به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - گره برزیلی 92/10/19


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - گره برزیلی 92/10/19


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - گره برزیلی 92/10/19
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - گره برزیلی 92/10/19
• زمان : 13:46
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم معزز - آموزش گره برزیلی

يکشنبه، 9 آذر
76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین لو 94/9/29
به خانه برمی گردیم - آموزش کهنه کاری توسط خانم محمودی 94/10/1
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - شنل 94/10/3
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم کتلی - مقنعه 94/10/5
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/10/6
به خانه برمی گردیم - آموزش کهنه کاری توسط خانم محمودی 93/10/15
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/16
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - پتوی نوزادی 94/10/17
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - بلوز 94/10/19
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/10/20
به خانه برمی گردیم - آموزش گل خمیری توسط ایلخانی 94/10/21
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم مستشاری - پالتو 94/10/22
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/10/24
*