فرق اسلامی به چند دسته تقسیم می شوند. لطفا نام آنها و مختصری در مورد آنها توضیح دهید؟


فرق اسلامی به چند دسته تقسیم می شوند. لطفا نام آنها و مختصری در مورد آنها توضیح دهید؟
    فرق اسلامی به چند دسته تقسیم می شوند. لطفا نام آنها و مختصری در مورد آنها توضیح دهید؟

پاسخ :


در انتخابات نمی دانم به چه کسی رأی دهم، لطفا بفرمایید به چه کسی رأی دهم؟

1:در بحار ج 6 ص307 نوشته شده زنان زین سوار می شوند، لعنت خدا بر آنان باد. من رانندگی نمی

الف.


بنده به کلاسهای ورزشی می روم ولی با توجه به اینکه این کلاسها ایروبیک است و به تحرک نیاز
به طور کلی فرقه های اسلامی به دو دسته شیعه و اهل سنت تقسیم می شوند:

جمله حسبنا کتاب الله در چه زمانی به وقوع پیوست؟ ارتباط آن را با حدیث قلم و دوات شرح دهید
یک.


متن عربی حدیث قلم و دوات را بنویسید.
فرقه های پايه ی شیعه: 1.


ان الرجل لیجهر را شرح دهید و آیا این عبارت با عصمت پیامبر(ص) مطابقت دارد؟ پاسخ را بر
زیدیه 2.


نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی چیست؟
کیسانیه 3.


شهید مطهری چه کرد که معلم موفقی شد؟
امامیه (اثنی عشریه) 4.

اسماعیلیه.(برای آگاهی تفصیلی از هر کدام از این فرقه های مذکور به کتاب فرق و مذاهب اسلامی، علی ربانی گلپایگانی، انتشارات مرکز جهانی، قم مراجعه کنید).
دو.

فرقه های اهل سنت: 1.

اهل حدیث (خنبلیه) 2.

سلفیه 3.

مذهب اشعریه (اشعری) 4.

مذهب ماتریدیه 5.

مذهب طحاویه 6.مذهب معتزله 7.

فرقه مرجئه 8.

فرقه اباضیه 9.

حشویه 10.

فرقه جهمیه 11.

خوارج 12.

قدریه و ...

(همان).

شیخ مفید دراوائل المقالات ص42 فرموده اند: « لفظ شیعه به کسانی فرموده می شود که به امامت وخلافت بلافصل علی(ع) معتقدند و بر این عقیده اند که امامت او از طریق نصّ جلی یا خفی ثابت شده هست و امامت ، حق او و فرزندان اوست.»
لذا معّرف مذهب شیعه مسأله خلافت بلافصل علی(ع) و فرزندان اوست و ملاک انشعابات اصلی در فرق شیعه نیز باید همین امر دانسته شود ؛ و دیگر اختلافات را نمی توان ملاک انشعاب اصلی فرق شیعه دانست بلکه دیگر اختلافات موجب پیدایش فرق فرعی می شوند.
بر این پايه می توان فرمود که فرق اصلی شیعه عبارتند از: زیدیه، کیسانیه، امامیه(شیعه دوازده امامی)، اسماعیلیه، فطحیه و ناووسیه.

ولی از این فرق شش گانه تنها سه فرقه باقی مانده اند که عبارتند از: زیدیه، اسماعیلیه وامامیه و سه فرقه دیگر منقرض شده اند.

فرقه های دیگری نیز در مسأله امامت در تاریخ پدید آمده ا ند که چند صباحی بیشتر نپاییده و خیلی زود منقرض شده اند لذا علمای ملل و نحل به اونها اعتنا نمی نمايند.
نخستین فرقه ای که ازمذهب شیعه منشعب شد کیسانیه هست؛ که پیروان مختار ثقفی هستند و از اونجا که مختار در آغاز کیسان نام داشت، کیسانیه نامیده شدند.

اینها معتقدند که محمدبن حنفیه(فرزند امام علی(ع)) نیز امام هست.

گروهی از اونها او را امام سپس علی(ع) می دانند و برخی دیگر او را امام سپس امام حسین(ع) می دانند.

برخی از اونها نیز محمد بن حنفیه را مهدی موعود می پندارند و معتقدند که وی در کوه رضوی- در نزدیک مدینه- پنهان شده هست و روزی ظهور خواهد کرد.

کیسانیه خود دارای سه فرقه فرعی هست؛ مختاریه(کیسانیه خالص) حارثیه، عباسیه.
زیدیه: اینها امام چهارم را زیدبن علی(فرزند امام سجاد(ع) ) می دانند و امام سجاد را تنها پیشوای علم و معرفت می شناسند.

