دلایل اعجاز قرآن چیست؟


دلایل اعجاز قرآن چیست؟
    دلایل اعجاز قرآن چیست؟

پاسخ :


چرا فرشته ای که برای بشارت دادن تولد حضرت عیسی(ع) به نزد حضرت مریم(س) آمد به شکل مرد جوان

1:اعتقاد به توحید چه تأثیری در زندگی انسان دارد، مثلا اگر به یگانگی خدا اعتقاد نداشتم

جاى تردید نیست در این که قراون کتاب هدایت هست و براى سوق دادن بشر به سعادت دنیا و آخرت نازل گردیده هست اما اسلوبى ویژه و خاص خود دارد که او را از سایر کتاب‏ها ممتاز مى‏کند به این معنى که قراون در عین پراکنده‏گویى و بیان مطالب مختلف باز از کمال ارتباط و انسجام برخوردار بوده و جملات اون بمانند درهاى گرانبها و با نظم اعجاب‏انگیزى به هم متصل و مرتبط مى‏باشد که در لابلاى این جملات مطالب عالى و حقایق زنده اخلاق وانسانى نهفته هست.


چرا بعضی از افراد زمانی که صدای اذان را می شنوند انگشت اشاره دست راست خود بر دهان و پیشانی
2- حقیقت بالا ثابت مى‏کند که قراون اسلوب خاصى را داراست که از حدود تعلیم و تعلم خارج هست و نمى‏توان با یاد دادن و یاد گرفتن اسلوب اون را فرا گرفت.


در رابطه با نوع و روش های روابط جنسی زناشویی (آمیزش) چه مطالبی را اسلام سفارش کرده است؟
افزون براون ثابت مى‏کند که قراون از قانون کلى ذیل هم مستثنى هست و اون اینکه اگر کسى کلام بلیغ و شیرینى را تمرین و بر اون ممارست کند به آسانى مى‏تواند کلامى مانند اون بیاورد.


می خواستم بدانم این منطقه های اقتصادی که دولت تعیین کرده است در کدام شهرهای کشور در
3- علت هستثناى فوق هم این هست که قراون مجید به موضوعات زیادى متعرض گردیده که در همه این مسائل بهترین و جالبترین حقایق را به بشر ارائه داده هست حقایقى که خلل، فساد و بطلان هرگز بر اون راه ندارد و کوچکترین اشکال و ایرادى براون متوجه نیست و این چیزى هست که ذاتاً براى بشر امکان‏پذیر نمى‏باشد ازاین‏رو کسى که مى‏تواند یک کلمه از کلمات قراون را بگوید و یا یک جمله از جملات اون را بیاورد مستلزم اون نیست که بتواند مثل قراون بیاورد زیرا قدرت و توانایى بر مواد و الفاظ هیچگاه مستلزم توانایى بر ترکیبات قراون نخواهد بود افزون بر اون حلاوت و شیرینى و طراوت موجود در قراون ناشى از اعجاز هست که بشر از ایجاد این اعجاز ناتوان و عاجز مى‏باشد روشن هست که اعجاز قراون در مجموع 4 امر تجلى یافته: الف) فصاحت الفاظ و جمال عبارات ب) بلاغت معانى و علو مفاهیم ج) زیبایى شفرمود‏انگیز نظم و تألیف د) بى نظیرى اسلوب و سبک.


اگر دست انسان که مرطوب است به چیزی خشک بخورد که انسان شک کند که آن چیز نجس است یا نه ولی
از اجتماع شرایط چهارگانه فوق هست که تأثیر در نفوس و لذت و حلاوت در حال و نرمى دل و شرح صدر و مانند اون در بشر حاصل مى‏گردد و به تعبیر هستاد مطهرى(ره) بشر از ایجاد این هندسه بى نظیر موجود در قراون ناتوان هست،

آیا در مأموریت های اداری خارج از کشور در صورت نیاز مجاز به انجام صیغه می باشیم یا خیر؟


در حدیث قدسی آمده است که: «یَابْنَ آدَمَ! 1. إِنْ نازَعَکَ بَصَرُکَ إِلى بَعْضِ ما حَرَّمْتُ
وجوه مختلفى براى اعجاز قراون فرموده شده که مى‏توان اونها را به سه بخش طبقه‏بندى کرد: الف) اعجاز لفظى قراون، ب ) اعجاز محتوایى قراون، ج ) اعجاز قراون از جهت آورنده اون.

