ساله هستم0 به روبوتیک علاقه دارم چگونه می توانم ساخت روبوتیک را آغاز کنمو

مجدد من همان كد 280203 هستم. عرضم به حضور شما كه منظرم از چشم الكتریكی همان
چرا با آمدن تراشه های AVR و حتی جدید تر از آن هنوز من در بعضی جاها دیده ام
كه اساس كار موتور های اتومبیلهای خورشیدی چچگونه می باشد - 14 ساله - راهنمائی
عزیز چرا جواب سوال شماره 274666و 274664 من رانداده
مجدد خدمت آقای سنقری جناب آقای سنقری با عرض شرمندگی درست متوجه نشدم
محترم و استاد بزرگوارم آقای اكرمیان امیدوارم در زندگی خود موفق و پیروز
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور
نحوه ی دادن مقدار به قسمت خروجی پورت پرینتر (شماره ی 888) را از طریق زبان
گفتید: سوال رادوباره بپرس؟؟؟گفتم چشم!!! بهترین رنگ برای عینك آفتابی آقایان
مغناطیس ( آهنربا ) وجود دارد ؟ چگونه می شود از آن استفاده كرد ؟ من می خواهم
و عرض خسته نباشید آیا در بازار ایران سنسوری وجود دارد كه رطوبت خاك را
بگم بعد سئوالم و عرض كنم - 22 سالم دارم و مذكر هستم بسیار ممنون از این سایت
تبیان من اطلاعاتی درمورد روباتهای كه در زیر آب حركت میكنند میخواستم
مراحل ساخت یك ربات تعقیب خط ساده را به طور كامل
شما من مهدی دیپلمه از رشته كامپیوتر شاخه كامپیوتر هستم و چند روز پسش
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*