راه های نزدیکی به خدا چیست؟


راه های نزدیکی به خدا چیست؟
    راه های نزدیکی به خدا چیست؟

پاسخ :


چه طوری می شه یکی رو که عضو این گروه های عرفانی کاذب شده، و می گه درس واسه چی بخونم، دنیا

1:من با یک پسر در مورد احساسات مردان نسبت به زن و مسائل ازدواج صحبت می کنم ... و خانواده

روش کلی رسیدن به کمال و قرب الهی:

چرا ما دین ایرانی که داشتیم (زرتشت) را رها کردیم و اسلام را انتخاب کردیم؟ اسلام چه برتری
کمال طلبی، خدا خواهی، عشق و پرستش، گرایش به معنویت و درک لذت های معنوی همه آموزه هایی هست که از فطرت انسان ناشی می شود.


آیا روح محدود است یا غیر محدود؟
انسان از درون خویش احساس می کند که به معنویت و قرب به خدا نیاز دارد، آدمی هنگامی هویت خویش را باز می یابد که رابطه ای عمیق و عاشقانه با خداوند بربرنامه نموده باشد.


دختری 18 ساله هستم ... آیا مالیدن آلت با دست و تحریک نقطه جی با دست یا فشار ملایم آب و نه
بزرگترین نگرانی کسانی که لذت معنویت و ارتباط با خدا را چشیده اند، اون هست که این رابطه را از دست بدهند و از درک این لذت محروم شوند.

جوانی هستم 20 ساله حدود 7 ماه است که عقد کرده ام قبل از ازدواج هم این مشکل را داشتم گاهی
به طور کلی انسان در ارتباط اخلاقی با دیگران و ارتباط عبادی با خداوند دارای ظرف عبودیت و قرب خواهد شد.

نماز شکسته صبح ، ظهر، عصر، مغرب، عشا چند رکعت است؟
این ظرفیت دارای دو مرحله هست:

بنده هدف کاری ام این است که در آینده معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش را به طور جدی
1- قرب فرایض ، یعنی ظرف انجام واجبات و ترک محرمات و به عبارتی ظرف تحصیل تقوی
2- قرب نوافل، که به معنی انجام مستحبات و ترک مکروحات و به عبارتی ظرف تحصیل ورع
انسان به وسیله نوافل و مستحبات به اوج در کمال و قرب الهی می رسد ، ولی این ظرفیت هنگامی در ساخت انسان و تعالی او مؤثر می افتد که شخص سالک، نسبت به تحصیل تقوی و انجام واجبات و ترک گناه به اطمینان رسیده باشد؛ زیرا مرتبه نافله پس از واجب هست و بدون تقوی ، ورع حاصل نمی شود.


- «رسول خدا (ص) در یک روایت قدسی بسیار مهم فرموده هست: قال الله عزوجل: ...

ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، فأذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته؛ خدای عزوجل فرمود: ...

هیچ بنده ای با وسیله ای که نزد من محبوب تر باشد از اون چه بر او واجب کرده ام، به من نزدیک نشد.

همانا او با نماز نافله به من نزدیک شود تا اون جا که او را دوست بدارم و چون دوستش بدارم گوش او شوم که با اون بشنود و چشم او شوم که با اون ببیند و زبان او شوم که با اون سخن گوید و دست او شوم که با اون ضربه زند.

اگر مرا بخواند، جوابش دهم و اگر از من خواهش کند به او بدهم».


رفع موانع عبودیت و قرب:
ظرف عبودیت با دو مانع بزرگ روبرو هست که تا این دو مانع از سر راه انسان مرتفع نشود ،موفقیتی حاصل نمی گردد.
مانع اول: اسارت های انسان: عادتهای بد، دلبستگی به لذتها و شهوتهای دنیوی، وابستگی ها و برخی گرایشهای افراطی مادی، مانع موفقیت انسان در ظرف عبودیت و بندگی خداوند هست.

بدین منظور سالک اگر بخواهد در این مسیر موفق باشد باید برای تحصیل آزادی معنوی و اخلاقی تلاش مستمر نماید و خویش را از اسارت هواهای نفسانی و خواسته های شیطانی برهاند.
مانع دوم: خلقیات و ملکات اخلاقی رذیله : رذایل اخلاقی مانع می شوند که شخص بتواند به وظایف عبودی خود به نحو صحیح و احسن عمل نماید ، به طور مثال، کسی که دارای رذیله بخل هست ، هرگز قادر نخواهد بود به انجام واجبات مالی خود اقدام نماید.
اگر انسان در تحصیل آزادی و تهذیب نفسانی از اسارتها و ملکات رزیله موفق شود ،اونگاه در مسیر عبودیت نیز موفق خواهد بود.
تقویت عقل و ایمان:
طی تمامی این مراحل بسته به تحصیل عقلانیت معنوی و تقویت ایمان انسان هست.

در روایت بسیار مهمی در این زمینه آمده هست «العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان؛ عقل اون چیزی هست که به وسیله ان خدای عبادت می شود و بهشت به دست می آید» (اصول کافی، ج 1 - کتاب العقل والجهل، ج 3، ص 11، از امام صادق(ع)).
مهمترین نیاز انسان در این زمینه داشتن عقلانیت قوی هست، زیرا عقل ضعیف مقهور هوای نفس و تسلیم اون خواهد شد.

بنابراین بکوشید با مطالعه و تفکر در معارف بینشی دین، عقل خود را تقویت نمائید.

عقل، یعنی نیرویی که انسان را به پرستش خدای می خواند و به سوی بهشت رهبری می کند- در روایت هست که (العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان).
هر کس به مقدار عقل و باور یقینی خود در این مسیر حرکت می کند و موفق میشود .

حتی ملاک سنجش عمل و شخصیت انسان ها به لحاظ ارزشی و ملاک محاسبه اعمال در قیامت به مقدار عقل او بستگی دارد.
راه پرورش عقل و تقویت ایمان:
عقل انسان به طور عمده با آگاهی رشد می کند.

بنابراین اولین و مهمترین راه تقویت عقل، ایمان و معنویت، تحصیل و تقویت آگاهی از طریق مطالعه، تامل و تفکر هست .

ایمان قلبی ریشه در معرفت و اندیشه انسان دارد.

آگاهی و تفکر بیدار نماينده قلب از خواب غفلت وزنده نماينده دل انسان هست.

کسی که آگاهی ندارد، در حقیقت مرده ای هست که میان زندگان راه می رود.

مولوی در بیتی می گوید:
ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی تو هستخوان و ریشه ای
اگر در روایات اسلامی آمده هست که تفکر ساعه افضل من عبادت سبعین سنه یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت بهتر هست ، به خاطر اهمیت و تاثیری هست که آگاهی در انسان شدن انسان دارد.

ایمان راه انسان شدن هست و تفکر رکن اصلی وصول به این هدف می باشد.


حوزه های شناخت و آگاهی فراوانند، مانند انسان شناسی، دین شناسی، معاد شناسی، جهان شناسی، ولی مهمترین آگاهی برای تقویت ایمان به خدای ،تحقیق، مطالعه و تفکر در ذات ، صفات و افعال الهی و در نهایت توحید هستی هست.


برای انجام اینگونه مطالعات و تحقیقات، سه روش عمده وجود دارد .

روش کلام، روش فلسفه و روش عرفان.


روش کلام مبتنی بر نقل و منابع نقلی از کتاب و سنت هست و روش فلسفی مبتنی بر تفکرات محض عقلی هست و روش عرفانی مبتنی بر مشاهده قلبی هست که البته عرفا علاوه بر شهود، به برهان عقلی و آیات و روایات اسلامی نیز به شدت وابسته اند ، زیرا شهود عرفانی نیازمند منطق و ملاک صدق هست که از طریق مطابقت اون قراون ، فرمودار معصومین (ع) و عقل تامین می کند.
به خصوص مطالعه و تفکرات عرفانی باعث اون می شود که انسان به مرور حضور خدای متعال را در سراسر هستی و در درون خود حس کند و خویش را در محضر او ببیند و در هنگام عبادت ارتباط بسیار عمیق و سازنده ای با او بربرنامه نماید.
اصلاح و تهذیب نفس:
یکی از شئون روح انسان نفس هست.

نفس قسمتی از روح انسان هست که مستقیماً با بدن و طبیعت او ارتباط و سروکار دارد و با دو نیروی شهوت و غضب که نیروهای تحریکی انسان هستند، زندگی طبیعی و مادی او را مدیریت می نماید.
این شأن از روح انسان، درصورتی که در حالت اعتدال و بدور از افراط و تفریط عمل کند، می تواند حتی به تعالی معنوی و سلامت قلب روحانی انسان کمک نماید و زندگی مادی و معنوی او را به صورت هماهنگ به پیش ببرد، ولی در صورتی که از این حالت خارج شود و به افراط و تفریط گراید، از کنترل عقل انسان خارج می شود، و به صورت افسار گسیخته، دل آدمی را بیمار می کند و او را به وادی های خطرناک گناه و تباهی نزدیک می کند.
برای این که انسان بتواند نفس خود را رام و آرام کند و همیشه اون را با حفظ حالت اعتدال کنترل نماید ، دستورالعمل زیر به طور قطع نافع هست.
تقویت اراده و تقرب عملی به خداوند:
پس از تقویت شناخت و آگاهی ، اکنون نوبت عمل و تقویت ایمان به وسیله اراده عملی هست.

منظور از عمل در این مسیر ، رفع موانع و ایجاد شرایط ارتباط و توجه عملی به خداوند هست.

عبادت و پرستش شاهراه ارتباطی بنده با خداوند و تقویت ایمان به او هست ، منتهی برای رسیدن به اون و انجام عبادت به صورتی که حقیقتا موثر باشد ، طی مراحل زیر ضروری هست.


1- مبارزه با ریشه های گناه: گناه رفتار نابهنجاری هست که هستعداد های منفی انسان را ظهور می دهد و ناشی از خود خواهی و هوی پرستی انسان هست.

رفتاری که ایمان آدمی را تضعیف می نماید و زمینه شرک و کفر را در او تقویت می کند.

برای پاکسازی نفس از گناه، ریشه ای ترین کار مبارزه با خواستگاه و زمینه های نفسانی اون هست؛ یعنی زیاده خواهی غرایز، دلبستگی ها و وابستگی ها و صفات رزیله ای که انگیزه این رفتار را در آدمی بوجود می آورند.


برای مثال آدم حسود ، همیشه در معرض غیبت، تهمت ، آسیب رساندن به محسود و انواعی از گناهان هست و آدم بخیل توان انجام واجبات مالی و کمک رسانی به دیگران را ندارد، این شخص اگر بخواهد گناه نکند ، پايه ی ترین راه این هست که با خیر خواهی که ضد حسد هست و تحصیل سخاوت که ضد بخل هست، ریشه گناه را از دل خود بیرون نماید و خویش را از خطر شرک و خود خواهی برهاند.


2- مبارزه با عادت هایی که مانع رشد انسان و عمل هستند: برخی عادتها در انسان مانع حرکت او در جاده ایمان تلقی می شود .

به عنوان مثال کسی که به پرخوری ، پرخوابی و پر گویی عادت نموده هست ، قادر نخواهد بود به انجام وظایف واجب و مستحب خود اقدام کند .

عادتهای مذموم در برخی موارد حتی زمینه انجام گناه و تخلف از بندگی حق تعالی را در انسان فراهم می نمايند و باعث تضعیف ایمان در او می شوند.


3- مبارزه مستقیم با خود گناه و ترک و جبران اونها: علاوه در مبارزه با زمینه های گناه ، مبارزه مستقیم با گناه و ترک و جبران اون از طریق روش توبه ، زمینه تقویت ایمان و پاکی انسان را از آلودگی و تاریکی فراهم خواهد نمود.


4- انجام وظایف واجب شرعی : یکی از مراحل بسیار مهم و سرنوشت ساز در تقویت ایمان ، انجام وظایف واجب و اطاعت از فرامین خداوند هست .

این مرحله که در عرفان اسلامی از اون به قرب فرایض تعبیر می نمايند، در نهایت به حصول ملکه تقوی و بهره مندی از آثار و ارزشهای ناشی از اون، خواهد انجامید .


5- انجام نوافل و مستحبات: نهایی ترین مرحله در جاده ایمان که به محبت و عشق الهی می انجامد، مرحله انجام مستحبات و نوافل هست ، مرحله ای که عرفا از اون تحت عنوان قرب نوافل و راه عشق تعبیر می نمايند.

قرب نوافل، پایانی ترین مقصد دین و موثر ترین راه نزدیکی انسان به خدای و کسب مقام ولایت و خلافت الهی هست.
در کلام امام صادق (ع) آمده هست: مهمترین چیزى که ایمان را در قلب پا برجا و مستحکم مى‏کند ورع هست .

«سئل الصادق (ع) ما الذى یثبت الایمان» قال: الذى یثبته فیه الورع والذى یخرجه منه الطمع» از حضرت سؤال شد چه چیزى ایمان را در قلب تثبیت مى‏کند؟ فرموند: چیزى که ایمان را در قلب تثبیت مى‏کند ورع ( پرهیز از دنیا طلبی وگناه) مى‏باشد و چیزى که ایمان را از قلب خارج مى‏کند طمع (نسبت به دنیا و گناه) مى‏باشد.
البته انجام این مراحل خود مستلزم اون هست که انسان با محتوای دین آشنا باشد و از راهنمایی اساتید اخلاق و عالمان دینی سود جوید.
شما می توانید با به کار گیری روش مرابطه با نفس، یعنی مشارطه (شرط کردن با خود) در ابتدای روز، مراقبت از رفتار و تعهدات، در طول روز و محاسبه اعمال در پایان روز، بکوشید نفس خود را بر حالت اعتدال حفظ نمائید.

