به به پای عشقت جوونیمو دادم


94 out of 100 based on 44 user ratings 694 reviews

حاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت معصومه (س) - تاج سر هستی و بالای همه (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت معصومه (س) - دلم گرفته دوباره این شبها برای حرم گرفته (شور)
حاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت معصومه (س) - وقتی کنارت باشم این دل آرومه (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شام شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - تو دلم دوباره غوغا شده (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شام شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - کرب و بلا رویائیه (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شام شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - همیشه یه رسمه دم آخر (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شام شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - هزار بار نگفتم نیا به دنبالم (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شام شهادت، فاطمیه اول (اسفند 92) - دلم گرفته، دوباره این شب ها برای حرم گرفته (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 93) - هیات ریحانه الحسین (ع) - پناه حرم یه مادری داره (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب سوم فاطمیه دوم (فروردین 93) - هیات ریحانه الحسین (ع) - دلم گرفته دوباره این شبها برای حرم گرفته (شور)
حاج حسین سیب سرخی - فاطمیه دوم (فروردین 93) - تا قدم برداشت آسمان نوشت (مدح)
حاج حسین سیب سرخی - فاطمیه دوم (فروردین 93) - تو دلم دوباره غوغا شده (شور)
حاج حسین سیب سرخی - فاطمیه دوم (فروردین 93) - پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم؟ (شور)
حاج حسین سیب سرخی - فاطمیه دوم (فروردین 93) - دلم گرفته دوباره این شبا (شور)
*