ثواب ختم قرآن در این دنیا چیست؟ منظورم ثواب دنیوی است، آیا می توان بعد از ختم قرآن درخواستی

لطفا این اصطلاحات سیاسی رو برام معانیشو بنویسید و هر جایی هم که لازمه راجع بهش توضیح
من یک دختر هفت ساله دارم که به تازگی متوجه شدم کاری انجام میده که با اطلاعاتی که دارم
آیا من می توانم زن دایی خودم را حامله (باردار) کنم؟ زیرا دایی من از مشکلات نارسایی جنسی
مقدار نرمال که پزشکان یا شرع برای خارج کردن آب از بدن (استمنا) توصیه می کنند چه قدر است؟
آیا پیامبر(ص) به خاطر عباداتی که در غار حرا می کرد پیامبر شد یا اینکه چون خدا می خواست
من اگر بدانم فردا به جای 1000 تومان امروز 10000 تومان به من خواهند داد در کمال احتیاج تا
Accessing static class variables in C++?
What is the exact definition of instance variable?
Java Generics Wildcarding With Multiple Classes
How can I get the class object, when I only know the classname at runtime
Get an object properties list in Objective-C
In which order should classes be declared in C++?
JarScan, scan all JAR files in all subfolders for specific class
How to “scan” the full list of currently-installed VCL components
Is it legal to stub the #class method of a Mock object when using RSpec in a Ruby on Rails application?
C# class objects

ثواب ختم قرآن در این دنیا چیست؟ منظورم ثواب دنیوی است، آیا می توان بعد از ختم قرآن درخواستی
    ثواب ختم قرآن در این دنیا چیست؟ منظورم ثواب دنیوی است، آیا می توان بعد از ختم قرآن درخواستی از خدا داشته باشیم؟ مثلا پیدا کردن کار یا ازدواج یا پس داد قرض؟ آیا حدیثی از انبیا است که برآورده شدن حاجت بعد از ختم قرآن را تضمین بکند؟

پاسخ :


ما که از تمام ادیان مطرح اطلاع کافی نداریم چگونه می توانیم یک دین مثلا اسلام را اختیار

1:قبل از بعثت پیامبر(ص) آیا در جزیره العرب شخص منذری وجود داشت؟ اگر نبود آیا با آن قاعده

کسی که قراون را ختم کند،پیش خدا یک دعای مستجابی دارد.رسول اکرم صلی الله علیه وآله.

اگر دختری از کودکی علاقه مند به پسری باشد و با فرد دیگری ازدواج کند و این علاقه تا هفت
کسی که قراون را درمکه ختم کند،نمی میرد تا اینکه پیامبر(ص)را ببیند وجای خودرا در بهشت مشاهده کند.امام باقر علیه السلام

اگر دو ناخن پا که در وضو جای مسح نیست لاک داشته باشد غسل صحیح است؟
بحار الانوار ج92ص205

آیا می توان در عقد شرط کرد که اگر فرزندی به دنیا آمد مسئولیت آن به زن سپرده شود و از پسر
کسی که حاجتی دارد صد آیه از قراون را بخواند پس از اون دعا کند

آیا لازم است ازدواج موقت ثبت شود شرعا و قانونا؟
در کتاب ثواب الاعمال و عقاب العمال صفحه 104 از امیر مومنان علی علیه السلام نقل شده که ایشان میفرمایند:

آیا واقعا ازدواج موقت برای یک جوان مجردی که برایش زندگی مجردی سخت بوده و به گناه آلوده
«مَنْ قَرَأَ مِائَهَ آیَهٍ مِنَ الْقُرْاونِ مِنْ أَیِّ الْقُرْاونِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ دَعَا عَلَى الصَّخْرَهِ لَقَلَعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّه‏»

آیا برای پسر مجرد، ازدواج موقت لطمه ای به ازدواج دائم آن در آینده وارد نمی کند و اگر
هر که صد آیه از هر کجاى قراون را که خواهد تلاوت کند، پس اونگاه هفت بار «یا اللَّه» گوید، اگر بخواهد که صخره‏اى از جایش بر کند،- اگر خدا خواهد- بى‏تردید برکنده خواهد شد.
ثوابهای دنیوی تلاوت سوره های قراون:

نام سوره ثواب های مربوط به دنیا

حمدشفای امراض (70 مرتبه خواندن)
بقره مطالعه4 آیه اول + آیه الکرسی + 3 آیه آخر: امر ناخوشایندی برای او و مالش رخ نمی دهد، شیطان به او نزدیک نمی شود و قراون را فراموش نمی کند
انعام فرشته ای از آسمان هفتم فرود می آید که اگر شیطان خواست او را وسوسه کند با پتک به سرش بکوبد.
توبه و انفال عرش و ساکنان اون در طول زندگی دنیایش بر او درود می فرستند.
ابراهیم مطالعهسوره حجر و ابراهیم در هر نماز جمعه هرگز دچار فقر ، دیوانگی و بلا نمی شود.
حجرمطالعهسوره حجر و ابراهیم در هر نماز جمعه: هرگز دچار فقر ، دیوانگی و بلا نمی شود.
نحل از نعمتهایی که خداوند در دنیا به او داده هست حسابرسی نمی شود.

مطالعهدر هر ماه: در دنیا تاوان نمی پردازد، 70 نوع بلا که کمترینش دیوانگی، جذام و برص هست از او دفع می شود

اسری مطالعهدر هر شب جمعه: : از یاران امام وقت (عج) هست و تا قبل از مرگ، او را زیارت می کند.
کهف تا 8 روز از هر فتنه ای در امان هست.

