شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 1


شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 1


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 1
• زمان : 00:28:54
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews