شب 2 : بازم هر نفس ناله یا حسین


77 out of 100 based on 57 user ratings 1157 reviews

حاج حسین سیب سرخی و سید مجید بنی فاطمه - نیمه شعبان 1393 - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - آن پرچمی که به دست علمدار کربلاست (شور و شعرخوانی)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - کربلا میخوام همینه حاجتی که از خدا می خوام (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - کربلا می خوام ، همینه حاجتی که از خدا می خوام (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - روز محشر که علم در کف عباس بود (واحد)
حاج عباس سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - همه از دیده خود خون فشانیم (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - نام ما را بنویسید پریشان علی (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - ناجی نوح ، ساکن روح (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - به سرم آمده هوای نجف (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - الله اکبر دم سحر وقت اذونه (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی - شب نوزدهم رمضان 93 - دستمان خالی است و (مناجات)
حاج حسین سیب سرخی - شب بیستم رمضان 93 - دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب بیستم رمضان 93 - کربلا می خوام همینه حاجتی که از خدا می خوام (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب بیستم رمضان 93 - پناه حرم می کشه خنجر و (شور)
*