آیا بوئیدن عطر و ادکلون و گل های خوشبو روزه را باطل می کند؟

آیا اگر در مسجد یا یک مکان عمومی خوراکی می دهند اگر بیشتر از سهم خود برداشتیم حلال است؟
مادرم باغی را از پدرش به ارث برده است و خمس آن را هر سال نمی دهد آیا من که از محصول آن
اگر امکان دارد پیرامون وحی توضیح دهید اینکه در چه زمان نازل می شد؟ به عنوان مثال در
آیا 14 معصوم با خدا ارتباطی وحی گونه داشتند یا خیر؟ و ارتباط اهل بیت(ع) با خداوند به چه
کدام ملک عهده دار ابلاغ پیام خداوند بود و به چه صورت های به حضور پیامبر(ص) می رسید؟
چرا در این مملکت کسی مسئول نهی از منکر نیست؟ اگر هست پس این همه گناه و منکرات برای چه؟
Accessing static class variables in C++?
What is the exact definition of instance variable?
Java Generics Wildcarding With Multiple Classes
How can I get the class object, when I only know the classname at runtime
Get an object properties list in Objective-C
In which order should classes be declared in C++?
JarScan, scan all JAR files in all subfolders for specific class
How to “scan” the full list of currently-installed VCL components
Is it legal to stub the #class method of a Mock object when using RSpec in a Ruby on Rails application?
C# class objects

آیا بوئیدن عطر و ادکلون و گل های خوشبو روزه را باطل می کند؟
    آیا بوئیدن عطر و ادکلون و گل های خوشبو روزه را باطل می کند؟

پاسخ :


چگونه می توان راحت به تقاضا کننده و سوء استفاده کننده جواب نه داد به طوری که ناراحت

1:در مورد واریکوسل بیضه چپ توضیح دهید.

استعمال عطر و ادکلن برای روزه دار اشکال ندارد و موجب بطلان روزه نیست؛ ولى بو کردن گیاهان معطّر مکروه هست.همان، ج 2، الفصل الخامس؛ اللمعه الدمشقیه، ج 2، ص 133.

برگرفته از پرسمان


آیا اگر با داشتن بیماری واریکوسل بدون اطلاع به دختری با وی ازدواج کنی از لحاظ شرعی گناه
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 388 reviews

چرا در قرآن برای خواندن خدا صفت مذکر آمده است یعنی با حرکت فتحه که مختص مذکر است نشان
در مورد مباهله توضیح دهید.
عاشق شدن چه حکمی دارد؟ اگر به خاطر ایمان فردی عاشق او شوم مرتکب گناه شده ام؟
چرا تعداد سنی ها بیش از شیعه ها است؟
چرا مجوز ساخت مسجد اهل سنت تهران صادر نمی شود؟
چرا اسلام دلش نمی خواهد کسی از نظر ظاهری قشنگ باشد. مثلا همه می فهمند که موی سر انسان
آیا این قانون درست است که اگر مرد بچه بخواهد و زن نخواهد حق با مرد است همچنین در صورت
در مورد این حدیث هم توضیحی بدهید: «سه چیز است که هر که لذتشان را یافت ترک نمی کند: مو
اگر در حق کسی ظلمی کرده و امکان مراجعه به خود شخص نباشد چه باید کرد؟
آیا بعد از گذاشتن چند روز بعد از عید فطر می توان فطریه را داد؟
قبلا من دچار وسواس بودم با کمک خداوند و راهنمایی های شما از این مشکل رها شدم.1- می خواستم
Actionscript 2: A class loaded into a parent class, get parent variables
Having 2 variables with the same name in a class that extends another class in Java
When are class variables loaded?
Accessing a member of an object within a class in PHP
Passing arguments to the Class Constructor
Java class question
Checking if a class is a subclass of another
WCF Additional Proxy Classes
How to get class object's name as a string in Javascript?
Is there a hook similar to Class#inherited that's triggered only after a Ruby class definition?
*