آيه 112 سوره بقره چيست؟


آيه 112 سوره بقره چيست؟
    آيه 112 سوره بقره چيست؟

پاسخ :


آيه 54 سوره نسا چيست؟

1:آيه 55 سوره نسا چيست؟

آیه 112 سوره بقره :

"بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ"

این آیه در حزب چهار جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 56 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 57 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 58 سوره نسا چيست؟

2:آيه 59 سوره نسا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 112 سوره بقره :

"آری، هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت مسلّم اجرش نزد خدا خواهد بود و اونان را هیچ خوف و اندیشه و هیچ اندوهی نخواهد بود."

این آیه در حزب چهار جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 60 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 61 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 112 سوره بقره :

"Nay,-whoever submits is whole self to llah and is a doer of good,- e will get his reward with his Lord; on such shall be no fear, nor shall they grieve."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


83 out of 100 based on 83 user ratings 983 reviews