آیا دختری که در دوران عقد است و هنوز باکره است در صورت ایجاد رابطه با همسرش (فقط لمسی)


آیا دختری که در دوران عقد است و هنوز باکره است در صورت ایجاد رابطه با همسرش (فقط لمسی)
    آیا دختری که در دوران عقد است و هنوز باکره است در صورت ایجاد رابطه با همسرش (فقط لمسی) اگر مایعی از او خارج شود حکم جنب را دارد و باید غسل کند؟ (دختر باکره است.)

پاسخ :


من خیلی دوست دارم یکی از شهدا را در خواب ببینم نمی دانم چه کار کنم؟

1:به نظر شما متوسط سن ازدواج در وضعیت کنونی چقدر باید باشد و مناسب است؟با توجه به اینکه اینجانب مدت زمان زیادی از همسرم دور هستم و این امر که شغلم اینگونه
مایعی که هنگام برانگیختی مختصر شهوت در اثر تماس و نگاه از انسان خارج می شود مذی نام دارد.


امام علی(ع) فرمودند: «اگر دنیای آخرت نیز نباشد ما (مؤمنین) چیزی را از دست نمی دهیم.» حال
این مایع پاک هست و باعث ت نیست.

اگر کسی خدا را قبول داشته باشد ولی در خواندن نماز کوتاهی کند و هیچ دلیل قانع کننده ای
باید توجه کرد که حصول ت به دو طریق هست: الف) دخول، هر چند منی هم خارج نشود- ب ) خروج منى، هر چند نزدیکی حاصل نشود.


می خواستم بپرسم آیا مقام معظم رهبری با آیت الله واعظ طبسی نسبتی دارند؟ آیا صحت دارد
البته هر رطوبتى منى نیست.


یک مشکلی دارم که بدون حاشیه طرح مسأله می کنم. من در طول دوران دانشجویی، در مقطع کاردانی
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک هست و غسل ندارد، ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب ت هست.


آیا امام حسین(ع) خاک کربلا را برای اینکه خونش در آن بریزد خریده بود؟ لطفا کتابی در این
اما رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى جنسى خارج مى‏شود پاک هست مگر اونکه به حد (ارگاسم) برسد و به دنبال اون اشباع حاصل شده و بدن سستى پیدا کند.

در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید هست و اون اینکه تا وقتى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به اون حالت نهایى نباشد حکم ت جارى نمى‏گردد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:52 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews

آیا با خبر بودن پیامبر(ص) از شهادت امام حسین(ع) پیشگویی است؟
شوهرم هر شب مایل به نزدیکی با من است اما من برایم سخت است که هر شب برای نماز صبح غسل کنم
من می خواهم بدونم آیا خدایی هست و اگر من خدایی دارم حاکم بر جهان است و مرا می تواند به
اگر کسی همه ملزومات زندگی رو داشته باشد ولی انگیزه آن را نداشته باشد باید چه کار کند؟
من شغلم در زمینه ضایعات آهن می باشد و یک فرد اهل تسنن پیشنهاد شراکت با من را داده است،
آیا جوش های خشکی که از زیر پوست فشار می دهیم نجس هستند؟
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*