عضو گروه روبوتیك بشویم باید به كجا مراجعه كنیم و چه مراحلی دارد - 17 ساله

سال اول رشته مهندسی برق هستم و می خواهم در انجمن روبوتیک تبیان عضو شوم.
آدرس چند نرم افزار مربوط به روبوتیک (نرم افزارهای شبیه ساز مدارات الکترونیکی
توان دستگاهی برای تولید امواج مادون قرمز با طول موج مورد نظرمان ساخت (البته
درباره روبوتیک توضیح دهید.که چیه و تو دانشگاه ایا رشته ا ی جدا میباشه. با
فاصله یاب (اولتراسونیک) با avrکه روی lcdآن رانشان دهد می خواستم آیا سایتی
من میخوام یه Amplifier درست كنم كه خیلی پیچیده نباشه و بتونه صدا رو در حد
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور

عضو گروه روبوتیك بشویم باید به كجا مراجعه كنیم و چه مراحلی دارد - 17 ساله
سلام
اگر بخواهیم عضو گروه روبوتیك بشویم باید به كجا مراجعه كنیم و چه مراحلی دارد
- 17 ساله - دبیرستان
پاسخ :
از مهندس نورانیان بپرس.


سنقری مشاور محترم اقا من ترم اخر الکترونیک هستم استادم برایم یه پروژه
ایشون تو گروها هم هستند.


با روبات چه فرق


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

ببینم میشه درباره روبوتیک سوال کرد؟ اکه میشه.....سوالم اینه است که من چه
استاد محترم من در مد رسه اینترنتی در شاخه دوره مبتدی روبوتیک شرکت کرده
سوال کنم در مدرسه اینترنتی در درس سوم (شبیه سازی روبات) چگونه میتوان برنامه
یك شخص را به كامپیوتر داد و كامپیوتر بر اساس مدل ریاضی ان را بشناسد مثل
محترم از شما سوالاتی در خصوص برنامه نویسی روبات داشتم چون نم در مدرسه
می خوام یک اسکوتر برقی بسازم؛ یعنی یه جورایی می خوام اسکوتر جدید Segway را
سنقری من در انجمن رباتیك(مدرسه تبیان)3 هفته پیش ثبت نام كردم ولی هنوز فعال
راهنمایی جناب اقای امین الرعایا در خصوص دانلود كردن محیط برنامه نویسی
مسابقه شماره 4 فقط کافیست رباط از جاهایی که علامت گذاری کرده عبور کند
به معادلهای تونن و نورتن یک مدار الکتریکی توضیحات کاملی ارائه کنید . اگه
شما استاد عزیز حال شما خوب هستین. سوالی که داشتم این بود که در مسابقه
به این نتیجه رسیدم در حل معما کافی است که فقط به هدف برسیم درسته، پس چند
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*