نگا: دکتر سید مصطفى ثامنى، وجوه اعجاز قراون، (مجموعه مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قراون کریم)، ص 168 - 178.
الف) اعجاز لفظى قراون در دو ساحت مطرح هست: «اعجاز بلاغى قراون» که مقصود نظم، اسلوب بیانى و بلاغت و فصاحت و امورى در این زمینه هست؛ و «اعجاز عددى» که اخیراً مطرح شده و از طریق کامپیوتر انجام مى‏پذیرد و مى‏کوشد تا با بیان ارتباطات عددى خاص میان الفاظ و حروف قراون، نشان دهد که این روابط عددى نمى‏تواند در سخن بشرى تحقق یابد.

این دو نوع اعجاز لفظى قراون، ثابت مى‏کند که الفاظ و ترکیبات قراون الهى هست.

علاوه بر اون که روشن مى‏سازد که اون مقدار از آیاتى که به یکدیگر مرتبط بوده و در یک سیاق‏اند، از ناحیه خداوند مى‏باشد.

اما این نوع اعجاز از اثبات نوع برنامه گرفتن سوره‏ها و پیدایش اونها ناتوان هست.
ب ) اعجاز محتوایى قراون که به حقایقى چون: عدم وجود اختلاف در قراون، اخبار برخى آیات از غیب و مطالبى که در آینده رخ داده یا مى‏دهد، طرح برخى از علوم و معارف که لااقل در اون وقت هیچ بشرى نمى‏توانسته به اونها دسترسى پیدا کند و عجز از ابطال معارف و علومى که در قراون آمده، اشاره دارد.

این نوع اعجاز حقانیت قراون و آسمانى بودن اون را اثبات مى‏کند؛ ولى از اثبات حقانیت قراونى با چنین نظم و ترتیب آیات و سوره‏ها، ناتوان هست.
ج ) اعجاز قراون از جهت آورنده اون؛ که بر این مطلب تکیه دارد که رسول گرامى اسلام(ص) فردى امّى بوده هست و چگونه مى‏توانسته از پیش خود چنین کتابى را بیاورد.


دوم قراون مصون از تحریف هست.

این مطلب نیز در دو سطح مطرح هست: 1.

در قران تحریف به زیادت رخ نداده هست، 2.در قراون تحریف به نقصان نیز صورت نگرفته هست.
براى اثبات این دو مدعا نیز دلایل گوناگونى با رهیافت‏هاى متفاوت ارائه گردیده که به دلیل مجال‏اندک از اون صرف نظر کرده، تنها به دلیل عقلى در این باب بسنده مى‏کنیم.

براى تبیین این دلیل، ذکر چهار مقدمه ضروى هست:
1.

دین مرسل، مجموعه امورى هست که از سوى خداوند براى هدایت بشر از طریق انبیا فرستاده شده هست.
2.

هر دین مرسلى قبل از آخرین اون، بخشى از «دین نفس الامرى» را که براى هدایت بشر متناسب با روزگار نزول اون دین لازم بوده، به ارمغان آورده هست.

«دین نفس الامرى» یعنى اونچه در علم الهى و مشیت ربانى براى هدایت انسان به سوى رستگارى وجود دارد.
3.

حکمت تعداد ادیان مرسل، علاوه بر آوردن عناصر جدید از دین نفس‏الامرى، متناسب با روزگار خود، تصحیح اون بخش از شریعت قبلى مى‏باشد که گرفتار تحریف گشته هست.
4.

سلسله ادیان الهى اون گاه پایان مى‏پذیرد و در یک دین به منزله «دین خاتم» ظهور مى‏کند که اولاً، کامل باشد؛ یعنى، جامع و حاوى همه معارفى باشد که بشر تا روز قیامت براى سعادت واقعى خود بدان محتاج بوده، یا خواهد بود؛ به طورى که هیچ عنصر هدایتى باقى نمانده، جز اون که در اون دین بیان شده باشد.

