افزار codevision استفاده می کنم اما پس از نوشتن برنامه نمی توانم فایلی با پسوند

ذرات آهن به داخل قطعات دستگاه ماشین افزار ابتكاری نیاز مبرم به آهنرباهای
دوم دبیرستان هستم برای رشته كارودانش احتیاج به گزارش طرزساخت یك رباط
انواع باطریها.ابعاد انها ومیزان بازده الكتریكی انها نسبت به زمان میخواستم
نباشید به شما وهمكارانتان من می خواستم روباتی كه دارم درست كنم با یك
نباشید به شما وهمكارانتان من به شما گفتم اگر می شه ایمیل تون برای من بنویسید.باز
طرز ساخت ربات های بسیاری و بطور كامل آمده م
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور
مورد اصطلاح روبوتیك و كاربرد آن توضیح دهید . من با این اسم زیاد آشنا نیستم
آقای نورانیان امروز شنبه است (طرح) خداحافظ
نباشید خدمت اساتید محترم من سوالات زیادی راجع به روبات دارم و مطالعات
پورت كمی توضیح بدهید و برای روبات های تعقیب كننده ی خط(و امثال این روباتها)
طریق كامپیوتر روبات ساخته شده را كنترل كرد لطفا به طور كامل توضیح دهید.
مخابرات تلفن یك شهر آسیب دیده بودیم چه میكردیم
كه قطعات الكترونیكی میفروشن رو معرفی كنید.كه بشود در آن سایتها به صورت
برای سایت و بینندگان سایت گذاشتید.خوب یه فروشگاه قطعات الكترونیكی هم
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*