شرط بندی در اسلام، چه حکمی دارد؟


شرط بندی در اسلام، چه حکمی دارد؟
    شرط بندی در اسلام، چه حکمی دارد؟

پاسخ :


در چه مواردی غیبت اشکالی ندارد؟

1:اگر کسی از عصبانیت به خود در حد یک خراش آسیب برساند کفاره دارد، لطفا توضیح دهید.

شرط بندی غیر از مواردی که در کتاب سبق و رمایه آمده در سایر موارد حرام هست

من در رابطه با خمس سوال داشتم وضع زندگی ما متوسط است و پدرم هم مقید به دادن خمس نیستند
شرط بندی درباره اسب سواری، تیراندازی و شناکردن به دلایل ذیل مشروعیت دارد:1.


من که پدرم خمس نمی دهد یا اینکه اصلأ خمس به ما نرسد وظیفه من هست که هر وقت چیزی خریدم
فایده و نفع اجتماعیاگر شرط بندی روی همان سه موضوع باشد در واقع مهارت های لازم در جامعه اسلامی برای دفاع و تامین امنیت فراهم می شود.


آیا من در قبال پدری که نمازش را گاهگداری می خواند به خدا و روز قیامت ایمان آنچنان ندارد
اسلام برای امنیت و حفظ حریم جامعه اسلامی اهمیتی زیادی قایل هست، یکی از موارد که این اهتمام نشان داده می شود مشروعیت شرط بندی بر اسب سواری، شناکردن و تیراندازی هست با توجه به وقت صدر اسلام که اسب مهم ترین لوازم جنگی در جهت نقل و انتقال سریع نقش ایفا می کرد از میان حیوان های اصلی تنها اسب مطرح شده هست، چون تنها حیوانی هست که در سرعت و چابکی از تمام حیوانات اهلی دیگر قوی تر و مناسب تر هست.


آیا روز قیامت تمام مردم( به جز خوبان و بسیار بدان) به جهنم می رویم و طاهر می شویم ولی
مهم ترین وجهه جامعه اسلامی توان بازدارندگی هست، اسلام می خواهد فرد، فرد جامعه اسلامی به این توان و قدرت دفاعی توجه کند، تیراندازی و شناکردن نیز در جنگ از اهمیت بسیار بالای برخوردار هست و چیزی هست که مرور وقت در اون تاثیر ندارد، ممکن هست لوازم تیراندازی تغییر کند ولی اصل تیراندازی در این مساله مورد نظر هست.2.


عده ای می گویند فاصله طبقه اول به طبقه آخر بهشت مثل فاصله بهشت است به جهنم؟
نفع و فایده در برابر نیازهای واقعی و حقیقیبسیاری از ورزش ها از جمله فوتبال، و ...


آیا وجود موی سنجاب در لباس مبطل نماز است؟ فضله اش نجس است؟ مقلد رهبرم.
امروزه طرفداران جدی دارند، اما نمی توان برای شکل و فرم اون جدا از اصل ورزش فایده واقعی تصور کرد.

بنابراین، اموری مثل فوتبال و ...

پیش از اون که برای تامین یک نیاز واقعی و بنیادین باشد، برای ایجاد سرگرمی هست.

از این جهت بازی های از این نوع که بیشتر هوس پسندانه هست تا نفع دهنده واقعی، نمی تواند مصداق شرط بندی مشروع و حلال واقع شود.3.

سازگاری با هدفغرض اصلی اسلام از مشروع برنامه دادن شرط بندی در مورد سوارکاری، تیراندازی و شناکردن، ایجاد توان و مهارت های دفاعی در برابر هجوم دشمنان اسلام هست.

از این رو شرط بندی در این مورد باید همواره در جهت تامین هدف اصلی باشد.

پیداست که در شرایط امروزی اسب سواری نمی تواند به مهارت دفاعی انسان کمک کند، در این صورت اسب دیگر موضوعیت ندارد، بلکه به عنوان نماد مطرح می شود.

پس هر وسیله ای که در شرایط فعلی توان و مهارت دفاعی انسان را در برابر دشمنان اسلام افزایش بدهد می تواند مورد شرط بندی واقع شود.

بنابراین مشروعیت شرط بندی وابسته به هدف خاص هست و اون توان و مهارت دفاعی هست نه صرف سرگرمی یا ورزش محض.

با توجه به این دلایل می توان فرمود: که اسلام برای دفاع از حریم جامعه اسلامی و حفظ اقتدار، عظمت و عزت مسلمان ها در موارد یاد شده شرط بندی را مشروع برنامه داده هست.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:1.

شهید ثانی، مسالک الاهتمام، موسسه معارف الاسلامیه، طبع دوم، 1416 ه.ق، ج 6، ص 85.2.

شهید ثانی، کتاب شرح لمعه الدمشقیه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، بی تا، ج 4، کتاب السبق و الرمایه، ص 421


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:17 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews