آیا آب ملاعبه قبل از منی اگر به لباس بمالد نجس است؟


آیا آب ملاعبه قبل از منی اگر به لباس بمالد نجس است؟
    آیا آب ملاعبه قبل از منی اگر به لباس بمالد نجس است؟

پاسخ :


چگونه می توان به اصول دین اعتقاد پیدا کرد؟

1:استفاده از دفترچه بیمه شخص دیگری که خود او راضی است چه حکمی دارد؟ اگر خودمان یک نوع

گاهى پس از ملاعبه (یعنى بازى و شوخى‏هایى که به تحریک غریزه جنسى انجام مى‏گیرد و موجب احساس خوشایندى و لذت جنسى مى‏گردد.) یا سپس خواب مایع سفید رنگى خارج مى شود، که اون مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد (مذى) نامیده مى‏شود و پاک هست و هیچ یک از احکام منى بر اون مترتب نمى‏شود.:

برگرفته از پرسمان


آقای جوادی آملی فرمودند برای اسلامی کردن متون باید همانند فقه آنها را به نحوی از قرآن
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:20 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 262 reviews

من در طول روز خیلی سعی می کنم که به نامحرم نگاه نکنم و به نوعی شهوت خودم را کنترل کنم
آیا ورزش کردن با نامحرم اشکالی داره؟ مثلا تو پارک با یه پسر غریبه والیبال یا بدمینتون
چگونه ممکن است که ولی فقیه حق داشته باشد واجبی را (مثل حج) مدتی معلق کند؟
آیا گوش دادن به موسیقی حرام است؟ اگه موسیقی شاد حرام است پس ما جوونا چی گوش کنیم؟ نمیشه
آیا اگر فردی در حالت جنابت بمیرد جان دادن او سخت می شود؟
آیا لباسشویی لباس های نجس را پاک می کند یا دوباره باید آنها را دستی پاک کنیم؟
در مواردی که مرجع تقلید فتوایی نداده است آیا می توانیم به مرجع تقلیدی که از دنیا رفته
در مورد شب اول ازدواج و نحوه تماس توضیح می خواستم.
آیا دست دادن با زن نامحرم حرام است یا خیر توضیح دهید.
آیا مایعی که هنگام تماس جنسی بیرون می آید می توان وارد دهان کرد توضیح دهید.
در مورد غسل جنابت در مورد مردها اگر بدون وقوع نزدیکی منی خارج شود و یا بعد از نزدیکی
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*