منظور از عالم تکوین و تشریع چیست؟


منظور از عالم تکوین و تشریع چیست؟
    منظور از عالم تکوین و تشریع چیست؟

پاسخ :


اگر کسی بخواهد هر ماه مبلغی در حساب کوتاه مدت بگذارد و بخواهد سود آن را وقف امور خیریه

1:در دانشگاه ما یکی از دانشجویان به صورت انتحاری و با برخورد بد به من گفت: «چرا با دخترها

جهان و زندگی انسان تحت دو نظام مدیریت می شود: نظام تکوین و نظام تشریع.

نماز و روزه قضای پدر بر پسر بزرگ واجب است؟ در قبال آن چه حق و حقوقی به پسر بزرگ می رسد؟
نظام تکوینی، یعنی قوانین، ونظام حاکم بر کل عالم و آدم که ربطی به حوزه اختیاری بشر ندارد.


آیا می شود از دارایی مرحوم که هنوز بین وراث تقسیم نشده هزینه نماز و روزه را پرداخت کرد؟


بعضی ها اعتقاد دارند یک خانم وقتی ازدواج کرد دیگر اختیارش دست خودش نیست و اختیار کاملش
نظام تشریع، یعنی قوانینی که به حوزه فعالیت‏های اختیاری بشر مربوط هست.این قوانین وضعی و تخلف پذیر هست .


آیا چیزی در لوح محو و اثبات هست که در لوح محفوظ نباشد؟
مثلا قانون جاذبه امری تموینی هست ولی مقررات راهنمایی امری وضعی و تشریعی هست.


دختری هستم 25 ساله که قراره با فردی ازدواج کنم. می خواستم بدونم آیا تا قبل از عقد دایم
این نظام اگر برگرفته، منطبق و هماهنگ با نظام تکوینی نباشد، فاقد ارزش هست.


آیا به طور معمول در عقدنامه شرط باکره بودن برای دختر قید می شود یا بایستی این شرط به
ارزش و توانمندی نظام تشریع به میزان انطباق اون با ظرفیت‏های وجودی موجود در نظام تکوینی هست.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:27 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews