در زمان نزدیکی با همسر آیا نگاه کردن به آلت تناسلی چه از طرف زن و چه از طرف مرد از دیدگاه


در زمان نزدیکی با همسر آیا نگاه کردن به آلت تناسلی چه از طرف زن و چه از طرف مرد از دیدگاه
    در زمان نزدیکی با همسر آیا نگاه کردن به آلت تناسلی چه از طرف زن و چه از طرف مرد از دیدگاه اسلام مجاز است؟

پاسخ :


آیا عقل در کنار کتاب و سنت، یک منبع مستقل، محسوب می شود یا یک امر طفیلی و ظلی و تبعی؟

1:این که گفته می شود اسلام دین جامع و کامل است، با احتساب عقل است یا منهای عقل؟ و اساسا

در هنگام نزدیکی با همسر موارد مکروهى وجود دارد که بهتر هست از اونها پرهیز گردد: 1- جماع در شب و روزى که ماه و خورشید گرفته هست.


آیا به نظر شما، لب و حقیقت «مکتب تفکیک» که استاد حکیمی در زمان فعلی، سردمدار آن است،
2- هنگام غروب خورشید.


امام خمینی(ره) فرمودند: «بعد از درست کردن همه براهین بر مبداء و معاد و این که در عالم
3- هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.


با توجه به شناختی که از خود دارم و گناهانی که انجام داده ام دروازه جهنم را به روی خودم
4- شب اول ماه غیر از ماه رمضان.


دلیل تکرار رکعت های نماز چیست و دلیل تکرار هر رکعت 2 بار مثل هم مثل نماز 4 رکعتی 2 رکعت
5- در شب آخر ماه.


چرا هر مردمی نباید با زبان خودشان نماز را بخوانند مثلا فارسی، عربی، ترکی و غیره آیا
6- جماع سپس احتلام در خواب.


بازی کردن با ورق (آلات قمار) به وسیله بازی هایی که در کامپیوترها موجود می باشد چه حکمی
7- جماع در اتاقى که بچه‏اى وجود داشته باشد.

8- نگاه کردن به فرج هنگام جماع.

9- جماع به صورت عریان.

10- جماع در زیر آسمان.

11- جماع رو به قبله و پشت به قبله.

12- هنگامى که شکم پر هست.

13- جماع در جایى که کودکى باشد که به اونها نگاه کند یا سر و صداى اونها را بشنود، هر چند چیزى متوجه نشود.

14- جماع در موقعيت بین اذان و اقامه نماز که مخصوص اعمال عبادى هست.

15- جماع بدون وضو یا غسل.

16- جماع در شب عید قربان.

17- جماع در شب عید فطر.

در غیر این مواردی که مکروه هست در سایر مواقع نزدیکی و مقاربت اشکالی ندارد.

براى آگاهى بیشتر ر.ک: ـ ازدواج مکتب انسان‏سازى (جلد سوم)، دکتر پاک‏نژاد - - ازدواج و مسائل جنسى، گروهى از نویسندگان - بهشت خانواده، دکتر سید جواد مصطفوی.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 09:11 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 940 reviews

یکی از دوستان صمیمی من سنی می باشد اما نه خیلی متعصب. حتی تمایلاتی به اعمال عبادی شیعه
یک زن پای بند به اصول اسلامی است و حجابش (چادر) در حد نسبتا زیاد است، تا چه حدی از نظر
اصولا چرا انسان ها پرستش می کنند؟ (منشأ و خواستگاه عبادت) حال خود عبادت بت باشد، یا طاغوت
عبادت چیست؟ و چه اعمالی می توانند عبادت باشند و یا این که وجه تمایز اعمال عبادت و سایر
چه کار باید کرد که تمامی اعمالی که می توانند عنوان عبادت بگیرند (در هر قالبی چه مباح،‌
انگیزه، محرک، انتظار، هدف، غرض، قصد حقیقی، داعی، سبب، علت، وادارکننده و خواسته دل
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*