آیا داستانهای شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، رستم حقیقت دارد؟ داستان واقعی آنان چه بوده؟


آیا داستانهای شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، رستم حقیقت دارد؟ داستان واقعی آنان چه بوده؟
    آیا داستانهای شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، رستم حقیقت دارد؟ داستان واقعی آنان چه بوده؟ آیا تمام این داستانها افسانه بوده است؟

پاسخ :


در روایتی هست که « علم 28 حرف یا قسم است و تا ظهور امام زمان(عج) تنها دو حرف آن شناخته می

1:خداوند احد و یکتاست پس چرا در قرآن مجید از کلماتی مانند اعطینا، انزلنا، خلقنا و... استفاده

رستم (رستهم، روستم، کشیده بالا، بزرگ تن، قوى اندام) پسر زال، جهان پهلوان ایران، از امت زابلستان و داراى توانایى جسمانى شفرمودى بوده هست.


شرح کاملی از سیره ابوبکر، عمر و عثمان دهید و آیا این 3 خلیفه حق امامت داشتند، آیا اخلاق،
وى به چند تن از پادشاهان کیانى(یعنى کیقباد، کیکاوس، کیخسرو) خدمت کرد، دیو سفید را در مازنداران کشت و کیکاوس را رهانید و گروهى از دیوان دیگر را به خاک افکند.


فرق ما انسانهای عادی با سادات چیست؟ آیا در عذاب جهنم و پاداش بهشت هم تفاوتی با انسانهای
هست غول پیکرش،«رخش»، همه جا با او بود.


آیا اینکه شهدا و شهید می تواند هفتاد نفر یا در روایتی هفتادهزار نفر را شفاعت کند حقیقت
اسفندیار با او جنگید، ولى مغلوب وى شد.


محل رمی جمرات یا اطراف آن کسی از دشمنان اهل بیت(ع) دفن است یا نه و اگر هست اسم او و جنایاتش
سرانجام،«شغاد»، برادر رستم، به حیله او و رخش را به گودالى پر از نیزه و شمشیر کشانید.


در دعای( اللهم عرفنی نفسک ...) اول شناخت حق آمده و آخر آن شناخت امام با توجه به اینکه بدون
رستم در دم مرگ تیرى از کمان رها کرد و شغاد و درختى را که بدان پناه برده بود، بر هم دوخت.


اینکه می گویند حضرت زینب سر خود به چوبه محمل زدند آیا آن مورد اعتماد است یا نه؟
برخى محققان رستم را همان«گندفر»،پادشاه سکستان(سیستان) دانند و برخى این ادعا را رد کرده اند.

به هر حال مطالبی که خدمتان ارایه شد از سایت تبیان برای شما اوردیم،از این مطالب که بگذریم که جنبه ظاهری دارد و مثال هست و مثل برای بیان مفهومی بلند و عمیق به کار می رود که فهم اون تنها در غالب مثال می اید و عاقل در مثل مناقشه نمی کند که ،ان چه فرمودید وقوع یافته یا نه ؟به بیانی این ها همه مضامین عالی از عشق و عرفان هست در غالب داستان ،که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل زیرا که العاقل یکفیه الاشاره ،اگر در خانه کس هست ،یک حرف بس هست

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 01:33 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

آیا کسی که نمی تواند سجده کند نشسته نماز می خواند می تواند مهر را بلند کند و به پیشانی
اینکه در روایت داریم صدای قلم علما صدای پای رزمندگان میدان نبرد و صدای ریسندگی بانوان
اگر آدم وسواسی در نجاست به یقین برسد و باعث مردد بودنش بشود باید اعتنا کند یا نه؟
من نمی توانم بین اعمالم متعادل باشم مثلا در انجام نجسی و پاکی و نجاست خیلی افراط دارم
آیا چون من فرد وسواسی هستم با لباس نجس نماز بخوانم اشکال دارد چون از این حالت نجات پیدا
چرا اسلام کامل ترین دین است؟ هر کس می گوید که دین من کامل ترین دین است. ما مشاهده می کنیم
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*