دیه نفس انسان مسلمان مرد با شتر محاسبه می شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار، حال امروزه


دیه نفس انسان مسلمان مرد با شتر محاسبه می شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار، حال امروزه
    دیه نفس انسان مسلمان مرد با شتر محاسبه می شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار، حال امروزه یک شتر و یک دینار معادل چقدر از پول امروزی است؟ یا چگونه دیه با چنین ملاک هایی محاسبه می شود؟

پاسخ :


کسی که در نماز سوره هایی مثل فیل یا قریش می خوانده و فکر نمی کرده که این دو با هم یک سوره

1:چرا انسانها باید روزی بمیرند؟

بر پايه شرع و قانون دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور شش گانه هست.

اولا آیه ای که حکم ارتداد در آن آمده رو می خواستم، دوما چه کسی مرتد است؟
ماده 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل هست که قاتل در انتخاب هر یک از اونها مخیر می باشد و تلفیق اونها جایز نیست.


در ذکر سُبحانک رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. منظور از ارضین و هفت زمین( الارضین


درباره درمان چشم چرانی توضیحاتی دهید؟
1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.


چند مورد از مضامین سیاسی سوره شوری را برایم بنویسید.


اگر فردی به مدت تقریبا یک ماه جنب نشود از لحاظ جسمی یا جنسی مشکل دارد؟
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.


مگر نمی گویند که خداوند نیروی مطلق است پس آیا خداوند می تواند موجودی قویتر از خود به

3- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.


4- دویست دست پوشش سالم از حله های یمن
5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود هست.


6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند.


تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه اونهاپرداخت می شود.
بر پايه ماده فوق قاتل می تواند هر یک از موارد فوق را انتخاب کند لکن مورد چهارم (حله یمن) به لحاظ اینکه امروزه وجود ندارد و تحصیل اون متعذر هست از این شش قسم خارج گردیده هست.درهم و دینار هم به نظر برخی فقها و ازجمله فتوای مقام معظم رهبری در حقیقت همان قیمت احشام ثلاثه هست.

یعنی قیمت هزار دینار و ده هزار درهم برابر قیمت صد شتر و دویست گاو و یا هزار گوسفند بوده هست و از این نظر موضوعیت ندارد.لذا وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با هستفاده از نظر هیأت کارشناسان قیمت سوقیه احشام(گاو ، گوسفند و شتر) را ابتدا هر شش ماه یک بار و بعد هر یک سال یک بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستریها ی سراسر کشور ابلاغمی نماید.
علت تقویم سالانه دیه انسان بر پايه قیمت شتر که به وسیله قوه قضاییه هر سال ابلاغ می گردد هم این هست که شتر در بین همه این موارد قیمت کمتری دارد و نوعا قاتل یا جانی شتر یا قیمت شتر را برای پرداخت انتخاب می کند با این حال ادای دیه بر پايه شتر یا قیمت شتر موضوعیت ندارد و قاتل می تواند هر کدام ازموارد دیگر را نیز انتخاب نماید.
در مورد قیمت دیه دیگر اعضا بدن هم همین نکته وجود دارد.اگر در رای دادگاه دیه عضوی با عنوان کسری از دیه کامل عنوان گردید (مانند دیه دست که نصف دیه کامل هست)به همین روال عمل می شود واگر دیه جراحتی با دینار عنوان گردید معیار اندازه گیری دینار بر پايه همان قیمت شتر سنجیده می شود.
برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
آیت ا… مرعشی سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان ، چاپ اول، زمستان 73
جواب و سؤالات از کمیسیون هستفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد اول، 1362 ، ص 36، مسئله 4
جواب و سؤالات از کمیسیون هستفتائاتو مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، جلد دوم 1363، ص 17 ، مسئله 27.
تحلیل قضایی از قوانین جزایی – محمد پور اسکندر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، اسفند ماه 1371.
مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، پائیز 1377 ، ص 86و85و84
مدنی عارف، اجرای احکام جزایی مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، زمستان 74، ص 80.
بخشنامه شماره م/2326/1-27/11/73 قوه قضاییه
بخشنامه شماره 3/23263//1-27/11/73قوه قضاییه

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:56 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 190 reviews