پرواز بدیم امشب دلا رو


82 out of 100 based on 72 user ratings 772 reviews

حاج ابراهیم رحیمی و حاج مهدی کمانی - شب چهارم محرم 94 - این رقص جنون قسمت هر بی سر و پا نیست (شور)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی - شب چهارم محرم 94 - حرف حق است نه شک است (واحد و دومه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 94 - مرا حاجت روا کن حسین جان (واحد)
حاج روح الله بهمنی - شب چهارم محرم 94 - این عشق دو طرفه کار شاه نجفه (شور)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب چهارم محرم 94 - ای هستی زینب (س) (زمینه و شور)
حاج حیدر خمسه و حاج روح الله بهمنی - شب چهارم محرم 94 - روضه و زمینه
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب پنجم محرم 94 - بمیرم من تماشا کرده زینب (س) (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب پنجم محرم 94 - تنت به زمین (شور)
حاج حیدر خمسه و حاج روح الله بهمنی - شب پنجم محرم 94 - روضه و زمینه
حاج روح الله بهمنی و حاج عبدالرضا هلالی - شب پنجم محرم 94 - این عشق دو طرفه (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ششم محرم 94 - شور و روضه
حاج ابراهیم رحیمی - شب ششم محرم 94 - یکی داره پیرهن پاره می بره (شور)
حاج ابراهیم رحیمی - شب ششم محرم 94 - دودمه و شور
حاج ابراهیم رحیمی - شب ششم محرم 94 - یابن الزهرا جانم امام حسن (ع)(واحد)
*