در نماز شب معنی شفع و وتر یعنی چه؟


در نماز شب معنی شفع و وتر یعنی چه؟
    در نماز شب معنی شفع و وتر یعنی چه؟

پاسخ :


9 امام دیگه هم که من مشکلم هنوز با این سلسله ای بودن پادشاهی وار این رهبری حل نشده است؟

1:آیا به مهریه زن چنانچه سکه های طلا باشد و زن آنها را از شوهرش دریافت کرده باشد، زکات

در «صحاح اللغه» گوید: شَفْع در مقابل وَتْر هست که همان معنای زوج باشد؛ شما می گوئید: «کَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا»، تک بود، من اونرا جفت و زوج برنامه دادم.


چرا خدا نسبت به بعضیها الطاف و عنایات ویژه و خاصی دارد اما نسبت به بعضی ندارد؟
بنا براین شفع یعنی جفت و وتر یعنی طاق و تک وچون نماز شفع دورکعت هست باین نام نامیده شده و وتر چون یک رکعت هست به ان وتر می گویند

برگرفته از پرسمان


در قرآن چند آیه به حضرت مهدی(ع) اختصاص دارد و در چه سوره هایی؟
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:14 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 676 reviews

آیا پیش بینیهایی که برای ظهور آقا می کنند، صحت دارد یا نه؟
به هر دری میزنم، خداوند دعای مرا در مورد ازدواج برآورده نمی کند، آیا خدا این قدر از
در انجام کارهای نیک به خصوص در حضور دیگران می خواهم اصلا ریا نداشته باشم اما فکر ریا
عشق یعنی چی؟ عشق زمینی یا آسمانی معنایی دارد؟ یا در وادی عشق این تقسیمات راهی ندارند؟
آیا در رکوع که سه بار ذکر سبحان الله گفته می شود، آخرِ هر ذکر، کسره بدهیم یا ساکن باشد،
در مورد چگونگی ملی شدن صنعت نفت توضیح دهید؟
درجه بندی برای حق رأی چه عواقبی در جامعه به دنبال خواهد داشت؟ مثلا افرادی که دارای تحصیلات
چرا خدا مادی نیست؟
امام رضا(ع) با اینکه می دانستن مأمون قصد به شهادت رساندنشان را دارد باز هم به نزد ایشان
من می خواهم یک کار تحقیقی در مورد حواریون و میزان قداست و حجیت قول و فعل آنها به اعتقاد
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*