پیش شماره لیبریا چند است؟


پیش شماره لیبریا چند است؟
    پیش شماره لیبریا چند است؟

پاسخ :


واحد پول چاد چيست؟

1:واحد پول دانمارک چيست؟

پیش شماره کشور لیبریا 231 می باشد.


واحد پول دماغه سبز چيست؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور لیبریا باید ابتدا 00231 را شماره گیری نمایید.


واحد پول دومنيکن چيست؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در لیبریا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00231123456 را وارد نمایید.


واحد پول رواندا چيست؟
توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید.


واحد پول روسيه چيست؟
مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00231912123456 را شماره گیری نمایید.


واحد پول روماني چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews