پیش شماره ساموآ آمریکا چند است؟


پیش شماره ساموآ آمریکا چند است؟
    پیش شماره ساموآ آمریکا چند است؟

پاسخ :


معنی نام کشور لبنان چیست؟

1:واحد پول آرژانتين چيست؟

پیش شماره کشور ساموآ آمریکا 684 می باشد.


واحد پول آفريقاي جنوبي چيست؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ساموآ آمریکا باید ابتدا 00684 را شماره گیری نمایید.


واحد پول آفريقاي مرکزي چيست؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ساموآ آمریکا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00684123456 را وارد نمایید.


واحد پول آلباني چيست؟
توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید.


واحد پول آلمان چيست؟
مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00684912123456 را شماره گیری نمایید.


واحد پول اتيوپي چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 268 reviews