نقش میکروب ها و باکتری ها در طبیعت و زندگی انسان ها چیست؟ هم فایده های آنها و هم ضررشان


نقش میکروب ها و باکتری ها در طبیعت و زندگی انسان ها چیست؟ هم فایده های آنها و هم ضررشان
    نقش میکروب ها و باکتری ها در طبیعت و زندگی انسان ها چیست؟ هم فایده های آنها و هم ضررشان با مثال؟ جواب را طولانی و فوری می خواهم.

پاسخ :


اگر امکان دارد بگویید آیا سوره یا دعایی برای رفع ضعیفی چشم وجود دارد؟ توضیح دهید.

1:با توجه به گفته دوستان مبنی بر اینکه دیدن سکس و خواندن کتاب های مربوط به نزدیکی و شب

باکتری ها در زندگی انسان و سایر جانداران بسیار مؤثر هستند.


اگر شوهری به همسرش تجاوز کند و باعث آزار همسرش بشود مجازاتش چیست و جرمش چیست؟ و آیا
به عنوان نمونه در تجزیه تمام مواد زائد در طبیعت، تشکیل برخی مواد غذایی مانند ماست و ...


در سجده آیا می توان بعد از ذکر سجده، دعا یا ذکر به فارسی گفته شود و کلا در چه قسمت هایی
، تولید برخی ویتامین های گروه B در روده و ...


لطفا بفرمائید فلسفه ریش گذاشتن از دیدگاه اسلام چیست؟
از جمله اثرات مثبت اونهاست.


راستش من خودم فرد مذهبی هستم، یعنی سعی می کنم تا جایی که امکان داره گناه نکنم و می دونم
تولید انواع سموم و عفونت ها در بدن و همچنین انواع ناهنجاری ها در تولید گیاهان از جمله ضررهای اونهاست.


از نظر آقای بهجت شنیدن ترانه ای که زن می خواند ولی غمناک است و هیچ تحریک شهوانی ندارد
برای جواب طولانی به سایت های تخصصی در این زمینه مراجعه کنید.


فلسفه حرام بودن شنیدن ترانه مخصوصا توسط زن خوانده شود چیست؟
همچنین http://roshd.ir مطالب قابل هستفاده ای دارد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:42 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

در مورد ازلی و ابدی بودن مادّه آیا می توان به قطع حکم داد؟ یعنی آیا می توان گفت که حتما
آیا این امکان وجود دارد که در جهان مقدار مادّه بی نهایت باشد؟ (توضیح اینکه اگر ماده
می گویند که در مورد چیزی که وجود ندارد نمی توان صحبت کرد و از همین طریق نتیجه می گیرند
درباره اهمیت و فوائد و شکل عزاداری و مشکل افراط ها و تفریط ها توضیحات مستندی می خواستم
با توجه به این که ما شیعیان در طول مدت تقویم خود روزهایی را به عنوان روزهای شهادت پیامبران
موقع نماز بعضا حواسم پرت می شود و بعد از مدتی دوباره حواسم را جمع می کنم و با حضور قلب
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*