كه قطعات الكترونیكی میفروشن رو معرفی كنید.كه بشود در آن سایتها به صورت

ای است ؟ چه طور وارد آن میشویم؟ بازارکارآن در ایران و سایر کشورها چگونه
درباره ساخت روبوتهای زیر به زبان فارسی می خواهم: ۱- روبوت های گوه ای و
NAND, XOR
در اصفهان زندگی میكنم(مركز)و خیلی دوست دارم در گروهی باشم كه در گروهی
سوالی داشتم : چطوری میشه یه ربات فوتبالیست ساخت راستش خیلی علاقه مند
نباشید از کام سایت می توانم مقاله و کتاب در مورد هوش مصنوعی(reinforcement learning)
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور

كه قطعات الكترونیكی میفروشن رو معرفی كنید.كه بشود در آن سایتها به صورت
میشه چند تا سایت كه قطعات الكترونیكی میفروشن رو معرفی كنید.كه بشود در آن سایتها به صورت جزیی خرید كرد.
- 15 ساله - دبیرستان
پاسخ :
از این سایت بازدید كنید : www.roboeq.com

88 out of 100 based on 58 user ratings 208 reviews

و مفیدی دارید از شما تشکر می کنم ولی من چند روز است که هر چه سعی می کنم
بدانم آیا سایتی در مورد دستور ساخت یک ربات ابتدایی وجود دارد اگر وجود
موتورها وچگونگ
توان
سوال نهایت سرعت را به کار گیرید. می خواستم با کمک شما یک روبات فیلمبردار
یک منبع تغذیه بدون ترانس میگردم. با خروجی یک آمپر در ۹ولت. شاید بشه از
باشید .من 19 سالمه دیپلم كامپیوتر هستم و در اصفهان زندگی میكنم علاقه زیادی
درس 14 مبانی الکترونیک ارایه نمیشه؟ من دردوره تابستان در درس مبانی الکترونیک
شما كارشناس محترم******* لطفا سایی را معرفی كنید كه در آن بتوانم مقاله ای
نباشید از شما درخواست دارم که یک سایت که در آن مقالاتی در مورد هیدرولیک
هستم 17 ساله عضو گروه رباتیك دبیرستان شهید فهمیده. ما هفته پیش توی مسابقات
كه روبات ساكر دانش آموزی بسازم و چند تا سوال در این مورد دارم : اولش این
كه از بچه های حلی هستی كلی حال كردم. امید وارم كه امسال تو iran open 2008 به بینمت.
دانشجوی ترم آخر كامپیوتر هستم و استاد ما اعلام كرده كه هركس روبات درست
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*