ویژگی های دوست خوب چیست و چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟


ویژگی های دوست خوب چیست و چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟
    ویژگی های دوست خوب چیست و چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟

پاسخ :


اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات می باشم و قصد دارم در خصوص راهکارها

1:پدیده پول شویی چیست؟ راهکار های مقابله با آن کدام است؟

داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفى دوستانه، یک ضرورت انسانى هست.


بیوگرافی از دکتر شهید بهشتی می خواهم.
حتى اگر آدمى را موجودى اجتماعى نشناسیم؛ داشتن دوست - به مقتضاى تدبیر عاقلانه و تأمین خواسته‏هاى فطرى و غریزى - یک پدیده ضرورى و انکارناپذیر هست.


اگر پدر خانواده به دادن خمس پایبند نباشد و خمس ندهد، وظیفه فرزندان و همسر این خانواده
اکنون باید مشخص کرد که معیارهاى انتخاب دوست چیست و بهترین همنشین کیست؟

آیا تغییر وزیرها در دولت، در یک طیف گسترده، به صلاح است؟ مثلا با این فرض که اندیشه ها
در مرام مسلمانان، هدف تمام اعمال و رفتارها، به آخرت و خشنودى خدا بر مى‏گردد؛ از این رو هرگاه در پى انجام عملى بر مى‏آییم، اولین سؤال اون هست که آیا این عمل، موجب خرسند شدن حضرت حق مى‏شود یا نه؟ آیا خداوند به انجام دادن این عمل رضایت دارد یا نه؟ زیرا همگى بنده اوییم و باید در پى تحصیل رضایت مولاى خود باشیم.

در مورد اندیشه های امام خمینی(ره) و آیت الله سیستانی که مقابل هم بودند، موارد را نام


در مورد اندیشه های شهید مطهری و شهید دکتر شریعتی که مقابل هم بودند ، موارد را نام برده
سه شرط دوستى‏
دوستى قبل از هر چیز، داراى سه شرط پايه ى هست که مقدم بر دیگر شرایط، باید رعایت گردد.


آیا آگاهی از مسایل مختلف علمی و آنچه دور و برمان می گذرد مجاز است؟ چه چیز می تواند به
شخصى سزاوار دوستى هست که:
1.

دیدار او خدا را به یاد شما آورد؛ یعنى، زیارت وى سبب ذکر خدا باشد.
2.

فرمودار او به دانش و معلومات شما بیفزاید و از هر کلام او، ثمره‏اى علمى فراهم آید.
3.

عمل و کردار او، آخرت را به یاد آورد؛ به گونه‏اى که به اعمال و رفتار شما رنگ آخرتى بزند.
اگر کسى را با سه شرط فوق یافتید، سعى کنید با او دوست باشید و وجود وى را غنیمت شمارید؛ و گرنه درجست و جوى چنین دوستانى باشید.

تا وقتى که یک شخص را با چنین ویژگى‏هایى نیافتید، به سادگى با او دوستى بربرنامه نکنید.

فضاى دوستى بهترین فضاى هستفاده از کمالات معنوى هست و باید زمینه‏ساز دیندارى، بندگى، رشد علمى و اخلاقى گردد.

در مقابل دوستى‏اى که موجب انحطاط اخلاقى و زمینه‏ساز مفاسد دینى و دنیوى شود، دوستى نیست؛ بلکه دشمنى و عداوت هست و از این دوستى‏ها باید سخت اجتناب کرد.
شرایط سنى و طبقه اجتماعى نیز تا حدودى زمینه‏ساز برخى از شرایط قبلى هست.

افرادى که اختلاف سنى دارند، کمتر مى‏توانند از حضور یکدیگر بهره علمى و عملى ببرند و زمینه ارتباط روحى و رشد معنوى را براى هم فراهم سازند.

پس به صورت عمومى، بهتر هست شرایط سنى و طبقه اجتماعى و سطح شناختى، تحصیلى و ...

نیز رعایت گردد.براى مطالعه بیشتر ر.ک:
الف.

