با تبدیل سال میلادی به شمسی یك الگوریم حتی تا سه سال می خواستم - 29 ساله

سایت از تازه ترین های روبوتیک وفناوری های جدید این عرصه وهمچنین راهکارهای
یا یک سایت در مورد چگونگی ربات سازی
مشاور محترم در مورد انواع سنسور توضیحات كامل وجامع را خواستارم و اینكه
بردار که وزنه را نیز باید پرتاب کند و وزن ۶ کیلو را تحمل کندرا میخواستم؟
خدمت آقای سنقری من عضو تایید اولیه ی سایت هستم ولی موقع ثبت نام در کلاس
در رابطه با جگونگی ساخت یک هواپیمای مدل کنترل از راه دور به طور کامل (
مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند
بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
شبیه سازی رفتار سفره آب زیرزمینی دشت شورو
پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
رسوب شناسی و رسوبدهی رودخانه جاجرود ( در بالادست سد لتیان )
پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار )
ارزیابی لاگها و پارامترهای پتروفیزیکی مصنوعی بازسازی شده با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی
محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بهبود روش های ناخیه بندی تصاویر ‏‎MRI‎‏ مغز انسان با استفاده از عملگر گابور

با تبدیل سال میلادی به شمسی یك الگوریم حتی تا سه سال می خواستم - 29 ساله
سلام علیكم
در رابطه با تبدیل سال میلادی به شمسی یك الگوریم حتی تا سه سال می خواستم
- 29 ساله - دیپلم
پاسخ :
علیكم بالسرچ فی النت!

چند سایت در مورد طراحی ربات مخصوصا ربات پرتابگر و توضیحات آن می خواستم. در
ترجمه: همانا به درستی كه با سرچ در اینترنت جواب خویش را خواهی یافت!

94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

اصلا شما رو نمی شناختم ولی وقتی ایمیلم را چک کردم و فهمیدم که دوباره کلاس
سایت و اطلاعات در مورد ربات البته ربات پرتابگر دارید میخواستم . می خوام
عزیز : با عرض معذرت مجدد عکس های دروس روباتیک در مبانی الکترونیک نمی آید
plc در
که با باطری ۱.۵ ولتی کار می کند . آن را به اتومبیل وصل کرده ام و همیشه مشکل
player دارم که با باطری ۱.۵ ولتی کار می کند . آن را به اتومبیل وصل کرده ام و
در مورد ابزار دقیق می خواستمو همچنین مکاترونیک. اگر امکان دارد کامل
در زمینه اتومبیل و علم تیونیگ به زبان
اخیرا به ربوتیك علاقه مند شده ام و قصد دارم كه آن را پیگیری كنم. می خواستم
نباشید من قصد دارم یک هواپیمای مدل طراحی کنم و بسازم لطفا من را راهنمایی
پیرو سوال402129 بنده وقتی برای ثبت نام الكترونیك مقدماتی login می شوم صفحه
روبوتیک شما سر زدم و در قسمت شبیه ساز ربات با یک برنامه شبیه ساز کار کرده
می خواستم نقشه ی مدار های روبوت فوتبالیست كوچك(جونیور) را برایم ارسال
پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق سمنان
پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
تحلیل مورفوتکتونیکی دشت بیضا
تاثیر پارامترهای اقلیمی بر کشت چغندر قند .مطالعه موردی :دشت شیروان-قوچان
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
*