فاصله زمانی پیامبران صاحب شریعت چقدر بوده است؟


فاصله زمانی پیامبران صاحب شریعت چقدر بوده است؟
    فاصله زمانی پیامبران صاحب شریعت چقدر بوده است؟

پاسخ :


آیا ازدواج واجب تر است یا درس؟ لطفا من را راهنمایی کنید من 22 ساله هستم دانشجوی کارشناسی

1:آیا با غسل جنابت می شود نماز و قرآن خواند؟ آیا با سایر غسلها مثلا غسل روز جمعه چطور؟

فاصله وقتی پیامبران صاحب شریعت:

می خواستم مفهوم شک و تفاوتش با ظن را برایم توضیح دهید.
1- نوح(ع):

در رساله مراجع آمده است که در مسایل حکومتی باید مقلدین مراجع مختلف فرمان ولی فقیه را
تولد: 1056 سال پس از هبوط آدم و یا به عبارتی دیگر 126 سال پس از وفات آدم(ع) بوده هست.

برایم این سوال پیش آمده که مگر اجداد پیامبر(ص) همه یکتا پرست نبوده اند و جد پیامبر(ص)
2- ابراهیم(ع):

در رابطه با آشنایی بیشتر با اسلام، سوال داشتم لطفا چند سایت معرفی کنید.
تولد ایشان 2000سال قبل از میلاد مسیح بوده هست.


در هنگام وضو اگر آب دیگری بر روی عضو در حال شستشو ریخته شود، چه حکمی دارد؟ در هنگام وضو
( فاصله وقتی این دو پیامبر با جمع بندی های انجام شده از سخن برخی حدود 1681 سال می‌شود).

محصولات فرهنگی خود را معرفی کنید و چگونه با اساتید قم می توان ارتباط برقرار کرد؟
3- موسی(ع):
تولد ایشان را 1250 الی 1300 سال قبل از میلاد مسیح دانسته اند.

لذا فاصله بین ایشان و حضرت ابراهیم را حدود 700 الی 750 سال خواهد بود.
4- عیسی (ع):
تولد ایشان را 4 تا 8 سال قبل از تاریخ میلادی فعلی دانسته اند.

و فاصله وقتی ایشان با حضرت موسی (ع) همچنان که پیداست حدود 1250 تا 1300 سال بوده هست.
5- محمد مصطفی (ص):
تولد ایشان سال عام الفیل می باشد که تقریبا حدود سال 570 میلادی تخمین زده شده هست.

بنابر این فاصله وقتی ایشان با حضرت ابراهیم بیش از 2570 سال.
فاصله وقتی ایشان با حضرت موسی بیش از 1870 یا 1820 سال می باشد.
.

طبری، تاریخ الامم و الملوک، ترجمه پاینده، تهران، اساطیر، 1375، چ5، ج1، ص116؛ مسعودی، مروج الذهب، ترجمه: پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، 1374، ج1، ص624.
.

توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، 1384،ص76.
.

ر.ک: http://scient.blogfa.com/ ذیل عنوان نام پیامبران.
.

توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، 1384،ص80.

در سایت فوق تاریخ ولادت ایشان 3748 سال پس از هبوط آدم بیان شده که مورد تردید هست و فقط جهت اطلاع شما آوردیم.
.

توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، 1384،ص129.

در سایت فوق تاریخ ولادت ایشان 5585 سال پس از هبوط آدم بیان شده که مورد تردید هست و فقط جهت اطلاع شما آوردیم.

.

مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، قم، انتشارات حر، 1376، ج3، ص923.

در سایت فوق تاریخ ولادت ایشان 6163 سال پس از هبوط آدم بیان شده که مورد تردید هست و فقط جهت اطلاع شما آوردیم.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:21 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews