میشه دعای باطل السحر رو به من بگین؟ لطفا نگین در مفاتح ببینم چون پیدا نکردم! دعای باز


میشه دعای باطل السحر رو به من بگین؟ لطفا نگین در مفاتح ببینم چون پیدا نکردم! دعای باز
    میشه دعای باطل السحر رو به من بگین؟ لطفا نگین در مفاتح ببینم چون پیدا نکردم! دعای باز شدن بخت چیه؟ یا گشایش بخت؟

پاسخ :


حد سرقت را توضیح دهید.

1:تفاوت شرایط حد سرقت را در مکتب شیعه و سنی ذکر نمایید. منابع و کتاب هایی که در این زمینه

در خصوص بسته شدن بخت با سحر و جادو مطلبی را به عرض تان می رسانیم:

ممکن است انسان خوابی ببیند و پس از بیدار شدن از خواب فکر کند که محتلم شده است اما در
سحر و جادو از نظر قراون کریم و احادیث واقعیت دارد.


اگر راننده تاکسی (یا اتومبیل شخصی) عقیده داشته باشد که کرایه تا مسیری x تومان است، و
به این امر در آیه 102 سوره بقره و 4 سوره فلق اشاره شده هست.


4 پیام جدید در مورد آیه 5 سوره بقره علاوه بر دو پیامی که در صفحه 55 کتاب تفسیر قرآن کریم
از این آیات و برخی روایات هستفاده می شود که برخی از سحرها واقعا اثر گذارند.


هنر و صنعت سینما امروزه تأثیر فراوانی در انتقال مفاهیم و آموزش دارد. سؤالاتی در این
همچنان که آیه 102 سوره بقره می فرماید: امت سحرهایی را فرا می گرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می افکند.

در مورد خطبه همام امام علی(ع) آیا مؤمن واقعی باید تمام آن ویژگی ها را داشته باشد که در
علامه طباطبایی در وجود داشتن چنین اموری می فرمایند: «...


دست اندرکاران رژیم پهلوی از برگزاری جشن های مختلف نظیر 2500 ساله و جشن هنر شیراز و به
در این میان افعال خارق العاده دیگری هست که مستند به هیچ کدام از سبب از اسباب طبیعی و عادی نیست، مانند اظهار داشتن از پنهانی ها و مانند ایجاد محبت یا دشمنی و گشودن گره ها و گره زدن ها و خواب کردن و احضار و حرکت دادن اشیاء با اراده و از این قبیل کارهایی که مرتاض ها انجام می دهند که به هیچ وجه قابل انکار نیست، یا خودمان بعضی از اونها را دیده ایم و یا برایمان اون قدر نقل کرده اند که دیگر قابل انکار نیست».
تأثیر تکوینی سحر به اذن خداوند:
یکی از اصول پايه ی توحید، این هست که همه قدرت ها در این جهان از قدرت پروردگار سرچشمه می گیرد، حتی سوزندگی آتش و برندگی شمشیر بی اذن فرمان او نمی باشد.

منتها مفهوم این بیان مجبور بودن افراد در کار خود نیست.
توضیح این که: جهان آفرینش، جهان اسباب و مسببات هست.

البته برخی سبب ها مادی هست و برخی غیر مادی هست.

اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته هست که هر پدیده و حادثه ای از علت ویژه خود صادر گردد و درعین حال، نظام علت و معلول ها همگی به خدا منتهی شده و از او قدرت و نیرو می گیرند.

او هست که سبب را می آفریند و به اون قدرت و نیرو می بخشد و اون را برای ایجاد معلول ویژه خود آماده می سازد.

در حقیقت مؤثر واقعی، در تمام نظام جهان یکی هست و نظام جهان که به صورت اسباب و مسببات جلوه گری دارند، همگی از او هستمداد گرفته و به او منتهی می شوند (اصالت روح، ایت الله سبحانی، ص 241، مؤسسه امام صادق).


در تأثیر سحر و جادو نیز وضع چنین هست.

خداوند متعال با قدرت خویش، چنین اراده و نیرویی را در افراد به ودیعت نهاده هست.

انسان ها با بهره گیری از این اراده و تقویت اون می توانند به کارهای شفرمود انگیزی دست زنند.

