هنگام عادت ماهیانه لباس های که می پوشم مثل چادر، مانتو، مقنعه و ... باید حتما شسته شوند

حکم جایز بودن تزرقیات غیر انرژی زا را در ماه مبارک رمضان چگونه توجیه می شود؟
کنار هم قرار گرفتن آیات که در زمان های مختلف نازل شده در تحت یک سوره چه وقت و به دست چه
میخواستم آیه ای از قرآن را که مربوط به حرام بودن طلا برای مردان است را برایم بفرستید.
منظور از نزول قرآن در شب قدر چیست؟ آیا قرآن به صورت کامل در این شب نازل گردیده؟ آیا نزول
ترتیب آیات و سوره های قرآن را چه کسی مشخص نموده؟ چون آیات قرآن به تدریج بر پیامبر(ص)
چرا از حضرت ام کلثوم(س) هیچ صحبتی نمی شود مگر ایشان نیز دختر حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)
How do I satisfy a 3rd-party shared library reference to stat when I'm creating a shared library shim rather than an executable?
Qt Creator source files
Why does SCons VariantDir() not put output in the given directory?
How to Log Stack Frames with Windows x64
64 bit floating point porting issues
Excel document parser/importer?
How to mimic the “multiple instances of global variables within the application” behaviour of a static library but using a DLL?
Is time.h clock() broken on my hardware?
How to profile each call to a function?
What is the Basic Structure of a Function in FORTRAN?

هنگام عادت ماهیانه لباس های که می پوشم مثل چادر، مانتو، مقنعه و ... باید حتما شسته شوند
    هنگام عادت ماهیانه لباس های که می پوشم مثل چادر، مانتو، مقنعه و ... باید حتما شسته شوند حتی اگر اثر لکی بر آن نباشد؟

پاسخ :


اولین آیه ای که به پیامبر(ص) نازل گردید «اقرأ باسم ربک الذی خلق» بود. آخرین آیه کدام

1:با یکی از دوستان مسیحی در مورد اسلام و مسیحیت بحث می کنیم گفتم ما دین شما را قبول داریم

9992 / 1تمام بدن و پوشش در وقت عادت ماهانه نجس نیست ونیازی به شستن اونها نمی باشد

برگرفته از پرسمان


چه کنیم که دعایمان مستجاب شود؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:56 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


71 out of 100 based on 51 user ratings 1151 reviews

وقتی چیزی از آدم گرفته می شود چطور بفهمیم که خواست خدا بوده یا مجازات گناهانمان؟
من از سال گذشته 4 روز روزه قضا به گردنم بوده که نتوانسته ام در طول سال بگیرم و قبل از
متولد تهران هستم و تا 18 سالگی نیز آنجا بوده ام که بعد از آن سال 75 به رباط کریم مهاجرت
منظور از نهضت نرم افزاری در بیان مقام معظم رهبری چیست؟ منظور از جنبش نرم افزاری چیست
لیبرالیسم چیست؟(لطفا به زبا ن ساده و قابل فهم و مفید و مختصر با مثال توضیح دهید )
منظوز از نقدینگی چیست؟(لطفا به زبان ساده و قابل فهم و مفید و مختصر توضیح دهید )
آیا در زمان گذشته ازدواج موقت وجود داشته است؟ پیامبران ازدواج موقت می کردند؟
قرآن چند «بسم الله ...» دارد؟
کدام سوره عروس قرآن است؟
در نمازهای جماعت بیشتر اطرافیانمان قبل از امام جماعت نماز خویش را تمام می کنند وظیفه
در مفاتیح نوشته است در شب و روز جمعه از شعر بپرهیزید که اعمالتان قبول نمی شود منظور
In C/C++ can anybody provide some thumb rules for writing small function using inline or macro?
How to decode HTML Entities in C?
Conditional operator differences between C and C++
Export a .sqlite file in C/C++ (on windows)
C/C++ counting the number of decimals?
Do jagged arrays exist in C/C++?
Preventing buffer overflow in C/C++
C/C++ add input to stdin from the program?
How do C/C++ compilers work?
equivalent of memcmp() in Java?
*