چرا بعد از هر سکس باید غسل کرد و علت غسل کردن چیست؟


چرا بعد از هر سکس باید غسل کرد و علت غسل کردن چیست؟
    چرا بعد از هر سکس باید غسل کرد و علت غسل کردن چیست؟

پاسخ :


شبهه: همه مسلمون ها نژاد پرست هستند.چون معتقد هستند دینشان بهترین دین است. اسلام دین

1:چی کار کنم تا برنامه زندگیم مطابق با دستورات دین و قرآن و سنت معصومین بشه؟ (لطفا کاربردی

این که چرا اسلام دستور می دهد که به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشویند در حالی که فقط عضو معینی آلوده می شود و آیا میان بول کردن و خارج شدن منی تفاوتی هست که در یکی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟

چگونه می توان از خودارضایی رها شد؟
این سؤال یک جواب اجمالی دارد و یک جواب مشروح:

ما در مسجد محلمون برنامه داریم که هر شب بعد نماز مغرب و عشا زیارت عاشورا می خونیم تا
جواب اجمالی اون این هست که خارج شدن منی از انسان، یک عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زوائد) به دلیل این که اثر اون در تمام بدن آشکار می گردد و تمام سلول های تن به دنبال خروج اون در یک حالت سستی مخصوص فرو می روند و این خود نشانه تأثیر اون روی تمام اجزاء بدن هست.


کسی وصیت کرد در مکان خاصی دفن شود اگر امکانش نبود و در غیر وصیت دفن شد بعدا می توان او


دستی را که با ادرار یا مدفوع یا هر چیزی نجس شده چگونه باید تطهر کرد؟
توضیح این که: طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیت های بدن را کنترل می نمايند «اعصاب سمپاتیک» و «اعصاب پاراسمپاتیک» این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات داخلی و خارجی گسترده اند، وظیفه اعصاب سمپاتیک «تند کردن» و به فعالیت واداشتن دستگاه های مختلف بدن هست، و وظیفه اعصاب «پاراسمپاتیک» «کند کردن» فعالیت اونهاست، در واقع یکی نقش «گاز» اتومبیل و دیگری نقش «ترمز» را دارد و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی، دستگاه های بدن به طور متعادل کار می کند.

من یه دختر بدبخت هستم که همه بهم زور میگن من قدرت پاسخگویی رو ندارم، نمی تونم بگم نه،
گاهی جریان هایی در بدن رخ می دهد که این تعادل را به هم می زند، از جمله این جریان ها مسأله «ارگاسم» (اوج لذت جنسی) هست که معمولا مقارن خروج منی صورت می گیرد.

منظور از آیه ای که می فرماید پروردگار میان فرد و قلبش است را مفصل بیان کنید.
در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیک (اعصاب ترمز نماينده) بر اعصاب سمپاتیک (اعصاب محرک) پیشی می گیرد و تعادل به شکل منفی به هم می خورد.
این موضوع نیز ثابت شده هست که از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وادارد و تعادل از دست رفته را تأمین کند تماس آب با بدن هست و از اون جا که تأثیر «ارگاسم» روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد دستور داده شده هست که پس از آمیزش جنسی، یا خروج منی، تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش اون تعادل کامل در میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن بربرنامه گردد.

البته فایده غسل منحصر به این نیست بلکه غسل کردن علاوه بر این یک نوع عبادت و پرستش نیز می باشد که اثرات اخلاقی اون قابل انکار نیست و به همین دلیل اگر بدن را بدون نیت و قصد قربت و اطاعت فرمان خدا بشویند غسل صحیح نیست در حقیقت به هنگام خروج منی یا آمیزش جنسی، هم روح متأثر می شود و هم جسم، روح به سوی شهوات مادی کشیده می شود و جسم به سوی سستی و رکود، غسل ت که هم شستشوی جسم هست و هم به علت این که به قصد قربت انجام می یابد شستشوی جان هست، اثر دو گانه ای در اون واحد روی جسم و روح می گذارد تا روح را به سوی خدا و معنویت سوق می دهد و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعالیت.
از همه اینها گذشته، وجوب غسل ت یک الزام اسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت، در طول زندگی هست زیرا بسیارند کسانی که از نظافت خود غافل می شوند ولی این حکم اسلامی اونها را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاک نگاهدارند، این موضوع اختصاصی به امت اعصار گذشته ندارد، در عصر و وقت ما نیز بسیارند کسانی که به علل مختلفی از نظافت و بهداشت تن غافلند (البته این حکم به صورت یک قانون کلی و عمومی هست حتی کسی را که تازه بدن خود را شسته شامل می شود).
مجموع جهات سه گانه فوق روشن می سازد که چرا باید به هنگام خروج منی (در خواب یا بیداری) و همچنین آمیزش جنسی (اگر چه منی خارج نشود) غسل کرد و تمام بدن را شست (تفسیر نمونه، ج 4، ص 294 - 292 )
لذا برای روشن تر شدن موضوع به یک روایت اشاره می کنیم: محمدبن سنان می گوید امام رضا(ع) در جواب سؤالاتی که مکتوبا از محضرش نمودم، مرقوم فرمودند: «علت غسل ت نظافت و تطهیر انسان، نفس خودش را از آلودگی اون و پاک نمودن جسد از قذرات و خباثتش می باشد زیرا ت از تمام جسد خارج می گردد.