برخی مانند اولیای خداوند از اون نیرو و در مسیر مناسب، هستفاده می نمايند و عده ای دیگر، با سوء هستفاده از اون به کارهای ناشایست اقدام می نمايند؛ پس، در واقع اصل وجود این نیرو در نهاد آدمی از اون خداوند و به فرمان او هست، منتها چگونگی بهره گیری از اون به عهده خود انسان نهاده شده هست و او در چگونگی بهره گیری از اون مسؤول هست
گاهی خواستگار کم هست و یا برخى افراد، به خاطر عدم وجود این تناسب، پس از خواستگارى، پى‏گیرى نمى‏نمايند و شما گمان مى‏کنید بخت شما بسته شده هست.

پس این هم مى‏تواند یکى از شرایط جور نشدن باشد و نه بسته شدن بخت.

بنابراین حل نشدن مشکل ازدواج مى‏تواند ریشه در شرایط و علل فوق داشته باشد.

گرچه نمى‏خواهیم بگوییم سحر و جادو و بستن بخت، هیچ گونه واقعیتى ندارد، ولى از طرف دیگر نمى‏توان مطمئن بود که مورد و مشکل شما ریشه در همین مسئله دارد.

وجود نیروهایى نظیر اون چه از سحر و جادو ناشى مى‏شود، به مقتضاى نظام دنیا مى‏باشد.

در این نظام، تزاحم بین زشتى‏ها و پلیدى‏ها وجود دارد و همچنان که انسان‏هاى شیطان‏صفت و زشت‏کار وجود دارد، جن‏هاى پلید و آزار دهنده نیز وجود دارد؛ ولى باید توجه داشت که غالب اون چه امروزه در میان امت در این‏باره شایع هست، بى پايه هست و بیشتر به افکار روانى، تخیلات، سوءظن‏ها، توهمات و مشکلات واقفى موجود در رفتار و اعمال اونها مربوط هست و اگر بر فرض موردى پیدا شد که سحرى در کار بود، مى‏توان از راه‏هاى زیر براى بطلان اون هستفاده نمود:
1.

هستعاذه به خداوند و مطالعهسوره‏هاى فلق و ناس.


2.

مطالعهو نوشتن آیات 75 تا82 سوره یونس و همراه داشتن اون.


3.

دعا و تضرع به درگاه خداوند.


4.

درخواست دعا از اولیاى واقعى خداوند.


5.

صدقه دادن.
در مورد دعا نویسى باید فرمود: که برخى از مدعیان اون، افرادى حرفه‏اى هستند و چندان اعتمادى به فرموده هایشان نیست.

اگر کسى خواهان دعاست، باید با زبان خویش و با کمال توجه به مفاهیم نو مضامین اون به درگاه خداوند دعا کند و از او حوائج خویش را طلب نماید و یا از اهل دانش و بصیرت در دین، دعاها و اذکارى را بپرسد.


از دعا، توسل، نذر و مانند اون غافل نباشید؛ زیرا ازدواج با یک همسر مؤمن و با اخلاق، یکى از توفیقات بزرگ و یکى از نعمت‏هاى با ارزش خداوند هست و لازم هست براى به دست آوردن اون تلاش کنیم.

براى این کار این امور پیشنهاد مى‏شود:
1.

در هر شبانه روز، یک بار زیارت عاشوراو دعاى توسل به نیت این حاجت قرائت شود.


2.

در شب جمعه غسل کنید (غسل مستحبى) و سپس نیمه شب، نماز امام وقت (عج) را بخوانید (کیفیت اون در مفاتیح الجنان در ضمن اعمال شب جمعه آمده هست).


3.

سه روز چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرید و روز جمعه نماز جعفر طیار به جاى آورید (کیفیت اون در مفاتیح الجنان در ضمن اعمال روز جمعه آمده هست).

این عمل که مورد توجه بزرگان دین بوده، در هستجابت دعا بسیار مؤثر هست.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:30 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 352 reviews

مسائل اخلاقی-رفتاری دربار و تأثیر آن بر مردم و جامعه و نقش دربار در تصمیم گیری های زمان
دختری دانشجو هستم و از لحاظ دینی معتقد. مدتی است با پسر دانشجویی که او هم از خانواده
اگر نماز را بخوانیم و بعد متوجه شویم که در وقت قضا ادا شده چه حکمی دارد؟ آیا قضا محسوب
اگر غسل بر گردن داشته باشیم و برای برطرف نمودن آن از کلمه معاف ضمه استفاده شود آیا غسل
اگر شخصی با جنس مخالف خود ارتباط داشته باشد در صورتی که می داند که خانواده خود با این
مفاد عهد امام حسن(ع) با معاویه چیست؟
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*