چون به نظر اینها یکی از شرایط امام ، قیام مسلحانه هست وچون امام سجاد (ع) قیام مسلحانه نکرده هست ، لذا امام نیست.
فرق زیدیه عبارتند از: جارودیه، سلمانیه یا جریریه، صالحیه و ابتریه.

بزرگترین موج انشعاب فرقه ها سپس شهادت امام صادق(ع) شروع شد که عبارتند از:
1.

ناووسیه: اونها معتقد بودند که امام صادق(ع) امام آخر و مهدی موعود هست این فرقه منقرض شده هست.

2.

فطحیه: اینها عبدالله افطح فرزند امام صادق(ع) را جانشین امام صادق(ع) می دانستند.

این فرقه نیز بیش از هفتاد روز دوام نیاورد.

چون عبدالله افطح هفتاد روز سپس امام صادق(ع) وفات کرد.
3.

سمیطیه: اینها محمد فرزند امام صادق(ع) را امام سپس او می دانستند اینها نیز چند صباحی بیش دوام نیاوردند.
4.

موسویه یا مفضله: اینها شاگردان خاص امام صادق(ع) بودند که امامت موسی بن جعفر(ع) را قبول کردند و شیعه دوازده امامی امتداد این فرقه هست.
5.

اسماعیلیه: اینها کسانی هستند که اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق(ع) را امام می دانستند.

لازم به ذکر هست که اسماعیل در وقت حیات امام صادق (ع) از دنیا رفته بود.

اسماعیلیه نیز فرقه های فرعی زیادی دارد که عبارتند از:
1.

اسماعیلیه خالص: اینها فرمودند اسماعیل نمرده بلکه غایب شده هست و روزی ظهور خواهد کرد.
2.

مبارکیه: اینها به مرگ اسماعیل اعتراف دارند ولی معتقدند که امامت سپس امام صادق(ع) از اسماعیل به فرزندش محمد منتقل شده هست و در نسل او ادامه یافته هست.
3.

قرمطیه: اینها از مبارکیه منشعب شده اند و معتقدند که در مورد امامت اسماعیل بداء حاصل شده و امامت او به فرزندش رسیده هست و محمد بن اسماعیل نمرده بلکه او هفتمین و آخرین امام هست.
اسماعیلیه را باطنیه، سبعیه، تعلیمیه، ملحده، مزدکیه نیز فرموده اند.

فاطمیان، نزاریه مستعلیه و آقاخانیه نیز از فرقه های اسماعیلیه هستند.

اسماعیلیه تاریخ مبسوطی دارد که جهت آگاهی از اون باید به کتب مفصل رجوع شود.
مشهورترین و پرطرفدارترین و مدلل ترین مذهب شیعه، شیعه امامیه یا اثنا عشریه هست که به دوازده امام معصوم اعتقاد دارند.
برخی از اصحاب ملل و نحل فرقه های غلات(فرقه هایی که در مورد اهل بیت(ع) غلو می نمايند) را هم از فرق شیعه شمرده اند؛ ولی حق این هست که این فرقه ها از جرگه مسلمین خارجند.

اینها در واقع از فرق شیعه نیستند بلکه اینها از طوایف کفار و خارج شدگان از دین هستند.
فرق غلات عبارتند از:
1.

دروزی ها: که از شعب اسماعلیلیه هستند.اینها الحاکم بامرالله را خدای صمد واحد می دانند.
2.

نصیریه: اینها برای علی(ع) قائل به مقام خدایی هستند.

اونها را انصاریه و علویه هم می گویند.

به نظر اینها سلمان فارسی پیامبر و فرستاده علی(ع) هست.

اینها به ابن ملجم هم ارادت دارند و می گویند او لاهوت را از بند ناسوت رها کرد.

همچنین شراب را نور می دانند و کندن درخت انگور را حرام می دانند.

خود اینها نیز فرقه های زیادی دارند.
3.

اهل حق(علی اللهی ها)
4.

برخی علمای ملل ونحل ، شیخیه را هم از غلات دانسته و فرموده اند اونها هم قائل به الوهیت ائمه(ع) شده اند.


5.

بابیه و بهائیت: این دو فرقه افزون بر غلو در باب ائمه(ع) دین خود را دین جدید می دانند که سپس اسلام آمده هست.
6.

قادیانیه یا احمدیه: این فرقه نیز افزون بر غلو ، دین خود را دین جدید می داند.
_________________________________________________________-
جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب فرق و مذاهب کلامی، هستاد علی ربانی گلپایگانی.
گروه های اهل سنت در دو بخش قابل طرح و بررسی هست، بخش کلام و اعتقادات و بخش فقه و احکام.
الف.

