همخوانی گروه فجر-تواشیح در مدح رسول اکرم صل الله علیه و آله در محضر رهبر معظم انقلاب 1375


همخوانی گروه فجر-تواشیح در مدح رسول اکرم صل الله علیه و آله در محضر رهبر معظم انقلاب 1375


/ کليپ همخوانی گروه فجر-تواشیح در مدح رسول اکرم صل الله علیه و آله در محضر رهبر معظم انقلاب 1375
همخوانی گروه فجر-تواشیح در مدح رسول اکرم صل الله علیه و آله در محضر رهبر معظم انقلاب 1375
• زمان : 03:22
همخوانی گروه فجر-تواشیح در مدح رسول اکرم صل الله علیه و آله در محضر رهبر معظم انقلاب 1375

دوشنبه، 27 بهمن
88 out of 100 based on 68 user ratings 268 reviews