آیا می توان به زنانی که سینه های بزرگ دارند نگاه کرد و آنها را لمس کرد؟


آیا می توان به زنانی که سینه های بزرگ دارند نگاه کرد و آنها را لمس کرد؟
    آیا می توان به زنانی که سینه های بزرگ دارند نگاه کرد و آنها را لمس کرد؟

پاسخ :


زنا چیست؟

1:من یک بار تسبیحات حضرت زهرا(س) را بعد از نماز انجام می دهم تا زحمت سفر مکه از دوشم برداشته

نگاه به بدن زن نامحرم و لمس او حرام و گناه هست.

برگرفته از پرسمان


مشکلی اعتقادی پیچیده ای برای من پیش آمده که از درون مرا می سوزاند از شما خواهش دارم
پرسمان در تاریخ 21 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:47 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

این که موجودات ناقص مخلوق موجود کامل اند آیا موجود ناقص حتما برای نقص خود باید علتی
اگر خدای کمال محض حقیقت دارد چرا راحت نمیشه او را اثبات کرد؟ من کتاب نقد سید رضی الهیات
من با این که خیلی به نماز اعتقاد دارم ولی نمی دونم چرا بعضی مواقع سستی می کنم و نمی خونم؟
بنده حقیر جوانی هستم 22 ساله. من از 15 سالگی بر اثر کنجکاوی و علاقه برای بر آورده شدن دعاهایم
عضو شدن در شرکت هایی که به صورت باینری و چند سطحی فعالیت می کنند نظیر شرکت آسو که مبالغ
فعالیت در بسیج دانشجویی با توجه به هجمه سیاسی فرهنگی دشمن و توطئه آنها در دانشگاه چه
کسی که به عمد روزه خود را باطل نماید و امکان 60 روز روزه گرفتن برای او موجود نمی باشد
یکی از شنوندگان اظهار می دارد که در روزنامه «کوریره دلا سرا» مقاله ای از یکی از شخصیت
چنانچه در شب ماه رمضان نزدیکی صورت بگیرد و غسل کردن در شب و یا حتی سحر مشکل باشد آیا
10 روز روزه از دو سال پیش قرض دارم و این دو سال نتوانسته ام بگیرم ولی هر دو سال کفاره اش
شک در نماز مستحبی چه حکمی دارد؟
Actionscript 2: A class loaded into a parent class, get parent variables
Having 2 variables with the same name in a class that extends another class in Java
When are class variables loaded?
Accessing a member of an object within a class in PHP
Passing arguments to the Class Constructor
Java class question
Checking if a class is a subclass of another
WCF Additional Proxy Classes
How to get class object's name as a string in Javascript?
Is there a hook similar to Class#inherited that's triggered only after a Ruby class definition?
*