در بخش کلام و اعتقاد:
در وقت وجود پیامبر اکرم(ص) اختلاف اعتقادی پشت پرده و پنهان بود، سپس رحلت حضرت اولین اختلاف اعتقادی در مسأله امامت پیش آمد و در واقع روز سقیفه تشکل اولیه اهل سنت پا گرفت و امامت را از نصب الهی به آرا و انتخاب امت تبدیل نمودند، در سال های 36 و 37 ه.ق در جریان جنگ صفین مسأله حکمیت پیش آمد که باعث به وجودآمدن خوارج شد، خوارج هر چند در ابتدا طرف دار و پیروان علی(ع) بودند، ولی افکار اونها و موضع گیری ها در مقابل آرای اونها باعث به وجود آمدن برخی فرقه ها و نحله های کلامی و اعتقادی اهل سنت گردید (1).

درست سپس شهادت علی(ع) از سال 41 - 132 ه.ق گروه های ذیل از اهل سنت در وادی کلام به وجود آمدند، معتزله، مرحبه، قدریه، جهمیه(2) و...

اون گروهی که بیشتر پا گرفت و مطرح شد و در واقع مکتب قدریه و جهمیه تبدیل به اون شد و به صورت تکامل یافته ظهور کرد، مکتب معتزله بود.

بنیان گذار اصلی مکتب اعتزال «واصل بن عطا» هست که شاگرد حسن بصری هست او در سال 80 ه.ق متولد و در سال 131 درگذشته هست(3)
پس گروه اصلی اعتقادی اهل سنت در دوران فوق، معتزله بوده هست و پايه ی ترین اعتقادات معتزله از این برنامه هست:
1.

توحید یعنی عدم مکثرات صفات.
2.

عدل، یعنی خداوندعادل هست و ظالم نیست.
3.

وعد و وعید (یعنی خدا وعده پاداش اطاعت و وعید کیفر معصیت داده هست).
4.

مخلوق بودن کلام خدا.
5.

هر کار خدا برای یک فایده و نتیجه ای هست.
6.

مغفرت بدون توبه ناممکن هست.
7.

قدیم منحصر به خداوند هست.
8.

تکلیف مالا یطاق محال هست.
9.

افعال بندگان به پنج وجه مخلوق خدا نیست و مشیت الهی به افعال بندگان تعلق نمی گیرد.
10.

عالم حادث هست.
11.

خداوند در دنیا و آخرت دیده نمی شود (4).
مسائل انسانی:
1.

انسان آزاد و مختار هست نه مجبور.
2.

انسان قبل از فعلی قدرت فعل ترک اون را دارد.
3.

مؤمن قادر بر کفر هست و کافر قادر بر ایمان.
4.

فاسق نه مؤمن هست و نه کافر.
5.

عقل پاره ای از مسائل را مستقلا درک می کند.
6.

در تعارض حدیث با عقل، عقل مقدم هست.
7.

قراون را با عقل می توان تفسیر کرد (5).
مسائل اجتماعی و سیاسی:
در مسائل سیاسی و اجتماعی معتزله به این اصول اعتقاد داشتند:
1.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر هر چند مستلزم قیام به سیف باشد.
2.

امامت خلفای راشیدن به ترتیبی که واقع شده صحیح بوده هست.
3.

علی افضل خلفای پیش از خود بوده هست.
4.

انتقاد به صحابه پیغمبر و بررسی کارهای اونها جایز هست.
5.

تحلیل روش سیاسی عمر و روش سیاسی علی(ع) و مقایسه میان اونها (6).
در دوران متوکل عباسی معتزله غالبا قلع و قمع شدند و در مقابل اونها اهل حدیث والسنه پا گرفت و مهمترین اعتقادات اهل حدیث به این شرح هست:
1.

ایمان به خدا و ملائکه و کتب و رسل دارند.
2.

خدا را یکی می دانند.
3.

محمد(ص) را رسول خدا می دانند.
4.

بهشت و جهنم حق هست.
5.

خداوند بر عرش سوار هست.
6.

خداوند صورت و چشم دارد و همین طور گوش دارد.
7.

خداوند عالم هست.
8.

کلام خداوند غیر مخلوق هست.
9.

خیر و شر همان هست که خدا می خواهد.
10.

اعمال بندگان مخلوق خداوند هست و انسان مجبور آفریده شده هست.
11.

خداوند مؤمنین را توفیق اطاعت می دهد.
12.

خیر و شر به قضای الهی هست.
13.

قراون کلام غیر مخلوق هست.
14.

خداوند در آخرت دیده می شود.
15.

گناه کبیره باعث کفر نمی شود.
16.

اسلام از ایمان وسیع تر هست.
17.

افضلیت در بین خلفا نیست به ترتیب خلافت فضیلت دارند.
18.

