بر سر و سینه از غم ارباب


94 out of 100 based on 64 user ratings 1264 reviews

جواد مقدم | شب 22 رمضان 92 : اشک چشامو باز بی عدد کن (واحد)
جواد مقدم | شب 22 رمضان 92 : از ابتدا که عالم امکان (شعرخوانی)
جواد مقدم | شب 22 رمضان 92 : کاش یه شب جمعه آقا (شور)
جواد مقدم | شب 22 رمضان 92 : سفری باز من سوی قله (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - عکست رو قاب چشممه ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - هر کی می خواد هر چی بگه ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - مسلم غریب کوفه ام تنها تنهای بی پناهم ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - پا روضه هاتمو دلم تو کربلاته ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - هر شب دل شکسته ما در هوای توست ( شعرخوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - کاشکی خونم توی کربلا بود ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 92 - روضه حضرت مسلم (ع) و حضرت اباالفضل (ع)
کربلایی جواد مقدم - شب دوم محرم 92 - اونها که روز بی کسی به داد عالم می رسن ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب دوم محرم 92 - ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب دوم محرم 92 - چون کبوترم توی دام تو اسیرم ( واحد )
*