آیا می توان با خواهر رضائی ازدواج کرد؟


آیا می توان با خواهر رضائی ازدواج کرد؟
    آیا می توان با خواهر رضائی ازدواج کرد؟

پاسخ :


در بیتی حافظ شیرازی گفت: ترسم به روز حشر عنان بر عنان رود××تسبیح شیخ و خرگه رند شرابخوار

1:سن شریف خانم سکینه (سلام الله علیها) دخت عزیز امام حسین(علیه السلام) چه قدر بود؟سؤال امتحان غیر اصلی و بی رقابت را قبل از امتحان خریدن اشکالی داره؟
شیر دادنی که باعث محرمیت می شود هشت شرط دارد که در فرض سوال اگر بتمام این شروط رعایت شده باشد در نتیجه نمی توانند با خواهر یکدیگر ازدواج نمایند.


آیا دختری که لب کوچک آلت تناسلی او بزرگ است و مجرای ادرار و حیض او یکی است می تواند ازدواج
از جمله شرائط اون هست که 15 مرتبه یا یک شبانه روز شیر کامل بخورد که سیر شود یا مقداری شیر به او بدهند که عرفا بگویند از اون شیر هستخوان بچه محکم شده و گوشت در بدنش روئیده هست بلکه اگر ده مرتبه هم شیر کامل خورده باشد احتیاط مستحب اون هست که از ازدواج با خواهر یکدیگر پرهیز نمایند.

می خواستم کتابی که تفسیر مختصر و کاربردی از آیات قرآن باشد برای من معرفی کنید. کتابی
شیر خوردنى که باعث محرمیت و حرمت ازدواج مى‏شود و موجب خواهر و برادر رضاعى شدن مى‏گردد ، هشت شرط دارد و اگر یکى از این شرایط را نداشته باشد موجب محرمیت نمى‏شود:

اگر شخصی پشت سر کسی غیبت نماید و امکان عذرخواهی از او وجود نداشته باشد و اگر داشته باشد
1- بچه از زنى شیر بخورد که زایمان کرده و شیر در پستانش به خاطر زایمان جمع شده و خود او زنده هست.


راجع به طلبیدن امامان معصوم(ع) توضیحی بدهید. این که عوام بیان می کنند مثلا فلانی را امام
پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد فایده ندارد.

من دختری هستم 19 ساله که در سن 17 سالگی عاشق یک پسر شدم بالاخره هیچ یک از اعضای خانواده
2- شیر اون زن از حرام نباشد؛ پس اگر شیر مادر بچه‏اى را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند به واسطه این شیر اون بچه به کسى محرم نمى‏شود.
3- بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند یا مثل امروز در پستانک بریزند و به او بدهند، باعث محرمیت نمى‏شود.
4- شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ مگر اون چیزى که با شیر مخلوط شد (مثل خون) به قدرى کم باشد که به حساب نیاید.
5- شیر از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنِ شیردهى را طلاق بدهند، بعد شوهر دیگرى بکند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن شیرى که از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلاً هشت بار از اون شیر به بچه بدهد و هفت مرتبه از شیر شوهر دوم به بچه بدهد اون بچه به کسى محرم نمى‏شود.
6- بچه به واسطه مرض شیر را قى نکند و اگر قى کند، بنا بر احتیاط واجب کسانى که به واسطه اون بچه محرم مى‏شوند، باید با او ازدواج ننمايند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.
7- پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر بخورد یا مقدارى شیر بخورد که بگویند از اون شیر هستخوانش محکم شده و گوشت روییده هست؛ بلکه بعضى ده مرتبه شیر خوردن را هم باعث احتیاط مى‏دانند؛ یعنى، با کسى که ده مرتبه شیر خورده احتیاط مستحبى هست که ازدواج ننمايند و نگاه محرمانه به او ننمایند.
8- دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر سپس دوسالگى بچه باشد، باعث محرمیت نمى‏شود.
بنابراین اگر این شرایط در فرض سؤال جمع باشد, موجب محرمیت می شود و نمی تواند با اون دختر ازدواج کند.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:45 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1366 reviews

ما واسه چی برای امام حسین(ع) گریه می کنیم؟ دلسوزی؟ خودمونو بذاریم جای ایشون و فکر کنیم
من مرجع تقلیدم آقای خامنه ای هستند (زبونا) اما رساله ای ازشون ندارم تا حالا از رساله
آب هایی که هنگام راه رفتن از کف توالت پاشیده می شود پاک است یا نجس با توجه به این روی
«انا قتیل العبرات» یعنی چه؟ توضیح دهید.
تصمیم گرفتم مشکلاتم رو دونه دونه براتون بگم بلکه بتونید کمکم کنید. برم سر اصل مطلب اونم
آیا خواب های که می بینیم و تعبیر دارد در آینده و در زندگی ممکن است به وقوع بپیوندد؟ مدتی
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*