مطالعه10 آیه: از فتنه دجال در امان هست.
مریم مداومت بر خواندن: تا قبل از مرگ اون چه او را در مورد خود و مال و فرزندش بی نیاز می کند به او می رسد
انبیاءکسی که این سوره را دوست بدارد و اون را بخواند: در چشم امت ابهت و عظمت دارد.
حج در هر سه روز یک مرتبه خواندن: قبل از تمام شدن سال به حج می رود و اگر در سفر بمیرد وارد بهشت می شود.
شعراء،نمل و قصص مطالعهسوره شعرا، نمل و قصص در شب جمعه: در دنیا سختی نمی کشد
سبأ و فاطرمطالعهسبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت اون چه گمان ندارد به او می رسد.

و در اون روز ناگواری به او نمی رسد.
صافات مطالعهدر هر روز جمعه: از هر آفتی محافظت می شود، هر بلایی در دنیا از او دور می شود، وسیع ترین رزق ممکن به او می رسد، هیچ بدی از ناحیه ابلیس یا شخص جبار به بدن یا مالش نمی رسد
زمرخداوند امید او را نامید نمی کند
غافرمطالعهدر نماز شب: گردش در باغهای بهشت
فصلت در دنیا به گونه ای خواهد بود که دیگران بر او غبطه می خورند.


احقاف مطالعهدر هر شب یا هر شب جمعه: در زندگی دنیا دچار ترس و وحشت نمی شود
محمددر دینش تردید وارد نمی شود، هرگز دچار فقر نمی شود، همواره تا وقت مرگ از کفر و شرک در امان هست.
ق مداومت بر مطالعهدر نمازهای واجب و مستحبی: وسعت رزق.
ذاریات خداوند امور زندگی اش را اصلاح می کند، رزقش را وسیع می کند.
طورخیر دنیا و آخرت نصیبش می شود.
نجم مداومت بر مطالعهدر هر روز یا هر شب: امت او را می ستایند و دوستش می دارند.
الرحمن خداوند به ضعفش رحم می کند و شکر نعمت ها را به جای می آورد
واقعه مطالعهدر هر شب: هرگز دچار فقر نمی شود.
مطالعهدر هر شب جمعه:
خداوند او را دوست می دارد و محبت او را در دل امت می اندازد.

هرگز در دنیا دچار فقر، آفت و سختی نمی شود.
حدیدمطالعهحدید و مجادله در نمازهای واجب: خداوند او را تا وقت مرگ عذاب نمی کند، در مورد خود و خانواده اش بدی نمی بیند و از نظر بدن و جسم محتاج کسی نمی شود.
اسری، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی (مسبحات)مطالعهسوره های اسری، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی (مسبحات) قبل از خواب : تا قبل از مرگ امام وقت (عج) را می بیند و پس از مرگ در جوار پیامبر (ص) هست.
حشربهشت، جهنم، عرش، کرسی، آسمانها و زمینهای هفتگانه، هوا، باد، پرندگان، درختان، کوهها، خورشید، ماه و ملائکه بر او درود می فرستند و برایش طلب هستغفار می نمايند.

مطالعهدر شب: فرشته ای مامور می شود تا صبح از خانه اش محافظت کند.
ممتحنه مطالعهدر نمازهای واجب و مستحبی: خداوند در آزمون ایمان او را پیروز می کند، چشمش نورانی می شود، هرگز دچار فقر نمی شود و او و فرزندانش دچار دیوانگی نمی شوند.
صف عیسی (ع) بر او تا وقتی که در دنیاست درود می فرستد و طلب هستغفار می کند
تغابن دچار مرگ ناگهانی نمی شود.

طلاق توفیق توبه نصوح پیدا می کند.
ملک مطالعهقبل از خواب: تا صبح در امان خداست
قلم مطالعهدر نمازهای واجب یا مستحبی: هرگز دچار فقر و فشار قبر نمی شود .
جن مداومت بر خواندن: از چشم زخم و حیله و نفوس بد جنیان و دیگر موجودات پنهانی در امان هست
مزمل سختی دنیا و آخرت نخواهد داشت.
مطالعهدر آخر شب: زندگی و مرگ طیب و پاک نصیبش می شود.
مدثرمطالعهدر نمازهای واجب: در دنیا بدبختی نمی بیند.
نبأبه شرط مداومت یک سال: زیارت خانه خدا
غاشیه مداومت بر مطالعهدر نمازهای واجب یا مستحبی: خداوند او را غرق رحمت خود در دنیا و آخرت می کند.
بلدمداومت بر مطالعهدر نماز واجب: در دنیا به عنوان فردی نیکوکار شناخته می شود.
ضحی گویا در حالی که اندوهناک هست پیامبر را ملاقات کرده و ایشان غم او را زدوده اند.
تین تا وقتی که در دنیاست عافیت دارد.
زلزال مداومت بر مطالعهدر نمازهای مستحبی: نمردن بر اثر زلزله.

دچار صاعقه و آفات دنیوی نمی شود.
تکاثرمطالعهدر وقت خواب:
در امان ماندن از عذاب و فشار قبر
کافرون از شرک برکنار می شود و وسوسه های شیاطین از او دور می شود.
نصرمطالعهدر نمازهای واجب و مستحبی: در دنیا اسباب خیری که فکرش را هم نمی کرد خدا نصیبش می کند.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 17 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:49 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 256 reviews