ثانیاً در طول تاریخ مصون از تحریف باشد.

به هر روى، اگر هر یک از این دو عنصر منتفى گردد، عقل خواهد فرمود این دین هنوز آخرین دین نمى‏باشد.
نتیجه این چهار اصل موضوعى - که به دلیل ضیق مقال از تبیین ادله اثبات اون معذوریم - این آموزه هست که «دین خاتم مصون از تحریف هست» اما چه شرطى لازمه مصونیت دین از تحریف هست؟ بدون شک باید منبع اصلى شناخت دین و سند بى‏بدیل آیین آورنده دین که به منزله مجموعه هدایت الهى تلقى مى‏گردد؛ یعنى، کتاب اون، مصون از تحریف باشد.

با توجه به این تحلیل، مى‏گوییم: از اون جا که قراون، کتاب اسلام هست و دین اسلام، دین خاتم هست، نتیجه گرفته مى‏شود که قراون، کتاب دین خاتم هست و چون کتاب دین خاتم، مصون از تحریف هست، نتیجه مى‏گیریم که قراون، مصون از تحریف به هر بیان سطحى و شکلى هست.

مهدى هادوى تهرانى، مبانى کلامى اجتهاد در برداشت از قراون کریم، ص 66 - 67.
سوم - وحى مصون از خطا مى‏باشد.

این مطلب نیز با دلایل متفاوتى اثبات شده هست که نمى‏توان به همه اونها پرداخت؛ اما از همه مهم‏تر این دلیل هست که اگر کسى به حقیقت وحى توجه کند و مفاد اون را خوب دریافته، تصور صحیح از اون داشته باشد، بالبداهه به مصونیت اون از خطا اعتراف کرده، این آموزه را تصدیق خواهد نمود.

حقیقت «وحى» نوعى علم شهودى و حضورى هست که در اون خودِ حقایق هستى در محضر شاهد و کاشف حاضر هست؛ به خلاف علم حصولى که فقط صورتى از علوم در ذهن ما وجود دارد و در واقع این صورت ذهنى هست که پلى هست براى ارتباط ما با جهان خارج.

ازاین‏رو چون واسطه در نزد ذهن ما حاضر هست، امکان دارد به دلیل تفسیر اشتباه ما در تطبیق اون با صورت خارج، به خطا بیفتد.
اما در علم حضورى چون نفس معلوم، مکشوف و مشهود در نزد عالم، کاشف و شاهد حاضر هست و واسطه‏اى در کار نیست، امکان خطا معنا ندارد و چون حقیقت وحى، کشف و شهود عالم غیب هست، در اون خطا معنا ندارد.

محمد باقر سعیدى روشن، تحلیل وحى از دیدگاه اسلام و مسیحیت، صص 22 - 28.

چهارم - رسول اکرم(ص) معصوم هست.

این مدعا نیز در بیانى کوتاه بدین شکل اثبات مى‏گردد که با توجه به صفات خداوند متعال؛ یعنى، علم، قدرت، حکمت و تنزّه او از زشتى‏ها و با عنایت به حکمت نبوت و انزال کتب و ارسال رسل که هدایت و راهنمایى امت مى‏باشد؛ عقل مى‏گوید که پیامبر خدا باید از هرگونه گناه و اشتباه عمدى و هرگونه خطا، سهو، نسیان و غفلت در هر دریافت و رساندن وحى الهى، معصوم باشد؛ چرا که اگر چنین نباشد و پیامبر در هر یک از ساحت‏هاى فوق معصوم نباشد، اعتماد امت بر پیام‏رسانى و الهى بودن همه تکالیف و پیام‏ها از میان مى‏رود؛ و این اغراء به گمراهى امت و لغو و عبث‏گویى، از ساحت قدس ربوبى منزه هست.