البته پس از محاسبه در صورتی کهخدای ناکرده از شما خطایی سر زده ، خود را مورد سرزنش و مجازات برنامه دهید و در صورتی که درست عمل نموده اید، خدای را شاکر و سپاسگزار باشید.
موارد مهم مورد مراقبت: 1- خوردن و آشامیدن
2- عصبانی شدن و خشم
3- شهوت جنسی
4- عادت های مذموم
5- صفات رزیله
راهکارها و توصیه ها
1- سعی نمائید از پرخوری و پرخوابی پرهیز نمائید و چند روز را در هر ماه یا هفته به روزه اختصاص دهید.
2- از تعصب ها و حساسیت های بی جا پرهیز نمائید و خشم خود را کنترل کنید.

هنگام خشم راه بروید و به این بیاندیشید که همه چیز و همه کس بر وفق مراد شما ایجاد نشده هست، بسیاری از حوادث زندگی ملایم طبع انسان نیست و شاید حکمتی دارد که از ما پوشیده هست.

چه بسا اونچه را که ما نمی پسندیم و وجودش آزارمان می دهد، در حقیقت به نفع و صلاح ما باشد.
3- از نگاه کردن به صحنه های محرک بپرهیزید و از محیط هایی که به نحوی باعث تحریک شما می شود احتراز نمائید.
4- هر روز به طور مرتب با ورزش انرژی خود را تخلیه نمائید.
5- برنامه های معنوی خود را به صورت مستمر و مرتب اجرا کنید، مانند نماز اول وقت و حتی الامکان به جماعت و در مسجد، قرائت قراون، توسل و ارتباط با معصومین(ع) و زیارت ایشان، هستمداد از مقام ولایت خصوصاً حضرت حجت (عج)، پایبندی به سایر واجبات و انجام برخی مستحبات در حد توان و اقبال قلب، مانند وضو داشتن دائمی و انجام برخی نوافل نمازها و مطالعهدعا و مناجات با خداوند.
در صورت عمل به این برنامه انشاء الله، به کمک خداوند و توجه حضرات معصومین (ع) به کنترل نفس و تقویت معنویت خود موفق خواهید شد.
در پایان به پاره ای از روایات درباره مقرب ترین انسان ها توجه نمایید:
- «الامام علی(ع): اقرب الناس من الله سبحانه احسنهم ایمانا؛ نزدیک ترین امت به خدای سبحان، نیک ایمان ترین اونهاست».
- «الامام زین العابدین(ع): ان اقربکم من الله اوسعکم خلقا؛ نزدیک ترین شما به خداوند، گشاده خوترین شماست».
- «الامام علی(ع): اقرب العباد الی الله تعالی اقولهم للحق و ان کان علیه، و اعملهم بالحق و ان کان فیه کرهه؛ نزدیک ترین بندگان به خدای متعال، حق گوترین اونهاست، هر چند به زیانش باشد و عمل نماينده ترین اونهاست به حق، هر چند بر خلاف میلش باشد».
- «الامام الصادق(ع): فیما اوحی الله عزوجل الی داود(ع): یا داود! کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذلک ابعد الناس من الله المتکبرون؛ از وحی های خدای عزوجل به داود(ع) این بود: ای داود! همچنان که نزدیک ترین امت به خدا فروتنانند، دورترین امت از خدا گردنفرازانند».
- «الامام الصادق(ع): ثلاثه هم اقرب الایجاد الی الله یوم القیامه حتی یفرغ (الناس) من الحساب: رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه الی ان یحیف علی من تحت یدیه، و رجل مشی بین اثنین فلم یمل مع احدهما علی الآخر ؛ سه کسند که در روز قیامت، نزدیک ترین ایجاد به خدایند تا اون گاه که کار حسابرسی امت تمام شود: مردی که در حال خشم، قدرتش او را به ستم کردن بر زیردستش وا ندارد، مردی که میان دو نفر حرکت کند و به اندازه جو به یکی از اون دو نزدیک نشود و مردی که به سود و زیان خود حق را بگوید».
مأخذ: میزان الحکمه، با ترجمه فارسی، ج 10، صص 4854-4859، قم: دارالحدیث، ویرایش سوم، 1377.
مطالعه کنید: شهید مطهری، انسان و ایمان (ج 2 از مجموعه آثار)

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:53 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews