در ذکر سُبحانک رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. منظور از ارضین و هفت زمین( الارضین


در ذکر سُبحانک رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. منظور از ارضین و هفت زمین( الارضین
    در ذکر سُبحانک رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. منظور از ارضین و هفت زمین( الارضین الاسبع) چیست؟

پاسخ :


تفسیر آیه 37 سوره احزاب چیست؟

1:آیا در مورد پاداش زنان در قرآن آمده است؟آیا پیامبر با استناد به آیه 2سوره الفتح و آیاتی دیگر در قرآن که به گناه پیامبر و بخشش
در قراون از هفت آسمان و هفت زمین در آیات متعددى سخن فرموده شده هست که از جمله سوره‏هاى بقره، 29 - اسراء، 44 - مؤمنون، 17 - فصلت، 12 - ملک، 3 - نوح، 15 - نبأ، 12 را مى‏توان نام برد و از ظاهر یک آیه برمى‏آید که در مقابل هفت‏آسمان، هفت زمین هم وجود دارد.


رهبر را چه کسی تعیین می کند؟ آیا رهبر باید طلبه باشد؟ برای تعیین رهبر چه مشخصه هایی
«الله الذى ایجاد سبع سموات و من الارض مثلهن؛ خدا کسى هست که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز مانند اون آفرید»، (طلاق، آیه 12).


آیا داستانهای شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، رستم حقیقت دارد؟ داستان واقعی آنان چه بوده؟
روایات نیز به وجود هفت‏آسمان و هفت‏زمین تصریح دارند اما درباره هفت آسمان و هفت زمین نظریات مختلفى بیان شده هست که براى اطلاع از اونها مى‏توانید به تفاسیر ذیل آیات مذکور مراجعه کنید.


آیا پیامبراکرم(ص) به جز حضرت فاطمه(س) فرزند دیگری داشته است؟
اما اجمالاً دو نظریه اصلى درباره حقیقت هفت آسمان و هفت زمین وجود دارد: 1- اونها مادى و جسمانى هستند.


اگر امام علی(ع) پسر پیامبر(ص) بود، آیا خلافت حضرت علی(ع) بعد از پیامبر را می پذیرفتند؟
2- اونها مجرد و معنوى هستند.


آیا داشتن چشم بصیرت( یعنی باطن افراد را دیدن) و شنیدن حرفهای حیوانات و خواندن افکار
هستاد مطهرى در کتاب «آشنایى با قراون»، ج 8 ،صص 67 - 75 و 167 - 173 به این دو نظر پرداخته‏اند.

منتها با نظر دقیق به آیات قراون این احتمال که هفت‏آسمان و هفت‏زمین معنوى و مجرد هستند، دقیق‏تر به نظر مى‏رسد زیرا آیات اشاره دارند که آسمان‏ها محل حاملان الهى یعنى ملائکه هستند و ملائکه مجرد و غیرمادى هستند و محل اونها نیز باید غیرمادى و مجرد باشد.

البته این مسأله هنوز جاى بحث و تحقیق بسیار دارد.

احتمالات متعددى در معناى هفت‏آسمان وجود دارد: الف) منظور کثرت آسمان‏ها باشد (و آسمان به معناى مجموعه کرات و سیارات‏و...

هست)، ب ) منظور تعداد زیادى از طبقات جو زمین باشد، ج ) منظور مراتب معنوى و مقامات قرب و حضور باشد، د ) منظور هفت‏آسمان پر از ستاره و سیاره باشد (مثل آسمان زمین).

ه ) منظور مراتب وجودى نظام هستى از عالم ماده تا عوالم برتر باشد.

رفتن حضرت عیسى(ع) به آسمان چهارم نیز طبق این احتمالات، قابل تفسیر هست.

برای آشنایی بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج 1، ص 159، ذیل آیه 29 ؛ ج 20، ص 221، ذیل آیه 12 ؛ ج 24 ، ص 260، ذیل آیه 12.


در این زمینه احتمالات و تفاسیر گوناگونی مطرح شده هست از جمله : 1- هفت قطعه و اقلیم زمین، 2- هفت کره خاکی، 3- هفت طبقه داخلی زمین.

برای آگاهی بیشتر ر.ک : دکتر محمد علی رضایی اصفهانی ، پژوهشی در اعجاز علمی قراون ، ج 1،انتشارات کتاب مبین.

به نقل از سایت تبیان


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:07 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 622 reviews