پیشرفته ترین کشور اروپا کدام است؟


پیشرفته ترین کشور اروپا کدام است؟
    پیشرفته ترین کشور اروپا کدام است؟

پاسخ :


این بنده حقیر جدیدا نامزد کرده ام به من بگویید که چگونه زودتر با او صمیمی شوم و چگونه

1:با فرض اینکه در جامعه کمونیستی انگیزه کار از بین نرود این جامعه چه ایرادی دارد؟ (با

ابتدا باید منظور از پیشرفته مشخص شود.


دختری 21 ساله هستم که خیلی زود عصبانی می شم و بعضی حرفایی را می زنم که بعدش به شدت پشیمان
زیرا اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته، تعریف و شاخص های متعددی دارد و بر پايه ملاک هایی نظیر ؛ 1 .


هدف مند بودن نظام آفرینش
سطح تولید و درآمد ملی یا درآمد سرانه 2 .


معنای لغوی و معنایی کلمه «طاغوت» که در قرآن آمده چیست؟ آیا کتابی وجود دارد که بطور کامل
تداوم رشد اقتصادی ، نرخ رشد جمعیت 4 .


می گن زنا حرومه برای اینکه با پاره شدن رحم دیگه دختر نمی تونه ازدواج کنه حالا اگه از
نرخ با سوادی یا بی سوادی 5 .


آخرین میزان دیه کامل در سال 86 چند تومان است؟ مقدار عددی هر نفرشتر چقدر است؟
توزیع درآمد و امکانات 6 .


عبارت دامپینگ در اقتصاد به چه معناست؟
ترکیب تولید و مصرف 7 .

سرانه تسهیلات آموزشی و بهداشتی 8 .

بی کاری و کم کاری ، سنجید .
با توجه به ملاک های فوق تعیین دقیق اینکه در میان کشورهای اروپایی کدامیک پیشرفته تر محسوب می شود ، مشکل می باشد .

خصوصاً با توجه به اینکه هرچند اغلب این کشورها در زمره کشورهای پیشرفته بوده اما در برخی شاخصها دارای برتری بوده و متقابلاً در برخی با کاستی هایی مواجهند .

به عنوان نمونه کشور آلمان از نظر صنعتی سپس آمریکا و ژاپن در مقام سوم جهان برنامه دارد و از این نظر در میان کشورهای اروپایی مقام برتر را داراست .

و از نظر رشد اقتصادی سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا و دارای رشد اقتصادی بسیاربالایی هست .

به نقل اونکتاد در سطح جهان کشور سوئد در رتبه نخست جهان برنامه دارد و پیشرفته ترین کشور جهان از لحاظ فناوری محسوب می شود.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:38 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 676 reviews

آیا می توانیم حرفی بزنیم که آن حرف به خودی خود با تعبیری دیگر راست باشد ولی با تعبیر
راه علما و شهدا با هم فرق داره؟ پس چرا بعضی علما حسرت شهدا رو می خوردن؟
اگه دو نفر با هم صیغه ی موقت بخونن بدون اذن پدر دختر آیا صیغه صحیح است؟ اگه نزدیکی کنن
چندی پیش خانه ای را از بنگاهی اجاره کردم پس از مدتی شخصی به در خانه آمد و ادعا نمود صاحب
آیا می توانیم نیت یکی از اعمال (مثلا روزه یا نماز) واجب یا مستحب را این گونه بگوییم: این
در دعایی مثل زیارت عاشورا که در روایات مختلف به جای بعضی کلمات کلمات متفاوتی آمده آیا
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*