بابازاده، آئین دوستى در اسلام؛
ب.

مدرسى، سیدهادى، دوستى و دوستان،
پ.

رى شهرى، محمد، دوستى در قراون و حدیث، ترجمه سید حسن اسلامى، (قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1379).

ملاک‏هاى دوست خوب‏
افزون بر اونچه گذشت، در قراون کریم و روایات اهل بیت‏علیهم السلام، ملاک‏هاى مهم دیگرى براى دوست خوب بیان شده که به اختصار بعضى از اونها بیان مى‏شود:
1.

کسى که به یاد خدا هست و هدفش جز رسیدن به او نیست‏کهف (18)، آیه 28..
2.

عاقل و خردورز هست؛ حضرت على‏علیه السلام فرمود: «بیشترین درستى‏ها و خوبى‏ها، در همراهى و دوستى با صاحبان عقل و درایت هست»غررالحکم، حرف الف..
3.

خیانت پیشه، ستم کار و سخن چین نباشد؛ امام صادق‏علیه السلام فرمود: «از سه گروه بر حذر باش! خیانت کار، ظالم و سخن چین؛ زیرا کسى که به نفع تو به دیگران خیانت کند، روزى خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند! شخصى که به جانبدارى از تو، حق دیگران را پایمال نماید و به ظلم عادت کند، بالاخره به تو نیز ظلم خواهد کرد! انسان سخن‏چین، همان طور که سخن دیگران را پیش تو مى‏آورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد برد».بحارالانوار، ج 75، ص 229.
4.

اونچه براى خود مى‏پسندد، براى تو نیز بپسندد و اونچه را که براى خویش نمى‏خواهد، براى تو نیز نخواهد.

رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله فرمود: «در مصاحبت و رفاقت کسى که اونچه را براى خود مى‏خواهد براى تو نخواهد، هیچ خیر و فایده‏اى وجود ندارد».همان، ج 71، ص 198.
5.

قطع نماينده رحم نباشد؛ امام باقرعلیه السلام فرمود: «پدرم امام سجادعلیه السلام مرا نصیحت فرمود: اى پسرم! از رفاقت با کسانى که قطع رحم‏نمايند، بپرهیز؛ زیرا من اونها را در قراون شریف سه بار مورد لعن و نفرین پروردگار یافتم»تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 45..
شخصى که با نزدیکان خود، نتواند معاشرت و هم زیستى صحیح داشته باشد - در حالى که اونان با وى از یک خانواده و فرهنگ و گوشت و خون مى‏باشند - چگونه مى‏تواند با غیر خویشاوندان رفاقت صمیمانه داشته باشد.
6.

عیب‏جو نباشد؛ امام على‏علیه السلام فرمود: «از رفاقت و نشست و برخاست با کسانى که عیب‏جو و به دنبال نقاط ضعف دیگران هستند، بپرهیز؛ زیرا دوست چنین اشخاصى، از ضرر اونان سالم نمى‏ماند و طعمه عیب‏جویى‏هاى اونان خواهد شد».غررالحکم، باب الف.
7.

بدکردار نباشد؛ امام على‏علیه السلام فرمود: «رشته دوستى‏هاى بدکاران، زودتر از دوستى دیگرى از هم مى‏گسلد».منتخب میزان الحکمه، ج 1، ص 225، (قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1381).
8.

از دشمنان خدا نباشد؛ امام على‏علیه السلام فرمود: «مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى یا دوستى را نثار کسى جز دوستان خدا کنى!! هر کس امتى را دوست بدارد، با اونان محشور مى‏شود».همان جا.

راه‏هاى دوست‏آزمایى‏
در روایات راه‏هاى متعددى براى امتحان دوستان بیان شده هست؛ از جمله:
1.

