نماز آیات را چگونه می خوانند؟


نماز آیات را چگونه می خوانند؟
    نماز آیات را چگونه می خوانند؟

پاسخ :


شلیک شهاب از سوی الله برای دفع شیطان؟در آیات ابتدایی سوره صافات آیاتی مبتنی بر این

1:علت داشتن بال برای فرشتگان چیست؟ در آیات ابتدایی سوره فاطر آیاتی مبتنی بر این نکته

نماز آیات به واسطه چهار چیز بر انسان واجب می شود:

چرا انسان عبادت می کند؟
- گرفتن خورشید

طرح سربازی زنان در دوره پهلوی دوم چه بوده است؟
-گرفتن ماه (اگر چه مقدار کمی از اونها گرفته شود و کسی هم از اون نترسد)

من تو خوابگاه آهنگ ابدا گوش نمیدم ولی هم اطاقی هام معتاد آهنگ هستند و همیشه آهنگ گوش
- زلزله (اگر چه کسی هم نترسد)

چه زمانی و در چه وقتی از روز و در چه شرایطی عقد کردن بهتر است با توجه به این که در شهر
- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و صیحه ترسناک و مانند اینها از چیزهایی هست که از آیات آسمانی و زمینی بوده و موجب ترس بیشتر امت می شود.


فرق بین فاسق و گناهکار چیست؟
بنا بر اظهر.

من امسال برای دانشگاه سراسری خود را آماده می کنم ولی اصلا تمرکز ندارم و نمی توانم مطالب
دستور مطالعهنماز آیات چند نوع هست:
نوع اول اینکه در هر رکعت یک حمد و یک سوره کامل بخوانند و به رکوع روند تا پنج رکوع تمام شود یعنی قبل از هر رکوع به دستوری که فرموده شد عمل شود.
نوع دوم این هست که در هر رکعت یک مرتبه حمد بخواند و یک سوره را پنج قسمت کند و سپس هر قسمت یک رکوع اجرا کند که در این فرض حمد تکرار نمی شود بلکه در هر رکعت یک مرتبه حمد کافی هست، بلی حداقل باید قبل از هر رکوع یک آیه کامل از سوره ای که انتخاب کرده بخواند اما اگر سوره بزرگ هست می تواند قبل از هر رکوع بیشتر از یک آیه مثلا سه آیه بخواند و برکوع رود.
صورت دیگری هم برای نماز آیات هست که در کتب مفصله آمده و نیاز به ذکر اونها نمی بینیم - فرمودنی هست سپس رکوع پنجم دو سجده انجام می گیرد و سپس سجده دوم از رکعت دوم تشهد و سلام خوانده می شود.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:54 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 520 reviews