آیا انگشتر در انگشت میانی یا سبابه قرار دادن برای زن و مرد اشکال دارد؟


آیا انگشتر در انگشت میانی یا سبابه قرار دادن برای زن و مرد اشکال دارد؟
    آیا انگشتر در انگشت میانی یا سبابه برنامه دادن برای زن و مرد اشکال دارد؟

پاسخ :


آیا انتخابات که مسأله در عصر جدید است، از پرسشهای قیامت است؟

1:برای اینجانب محل سوال است که در قرآن (بقره/187) به صراحت زمان روزه از صبح( آشکار شدن خط

در روایات توصیه به انگشتر در انگشتان دیگر شده و از انگشتر به انگشت سبابه و ابهام نهی شده هست و این نهی حکایت از کراهت اون دارد و فرقی بین زن و مرد ندارد.

چرا انسان به خود ظلم می کند؟
آداب انگشتری:

حکمت این که نماز صبح و شب را با صدای بلند بخوانیم، چیست؟
1- مستحب هست انگشتر در دست راست باشد.

مدتی است دچار سوءظن و بدبینی شده ام، چه کنم تا از این مورد رهایی یابم؟
2- مکروه هست انگشتر در انگشت شهادت و یا انگشت میانى باشد.

آیا اگر بچه کوچک که شیر می خورد، شیرش برگشت کند و به لباس انسان بریزد، لباس نجس می شود؟
3- مستحب هست از جنس نقره باشد.

آیا قمر در عقرب بودن ماه قمری صحت دارد؟
4- مستحب هست نگین اون از عقیق باشد، همچنین یاقوت و زبرجد، درّ، زمرّد و فیروزه نیز داراى فضیلت هست.


برگرفته از پرسمان


اگر رساله آقای خامنه ای را بخواهیم، از کجا به دست آوریم؟
پرسمان در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 12:07 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews

چگونه می توان آدم جذاب و دلربایی بود. شنیده ام که باید خودخواهی را کنار زد ولی من چگونه
از زیانهای جسمی و روحی نوشیدن الکل مواردی را می خواستم، با توجه به اینکه به بعضی از
برای چه یک دانشگاه معتبر آمار قبولی نسبتا کمتری نسبت به دانشگاههای نسبتا عقب مانده
اگر در کودکی از مغازه داری که اهل محل باشد، مقداری کم خوراکی گرفته باشیم به عنوان قرض
اگر فردی با پولی که به وسیله پارتی و از راه غیر از دست رنج خود باشد، به زیارت رود، حکم
در اسلام به صله رحم بسیار سفارش شده است اگر ما به دیدن اقوام و آشنایانی برویم که با عدم
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*