در مورد احکام کشتن حیوانات زیان آور مانند موش می خواستم اطلاعاتی به دست بیاورم. همچنین


در مورد احکام کشتن حیوانات زیان آور مانند موش می خواستم اطلاعاتی به دست بیاورم. همچنین
    در مورد احکام کشتن حیوانات زیان آور مانند موش می خواستم اطلاعاتی به دست بیاورم. همچنین حیواناتی مانند گربه که زیانشان زیاد شدید نیست ولی باعث نجس شدن حیاط می شوند؟

پاسخ :


فرشته می تواند بگرید یا بخندد مثلا جبرئیل هنگام نازل شدن بر پیامبر(ص)؟

1:کدام زنان پیامبر(ص) خوب و کدام بد بودند؟آیا غیر از بهشت و جهنم و اعراف در قیامت جای دیگری برای عقاب یا پاداش داریم؟
اگر موجب اذیت و ضرر شود کشتن اون اشکال ندارد همچنین حشرات و حیواناتی که اگر اونها ار نکشند باعث اذیت و ضرر می شوند مانند سوسک و مار و عقرب و موش ولی اگر اذیت قابل توجهی ندادند مانند مورچه ها بهتر هست از کشتن اونها خودداری شود زیرا در روایت آمده که اگر کسی حیوانی را بدون جهت بکشد فردای قیامت مورد مؤاخذه برنامه می گیرد.

اگر وسط شستن دست در وضو آب از شیر یا دست دیگران به دستمان بپاشد، وضو باطل است؟ اگر تا


برگرفته از پرسمان


زنازاده چه گناهی دارد که حرام زاده شده و از یک سری مزایا محروم شده است؟
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:19 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 694 reviews

اگر من یک چیزی وقف مسجد کنم، فردا دزد اونو از مسجد بدزده یا تو آتش سوزی بسوزه یا هر جوری
حضرت یوسف(ع) آیا گناه کرد از اسب برای پدرش پیاده نشد؟ آیا این تکبر و گناه کبیره نبود؟
آیا پیامبر در لیله معراج هر چه بالا می رفت، می دید امام علی(ع) از او بالاتر است؟( سخنرانی
همان طور که می دانید یکی از تعالیم اسلامی پرهیز از سخنان و شوخیهای بیجا و رفتار سبک
« و کانوا یصرون علی الحنث العظیم» منظور از حنث عظیم چیست؟
سابقون چه کسانی هستند؟
اگر کسی عاق والدین شده باشد و از پدر و مادر حلالیت بطلبد و آنها حلال کنند و توبه کند،
با توجه به بیماران زیاد ریوی و حساسیت افراد در زمان حاضر و در دسترس بودن امکان نظافت
مخلصین چه کسانی هستند؟
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*