توبه کامل و شرایط توبه را ذکر کنید.


توبه کامل و شرایط توبه را ذکر کنید.
    توبه کامل و شرایط توبه را ذکر کنید.

پاسخ :


اگر مگسی در یک سطل پر از شیر گاو بیفتد آیا همه سطل شیر را باید دور ریخت یا یک حکم دیگری

1:آیا می شود از دو مرجع تقلید زنده تقلید کرد مثلا بهجت و خامنه ای؟ رساله هایشان را در کجا

ابتدا زنده شدن حیات معنوی و روح تقوی و پارسایی را در شما ستایش می کنیم و برای شما در این مسیر آرزوی توفیق داریم.


اگر فردی از سر نادانی تهمتی به یک فرد دیگری بزند و بعد رویش نشود معذرت خواهی کند چه تکلیفی
در جواب به سوال شما ابتدا به بحث گناه زدایی و تقویت اراده اشاره می کنیم و سپس بحث توبه و روش اون را پی خواهیم گرفت.

گاهی اوقات (مخصوصا در سنین نوجوانی) بسیار احساساتی می شدم و نذرهای طاقت فرسا می کردم.
نخست باید دانست صفحه دل آدمی آینه تجلی رحمت و غضب خداست و با رجوع به فطرت درونی و حالت قلبی خود می توان از رضایت و عدم رضایت خدا با خبر شد به طوری که اگر آثاری از اصرار بر گناه در دل نمانده و پشیمانی کامل وجود دارد معلوم می شود که خداوند نیز آثاری از گناه ر