حاج حنیف طاهری - گلچین محرم - شب ششم- دادند آخر، حاجت من را ، ای عمو گشتم، هم قد سقا(نوحه)-(صوتی-1391)


حاج حنیف طاهری - گلچین محرم - شب ششم- دادند آخر، حاجت من را ، ای عمو گشتم، هم قد سقا(نوحه)-(صوتی-1391)


/ کليپ حاج حنیف طاهری - گلچین محرم - شب ششم- دادند آخر، حاجت من را ، ای عمو گشتم، هم قد سقا(نوحه)-(صوتی-1391)
حاج حنیف طاهری - گلچین محرم - شب ششم- دادند آخر، حاجت من را ، ای عمو گشتم، هم قد سقا(نوحه)-(صوتی-1391)
• زمان : 11:23
حاج حنیف طاهری - گلچین محرم - شب ششم- دادند آخر، حاجت من را ، ای عمو گشتم، هم قد سقا(نوحه)-(صوتی-1391)

پنجشنبه، 8 مهر
95 out of 100 based on 55 user ratings 1355 reviews

حاج حنیف طاهری -شب ششم محرم 95- بچه شیر لشکرم شده قاسم(زمینه)
حاج حنیف طاهری -شب ششم محرم 95- داره میاد از میدون (واحد)
حاج حنیف طاهری -شب ششم محرم 95- مرا که بی قرار می کند، حسن (تک)
کربلایی حمید رضا رجب زاده -شب ششم محرم 95- به سرم شور کربلا دارم (واحد)
حاج حنیف طاهری -شب ششم محرم 95- دوباره اومدم، منو صدا کنی (شور)
حاج حنیف طاهری -شب ششم محرم 95- می بلا، ساقی بلا، ساغر بلا (شور)
حاج محمد یزدخواستی - شب پنجم محرم 95 - انصارالحسین(ع) - چه گرد و خاکی به پا شد (واحد)
حاج محمد یزدخواستی - شب پنجم محرم 95 - انصارالحسین(ع) - بزار برای تو یاور شم (زمینه)
حاج محمد یزدخواستی - شب پنجم محرم 95 - انصارالحسین(ع) - روضه
حاج محمد یزدخواستی - شب پنجم محرم 95 - انصارالحسین(ع) - قاسمت رعنا شده (دودمه)
حاج محمد یزدخواستی - شب پنجم محرم 95 - انصارالحسین(ع) - می آمد و عمامه ی بابا به سرش بود (سنگین)
حاج حسین سازور - شب ششم محرم 95 - غزل امام حسین (ع)
حاج حسین سازور - شب ششم محرم 95 - غزل وروضه حضرت قاسم بن الحسن
حاج حسین سازور - شب ششم محرم 95 - من وارث امام مجتبی یم (نوحه)
*