در ازدواج موقت با شرط عدم دخول و مقاربت هم اذن پدر لازم است؟


در ازدواج موقت با شرط عدم دخول و مقاربت هم اذن پدر لازم است؟
    در ازدواج موقت با شرط عدم دخول و مقاربت هم اذن پدر لازم است؟

پاسخ :


بهاییان و وهابیون چه عقیده ای دارند؟

1:چگونه می شود کینه را از بین برد؟ و همین طور غرور؟

ازدواج موقت درصورتی که دختر باکره باشد واجب هست از پدر خود اجازه بگیرد.


خانه ای برای فروش یا اجاره به مشاور املاک سپردیم ولی از بین این همه فقط با یک مشاور املاک
دیدگاه مراجع در مورد اجازه پدر: آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب هست و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل هست.؟ آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: آری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل هست.آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، هستفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری.


اگر پدر و مادر و یا همسری که باید در کنارشان زندگی کنیم و نمی توانیم آنها را قانع کنیم
آیت الله تبریزی, هستفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.


درست است که خدا پیرها را دوست دارد؟ به چه علت؟ شاید آنها بسیار گناهکار باشند! مریض احوال
آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل هست،لذا نباید نگاه محرمانه به یکدیگر بنمايند ،و برای جدایی باید بقیه مدت را ببخشند .آیت‏الله خامنه‏اى، هستفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.


شنیدم پس از مرگ عده ای هستند که تا قیامت مدهوشند و یا خوابند و یا بر سر قبر خود می نشینند
آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب اون هست که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست.


قهر کردن با بچه یا همسر هم مثل قهرهای دیگر که بیشتر از 3 روز نماز و روزه را باطل می کند
(آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438)

من همیشه در مورد تعدد همسران پیامبر(ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) مشکل داشتم و دارم
شرط عدم دخول اثری در لزوم اذن پدر ندارد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:57 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews

نطق حضرت سجاد(ع) و حضرت زینب(س) بعد از عاشورا چه بود؟
چرا امام علی(ع) در حادثه افک به پیامبر(ص) گفت که عایشه را طلاق دهد؟ مگر چه شده بود؟ و آیا
در اواخر عمر پر برکت پیامبر(ص) که پیامبر(ص)، اسامه بن زید را فرمانروای جنگ با روم کرد،
گریه و سینه زنی برای امام حسین(ع) و زنجیر زدن و سرخ کردن بدن و ... با این حدیث پیامبر(ص)
اگر نیمه شب برای عبادت و یا مطالعه بیدار شویم و چراغ اطاق را روشن کنیم که این نور موجب
بوسیدن دست علما سبب کبر و غرور آنها نمی شود یا طبق حدیثی از امام علی(ع) که فرمودند هیچ
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*