در حال بى‏نیازى و فقر، دوستى او عوض نشود؛ امام باقرعلیه السلام فرمود: «بدترین دوست کسى هست که تو را به هنگام بى‏نیازیت حفظ کند و به وقت تنگدستى رها سازد».میزان الحکمه، ج 1، ص 53.
دوست مشمار اونکه در نعمت زندلاف یارى و برادر خواندگى‏
دوست اون باشد که گیرد دست دوست‏در پریشان حالى و درماندگى‏
سعدى.
2.

به هنگام عصبانیت، بدگویى تو را نکند؛ امام صادق‏علیه السلام فرمود: «دوستى که سه بار از تو عصبانى شد؛ ولى بدگویى تو را نکرد و کلام ناسزا از دهانش خارج نشد، او را براى خود نگه‏دار».بحارالانوار، ج 78، ص 251.
3.

به نماز اهمیت بدهد؛ قراون مى‏فرماید: «اى اهل ایمان! با اون گروه از اهل کتاب و کافران که دین شما را به بازیچه گرفتند، دوستى مکنید.

وقتى که شما نداى نماز بلند مى‏کنید، اون را به مسخره و بازى مى‏گیرند؛ زیرا اون قوم امتى نادان و بى‏خردند»مائده(5)، آیه 57..
وامش مده اونکه بى‏نماز هست‏گرچه دهنش زفاقه باز هست‏
کو فرض خدا نمى‏گزارداز قرض تو نیز غم ندارد
سعدى.
4.

در هنگام سختى و راحتى انسان، اهل نیکى باشد؛ امیرالمؤمنین‏علیه السلام فرمود: «دوستان در سختى‏ها امتحان مى‏گردند».غررالحکم، حرف فائ لفظ فى.
جوانى پاکباز پاک رو بودکه با پاکیزه رویى در گرو بود
چنین خواندم که در دریاى اعظم‏به گردابى درافتادند با هم‏
چو ملاح آمدش تا دست گیردمبادا کاندرین حالت بمیرد
همى فرمودى میان موج و تشویرمرا بگذار ودست یار من گیر
سعدى.
5.

هنگام از بین رفتن توانایى انسان، دوستى‏اش از بین نرود؛ حضرت امیرعلیه السلام فرمود: «هنگام از بین رفتن قدرت انسان، دوست از دشمن شناخته مى‏گردد».
در پایاهمان، حرف عین، لفظ عند 6.ن یادسپارى دو نکته بایسته هست:
یکم.

این شرایط نسبى هست، و شاید نتوان کسى را پیدا کرد که داراى تمام این خصوصیات، اون هم در حد کمال، باشد.

از این رو با در نظر گرفتن شرایط خود و دیگر اولویت‏ها، باید به جست و جوى این خصوصیات در دوستان پرداخت.

اگر دوستى داریم که فاقد بعضى از این خصلت‏ها هست، در صورت امکان باید از قطع رابطه با وى خوددارى کنیم و در اصلاح و خودسازى‏اش بکوشیم.

این خود از وظایف دوستان نسبت به یکدیگر هست.

البته انجام دادن این وظیفه، مشروط به عدم تأثیرپذیرى منفى انسان در حین کمک و اصلاح اون شخص هست.
دوم.

نباید انسان فقط در جست و جوى این اوصاف در دیگران باشد؛ بلکه خود نیز باید سعى کند تا موارد یاد شده را رعایت کند.

اون گاه خواهد دید که چقدر از صفات نکوهیده وى، از بین رفته و در مقابل، به چه صفات پسندیده‏اى مزین و شده هست.
افزون بر اون اتصاف به چنین اوصافى، بهترین زمینه یافتن این گونه از دوستان هست؛ چرا که نیک سیرتان نیز به انسان‏هاى نیک سیرت عشق ورزیده و در جست و جوى دوستى با اونهایند و با دیدن چنین ویژگى‏ها و علایقى در اشخاص، زودتر با اونها رابطه بربرنامه کرده و خود را به اونان ملحق مى‏نمايند.

به قول مولوى:
ناریان مرناریان را جاذبندنوریان مرنوریان را طالبند
مثنوى معنوى، دفتر دوم.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:13 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 280 reviews