از این رو بر شخص واجب هست تمام بدن را تطهیر کند و علت مخفف بودن حکم در ادرار و غائط این هست که این دو بیشتر از ت و مداومتر از اون هست.

لذا شارع مقدس به خاطر کثرت و مشقت و اخراجشان بدون اراده و شهوت به وضو راضی شده هست ولی ت بیرون نمی آید مگر با لذت زیاد و اجبار نفس از این رو در مورد اون، غسل را واجب کرده هست (علل الشرایع، شیخ صدوق، باب 195).


اما این که چرا خوردن و آشامیدن در حال ت مکروه هست توجه به نکات زیر جواب را روشن می سازد:
1.

با توجه به مطالبی که در قسمت اول جواب بیان کردیم به خاطر فعل و انفعالات خاصی که در بدن انجام می گیرد، یک حالت خمودگی در بدن ایجاد می شود و این حالت موجب عدم آمادگی سلول های بدن خواهد بود.

از این رو اگر در این حالت شخص اقدام به خوردن یا آشامیدن نماید، با توجه به عدم آمادگی سلول ها، در جذب و پذیرش آب و غذا مشکلاتی پدید می آید و شاید علت کراهت همین باشد اما اگر شخص جنب دستش را بشوید و یا با آب مضمضه نماید و یا هستنشاق کند و یا این که وضو بگیرد، کراهت خوردن و آشامیدن مرتفع خواهد شد.

بنابراین همانطور که ملاحظه می نمایید رساندن جایی از بدن در ایجاد تعادل در سیستم اعصاب بدن (که قبلا بیان شد) و آمادگی سلول ها مؤثر هست.
2.

یکی از دستورات مهم اسلام در مورد خوردن و آشامیدن، رعایت طهارت هست.

هم طهارت چیزی که می خورد یا می آشامد و هم طهارت بدن.

لذا هستحباب خوردن غذا با وضو، پاک بودن سفره، حرمت نشستن بر سر سفره ای که در اون شراب هست (اگر چه خودش مصرف ننماید) و...

حکایت از دقت دین مبین اسلام بر این نکته هست که طهارت غذا و طهارت نفس به هنگام خوردن و آشامیدن باید رعایت شود.

لذا در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده هست که حضرت فرمودد: «وضوء پیش از طعام و بعداز اون فقر و تنگدستی را می برد.

راوی فرمود: عرض کردم: فقر را؟ فرمود: فقر را از بین می برد» (علل الشرایع، شیخ صدوق، باب 198).


این حدیث شریف را می توان دو گونه تفسیر کرد یکی این که از نظر بهداشتی هم ثابت شده که قبل از طعام و سپس اون باید بهداشت و نظافت ظاهری را رعایت کرد و وضو یکی از مصادیق بهداشت و نظافت ظاهری هست و دیگر این که از اونجا که وضو گرفتن همراه نیت هست و نیت یک ارتباط و توجه قلبی به خداوند هست لذا قبل از طعام و بعداز اون، انسان در پرتو وضو، توجهی به منعم واقعی یعنی خداوند پیدا می کند و شاید علت زدوده شدن فقر هم همین باشد یعین توجه به منعم قبل از طعام موجب می شود که انسان تنها خدا را رازق بداند و توجه به منعم سپس طعام نیز روح سپاسگزاری و شکر را در وی به وجود می آوردو این هر دو عامل، موجب زدوده شدن فقر و تنگدستی می شوند.

بنابراین یکی از نکات مهمی که در باب خوردن و آشامیدن باید مد نظر برنامه بگیرد عبارت هست از رعایت بهداشت ظاهری و روانی از این روست که خوردن و آشامیدن در حال ت، کراهت دارد.

مگر اون که حداقل بهداشت ظاهری حاصل شود.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:01 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews