1. من قصد ازدواج با دختر خاله ام را دارم ولی وقتی نوزاد بوده مادر من مدتی به او( که دختر


1. من قصد ازدواج با دختر خاله ام را دارم ولی وقتی نوزاد بوده مادر من مدتی به او( که دختر
    1. من قصد ازدواج با دختر خاله ام را دارم ولی وقتی نوزاد بوده مادر من مدتی به او( که دختر خواهرش بوده) شیر داده بعد از پرس و جوهایی که از مادرم پرسیدم که چه میزان بوده احتمال بیشتر من بر آن شد که کمتر از حداقل لازم برای محرم شدن بوده ولی مطمئنم نشدم زیرا سالها پیش بوده و تعیین دقیق آن ممکن نشد پس احتمال بیشتر می دهم که کمتر بوده ولی یقین ندارم آیا ازدواج جایز است؟ 2. مادر من علاوه بر این دختر به برادر این دختر یعنی به پسر خاله من نیز مدتی شیر داده اگر آن مقدار شیر دادن بیشتر از حداقل لازم بوده باشد، آیا من و خواهرش محرم شده ایم که ازدواج مشکلی داشته باشد؟ 3. علاوه بر دو مورد بالا مادر این دختر که خاله من است نیز مدتی به برادر کوچکتر من شیر داده است آیا اگر برادر من محرم رضاعی دختر خاله ام شده باشد، دختر خاله ام به واسطه محرم رضاعی شدن با برادر کوچکتر من، محرم من هم می شود که ازدواج مشکلی داشته باشد؟

پاسخ :


آیا می توان گفت چون انسانها قادر به درک عدالت مطلق نیستند امامان معصوم(ع) و از جمله امام

1:انسان باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا مورد توجه خدا و امامان باشد؟ چون جایی خواندم که

شیر خوردنى که باعث محرمیت مى‏شود وموجب خواهروبرادر رضاعى شدن مى‏گردد هشت شرط دارد و اگر یکى از این شرایط را نداشته باشد موجب محرمیت نمى‏شود: 1- بچه از زنى شیر بخورد که زایمان کرده و شیر در پستانش به خاطر زایمان جمع شده و خود او زنده هست.


راه های تقویت ایمان در جوانان چیست؟
پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد فایده ندارد.


من برای نماز چه غیر نماز و چه قبل از وقت نماز چه داخل وقت نماز به یک صورت نیت وضو می کنم
2- شیر اون زن از حرام نباشد؛ پس اگر شیر مادر بچه‏اى را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند به واسطه این شیر اون بچه به کسى محرم نمى‏شود.


آل چیست و فرق آن با جن چیست؟
3- بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند یا مثل امروز در پستانک بریزند و به او بدهند، باعث محرمیت نمى‏شود.


آیا در زمان ما هم کسانی هستند که با امام زمان(عج) در ارتباط باشند؟
4- شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ مگر اون چیزى که با شیر مخلوط شد (مثل خون) به قدرى کم باشد که به حساب نیاید.


در قرآن آمده کافر نجس است، چرا آقای خامنه ای به عنوان مرجع تقلید با کمونیستهای آمریکای
5- شیر از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنِ شیردهى را طلاق بدهند، بعد شوهر دیگرى بکند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن شیرى که از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلاً هشت بار از اون شیر به بچه بدهد و هفت مرتبه از شیر شوهر دوم به بچه بدهد اون بچه به کسى محرم نمى‏شود.


چرا با این همه تبلیغات ایران راجع به غزه وقتی حرف از تعیین کننده حمایت کننده ای از سوی
6- بچه به واسطه مرض شیر را قى نکند و اگر قى کند، بنا بر احتیاط واجب کسانى که به واسطه اون بچه محرم مى‏شوند، باید با او ازدواج ننمايند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

7- پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر بخورد یا مقدارى شیر بخورد که بگویند از اون شیر هستخوانش محکم شده و گوشت روییده هست؛ بلکه بعضى ده مرتبه شیر خوردن را هم باعث احتیاط مى‏دانند؛ یعنى، با کسى که ده مرتبه شیر خورده احتیاط مستحبى هست که ازدواج ننمايند و نگاه محرمانه به او ننمایند.

8- دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر سپس دوسالگى بچه باشد، باعث محرمیت نمى‏شود.

بنابراین اگر این شرایط در فرض سؤال جمع باشد، موجب محرمیت مى‏شود و از این جهت فرقى بین بچه‏هاى هم سن و غیر همسن نیست.
همچنین کودکی که از مادر رضاعی شیر خورده هست به همه فرزندان اون مادر رضاعی محرم هست اما فرزندان مادر رضاعی به خواهر و برادران این کودک محرم نیستند.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:53 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews