كنترل ربات استفاده میكنند ؟

سوال در مورد مسابقه شماره 1 داشتم. آیا ورودی اتاق برای روبات از قبل معلومه
نوشتم درست هم هست تقریبا ولی یه جایی گیر می کنه کد رو میزارم خودتون ببینید
نباشید در چه محیطی میتوان یك ربات ماز را از لحاز برنامه نویسی مورد آزمایش
رو که گرفتیم چه جوری باهاش کار کن
5 شرکت کردم این کد ر هم نوشتم ولی وب یه جا گیر می کنه اگه می شه راهنمایی
برای ساخت روبات معر
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور

كنترل ربات استفاده میكنند ؟

76 out of 100 based on 86 user ratings 1036 reviews

سلام میخواستم بدونم برای اینكه بتونیم روبات بسازیم وهمه فن حریف باشیم
چند پروژه ی بزرگ تحقیقاتی فناوری هستم و نیاز به برقراری ارتباط با برخی
دارم و از طرف مدرسه به ما پیشنهاد ساخت یک روبوت امدادگر داده اند البته
بدونم که آیا شما به سوالات رشته مهندسی مکانیک هم پاسخ می دهید یا خیر. متشکر
سنقری در دوره های مجازی مدرسه اینترنتی مدت زیادی است که ثبت نام کرده ام
روزگار بر شما خوش بگذرد من به دنبال یك مشاور می گردم كه در الكترونیك كار
ساختیه نوعی ربات ساده رابدهید در ضمن در مورد رباتیک کمی توضیح دهید با
كار برای شروع در رباتیك برای حرفه ای شدن چیست؟ این كه مدرسه تبیان جای
كه ریل های مغناتیسی دارد نیروی محركه اولیه چگونه است؟ چگونه حركت می
ببینم سنسور هوشمندی وجود دارد كه بتواند به بو های خاص حساسیت نشان دهد
نباشید خدمت شما من نقشه یک مدار ساده ریموت کنترل را می خواستم .مثلا کنترل
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*