خداوند روز قیامت دیده می شود (7).
اشعری ها یا اشاعره:
در اوائل قرن چهارم و اواخر قرن سوم اهل حدیث دو دسته شدند، اشاعره پیروان ابوالحسن اشعری که سالها شاگرد قاضی عبدالجبار معتزلی بوده و متوفای 330 می باشد و حنابله یعنی تابعان احمد بن حنبل، ابوالحسن اشعری از بین اعتقادات اهل حدیث، این اصول را برگزید.
اعتقادات اشاعره:
1.

عدم وحدت صفات با ذات.
2.

عمومیت اراده و قضا و قدر الهی.
3.

شرور، مانند خیرات از جانب خدا هست.
4.

مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او.
5.

حسن و قبح افعال ذاتی نیست بلکه شرعی هست و همچنین عدل شرعی هست نه عقلی.
6.

رعایت لطف و اصلاح بر خدا واجب نیست.
7.

انسان آفریننده عمل خود نیست، اکتساب نماينده اون هست.
8.

خداوند در قیامت دیده می شود.
9.

فاسق مؤمن هست.
10.

مغفرت بدون توبه اشکال ندارد.
11.

عالم حادث وقتی هست.
12.

کلام خدا قدیم هست.
13.

کارهای خدا برای غایت و غرضی نیست.
14.

تکلیف مالایطاق بلا مانع هست (8).
از اونچه بیان شد به خوبی روشن شد که اشاعره و اهل حدیث در عین حالی که در برخی موارد اختلاف داشتند کاملا در مقابل معتزله برنامه گرفتند و در مسأله عدل الهی اختیار انسان و...

کاملا ضد هم بودند.
ب: در بخش احکام فقه:
در بخش فقه و احکام، اهل سنت به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند، حنفی، پیروان ابوحنیفه مالکی، پیروان مالک، شافعی، پیروان شافعی و حنبلی، پیروان احمد بن حنبل، این گروه های چهارگانه در قرن سوم و چهارم با آغاز دوران امامت امام صادق(ع) به وجود آمدند (9).
و این نکته را هم اضافه کنیم که در بین اهل سنت تا قرن هفتم حق اجتهاد محفوظ بود، در این قرن به علل خاص تاریخی، با یک شورا و اجماع ساختگی این حق از علما سلب گردید و علما مجبور شدند که برای همیشه از نظریات علمای قرن دوم و سوم هجری تبعیت نمايند و از این جا مسأله حصر مذاهب فقهی به مذاهب چهارگانه معروف فوق به وجود آمد (10).
اما اختلافات این چهار گروه بیش از اون هست که در یک جواب بگنجد، اختلاف بین مذاهب اربعه در احکام فقهی شدید هست، برای اطلاع از این اختلافات می توان به کتاب های مفصلی که در این باره نوشته اند، رجوع کرد، از جمله «الفقه علی مذاهب الاربعه»(11) که نظریات علمای چهارگانه مذاهب در هر مسأله جداگانه مطرح و بیان نموده هست.
-----------------------
پی نوشت ها:
1.

رضا برنجکار، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، انتشارات طه، سال 81، ص 22.
2.

علی الربانی الگلپایگانی، هو علم الکلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، 1418 ه.ق، ص 78.
3.

مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، کلام و عرفان، قم، انتشارات صدرا، ص 41 - 42.
4.

همان، ص 24 و 37.
5.

همان، ص 38.
6.

همان، ص 38.
7.

جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1414 ه.ق، ج 1، ص 170 - 179.
8.

مرتضی مطهری، همان، ص 48 - 49.
9.

ر.ک: رسول جعفریان، تارخی تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ص 245 الی 248 و دکتر محمد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 75، چاپ سوم، ص 238 و نیز: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، قم، مؤسسه امام صادق(ع) ، بخش زندگانی امام صادق(ع)، مرتضی مطهری، روحانیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، 1365، ص 67.
10.

عبدالرحمن الجزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالفکر، 1406 ه.ق 1986 م، چهار جلدی.
11.

همان.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:33 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 1000 reviews

از دانشجویان رشته دبیری هستم که پس از تحصیل به خدمت در آموزش و پرورش مشغول می شوم، هم
تفسیر چند آیه از قرآن راجع به ضرورت بعثت انبیا(دلیل نقلی) به همراه آیه و همچنین در نهج
چرا هر کس نمازش ترک شود، ملعون است؟
من یک سال و نیم پیش خیلی عصبی شدم و به حضرت فاطمه گفتم به جان فرزندت مهدی دیگر هیچ چیزی
یکی از دوستانم چنان عاشق امام زمان(عج) است که با شنیدن حتی نام آن حضرت شروع به گریه و
لطفا معجزاتی که توسط پیامبر(ص) انجام شده و در قرآن آمده است با ذکر آیه و سوره بفرمایید؟
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*