پژوهشى در عصمت معصومان، ص 109 - 112.
نتیجه اون که با اثبات اون که قراون در تمام سطوحش کتاب خدا و از هر گونه تحریف مصون هست و از اون جا که در حقیقت وحى که از طریق اون هدایت‏ها و ارشادهاى لازم به امت ابلاغ مى‏شده؛ امکان خطا متصور نیست؛ و با عنایت به این مسأله که شخص رسول اکرم(ص) معصوم هست؛ روشن مى‏گردد که قراون حاضر توسط خداوند بر رسول اکرم(ص) نازل گشته و این کتاب کلام خدا هست.
جاى تردید نیست در این که قراون کتاب هدایت هست و براى سوق دادن بشر به سعادت دنیا و آخرت نازل گردیده هست اما اسلوبى ویژه و خاص خود دارد که او را از سایر کتاب‏ها ممتاز مى‏کند به این معنى که قراون در عین پراکنده‏گویى و بیان مطالب مختلف باز از کمال ارتباط و انسجام برخوردار بوده و جملات اون بمانند درهاى گرانبها و با نظم اعجاب‏انگیزى به هم متصل و مرتبط مى‏باشد که در لابلاى این جملات مطالب عالى و حقایق زنده اخلاق وانسانى نهفته هست.

2- حقیقت بالا ثابت مى‏کند که قراون اسلوب خاصى را داراست که از حدود تعلیم و تعلم خارج هست و نمى‏توان با یاد دادن و یاد گرفتن اسلوب اون را فرا گرفت.

افزون براون ثابت مى‏کند که قراون از قانون کلى ذیل هم مستثنى هست و اون اینکه اگر کسى کلام بلیغ و شیرینى را تمرین و بر اون ممارست کند به آسانى مى‏تواند کلامى مانند اون بیاورد.

3- علت هستثناى فوق هم این هست که قراون مجید به موضوعات زیادى متعرض گردیده که در همه این مسائل بهترین و جالبترین حقایق را به بشر ارائه داده هست حقایقى که خلل، فساد و بطلان هرگز بر اون راه ندارد و کوچکترین اشکال و ایرادى براون متوجه نیست و این چیزى هست که ذاتاً براى بشر امکان‏پذیر نمى‏باشد ازاین‏رو کسى که مى‏تواند یک کلمه از کلمات قراون را بگوید و یا یک جمله از جملات اون را بیاورد مستلزم اون نیست که بتواند مثل قراون بیاورد زیرا قدرت و توانایى بر مواد و الفاظ هیچگاه مستلزم توانایى بر ترکیبات قراون نخواهد بود افزون بر اون حلاوت و شیرینى و طراوت موجود در قراون ناشى از اعجاز هست که بشر از ایجاد این اعجاز ناتوان و عاجز مى‏باشد روشن هست که اعجاز قراون در مجموع 4 امر تجلى یافته: الف) فصاحت الفاظ و جمال عبارات ب) بلاغت معانى و علو مفاهیم ج) زیبایى شفرمود‏انگیز نظم و تألیف د) بى نظیرى اسلوب و سبک.

از اجتماع شرایط چهارگانه فوق هست که تأثیر در نفوس و لذت و حلاوت در حال و نرمى دل و شرح صدر و مانند اون در بشر حاصل مى‏گردد و به تعبیر هستاد مطهرى(ره) بشر از ایجاد این هندسه بى نظیر موجود در قراون ناتوان هست،

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:50 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews

در مورد رفع چشم زخم، اسفند دود کردن اعتبار دارد یا خرافه است؟ برای رفع چشم چه باید کرد؟
اگر انسان عمدا کاری کند که شهوتش برانگیخته شود از هر طریقی آیا خود این عمل حرام است
دین داری و دین شناسی برای زندگی ضروری است یا خیر؟ با ذکر علت؟
تضاد نظریه داروین را با خلقت انسان اینکه در قرآن گفته شده انسان در بهشت آفریده شده اما
اگر پسری در سن بلوغ با پسر دیگری لواط کرده باشد و بعد از آن هم توبه کرده و دیگر آن عمل
می خواستم اطلاعاتی در مورد آقای محمد ابراهیم نصراللهی بروجردی کسب کنم.
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*