سخنان گرانبها


سخنان گرانبها


دستاوردها و امتيازات بازي ادبياتي

1:

سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها


آشنایی با مکاتب ادبی جهان

2:

سخنان گرانبها سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها
سخنان گرانبها


تحقيق در مورد كتا بها

3:

واقعیتی محض..


انسان اون قدرها که به نظر می آید،کوچک و حقیر نیست.

او تمامی آسمان و کائنات را در خویشتن دارد،

او همه ی هستی را در خویشتن پیچیده هست.

آری، او در ظاهر شبنمی بیش نیست،

اما در دل، اقیانوسی بی کران پنهان کرده هست.

علم، به همین ظاهر محدود پرداخته هست؛ ظاهر شبنم.

اونهایی که به ژرفای هستی آدم فرورفته اند با شفرمودی

دریافته اند که هرچه بیشتر در این بی کرانه غرق شوند،

او را بی کرانه تر می یابند.

هنگامی که به هسته مرکزی وجود آدمی می رسی،

درمی یابی که او با هستی یگانه هست.

او همه ی جهان هست.

این هست تجربه ذات الهی در انسان.

به درون خویشتن سفر کن.

به ژرفای خود برو.

خدا در توست.

کشفش کن


یادداشت

4:


آدم ها به بی شباهت به «آب» نیستند
اگر می خواهند زنده باشند و زندگی ببخشند
باید جریان داشته باشند، پیه برخورد با سنگها و سختیها را به تنشان بمالند
و شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشند
تا باران بشوند و بر جهان ببارند
وگرنه انسانها و ملتهایی که تحمل سختیها را ندارند حتی خودشان را هم نمی توانند نجات دهند،
مرداب می شوند و می گندند.


فی البداهه نویسی دیوانه ها


سقوط

5:

سنگریزه ....


سخنان گرانبها
یک سنگریزه ، از اسمش پیداست؛
یعنی ریز هست ناچیز هست
اما همین سنگ اگر در جوراب یا کفشت باشد
تو را از راه رفتن واز حرکت باز میدارد!
بعضی چیزها ریز هست ناچیز هست؛
اما انسان را از حرکت در راه خدا
و به سمت خوبی ها باز میدارد...
یکی از انها "نامهربانی نسبت به پدر ومادر" هست!
هرچند کم باشد و در حد فرمودن اف...!
این حرف خداست که فرمود :
لا تقل لهما اف؛ به پدر ومادر خود اف هم نگو!


خاطرات شيرين و جالب*****

6:

سخنان گرانبها


حرف هایی که هیچ کجا نمی زنیم.هیچ کجا.

7:


8:

مغز ما یه دینام هزار ولتی هست که متاسفنه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی
از ان هستفاده نمی کنیم

9:

تنهاچیزی که خرج ندارد جاری شدن در ذهن دیگران هست پس انگونه
جاری شویدکه خنده بر لبشان نقش ببنددنه نفرت در دلشان

10:

سخنان گرانبها

11:

مرد فقیر (داستان بسیار آموزنده)

سخنان گرانبها


مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او اونرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، اون زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت.

مرد اونرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت اونها را وزن کند.

هنگامى که اونها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود.

او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر فرمود: دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن اون ۹۰۰ گرم هست.

مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و فرمود: ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و اون یک کیلو شکر را به عنوان وزنه برنامه مى دادیم.

یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم! ..

12:

سخنان گرانبها

13:

سخنان گرانبها

14:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست ،

این نگاه را برایتان آرزو میکنم

سخنان گرانبها

15:

كسی كه شاد و خندان هست
همیشه چیزی برای شادمانی
پیدا می كند
سخنان گرانبها

16:

سخنان گرانبها

17:

سخنان گرانبها

18:

کسی که هیچ گاه خطایی مرتکب نشده هرگز کار جدیدی را هم شروع نکرده هست

19:

اگر یک روز مشکلی سر راهم نبود میفهمم که راه را اشتباه رفته ام

20:

سخنان گرانبها

21:

سخنان گرانبها

22:

ـ سفارش لقمان (علیه السّلام) به فرزندش: «یا بُنَّی اِنّ الدُنیا بَحْرُ عَمیق قَدْ هَلَک فیها عالَمٌ کثیرٌ فَاجعَلْ سَفینَتَک فیها الایمانَ، وَ اجْعَلِ شِراعَها التَوّکلَ، وَ أجْعَلْ زادَک فیها تَقوی اللهِ» ؛
فرزندم! دنیا دریای عمیقی هست که ایجاد زیادی در اون هلاک شده‌اند.

پس کشتی خود را در این دریای ایمان به خداوند و بادبان اون را توکل به خداوند و توشه‌ات را تقوای الهی برنامه ده.اگر نجات یافتی که به رحمت پروردگارت هست و اگر از بین رفتی به جهت گناهان خودت بوده هست.[4]

23:

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ:
ﺯﻥ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﺪ ﺣﺘﻤﺎ " ﻃﺎﻭﻭﺱ " ﺑﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ " ﺁﻫﻮ " ﺑﻮﺩ.
ﺍﮔﺮﺣﺸﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ " ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ " ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ♥
ﺯﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ.....
ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﻋﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺆﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺯﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻭ،
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﭘﺲ ﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ...!

ﺯﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﺩﺭﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻭ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺍﻭﺳﺖ.
ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ...
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ پاکﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ


24:


25:

شیخ و شتر

بزرگی با حال بدی در بستر بیماری، خود را در آستانه مرگ دید.

بنابراین از فرزندان و مریدان خود خواست که از کوچک و بزرگ در شهر برای او حلالیت بگیرند و کسی را از قلم نیاندازند تا با خاطری آسوده تر رهسپار سرای باقی شود.

فرزندان و مریدان شیخ در شهر گشتند و از هر که لازم بود رضایت گرفتند و نتیجه را به شیخ بازگو کردند.

شیخ باز هم خود را آسوده نیافت و گمان برد که کسی از او رنجیده خاطر هست.

بنابراین از نزدیکان خواست که از حیوانات متعلق به شیخ هم حلالیت بگیرند.

اونها نیز با امید بهبود خاطر مراد خود، از همه حیوانات حلالیت گرفتند تا به شتری رسیدند که با لجالت تمام از حلالیت دادن سر باز می زد و می خواست خود با شیخ صحبت کند.

شیخ هم با اون حال پیش شتر رفت و فرمود: «می دانم که بارهای سنگین بر تو گذاشتم و در صحرا و بیابان تو را تشنه، این و طرف و اون طرف بردم به جای علف به تو خار دادم در حالی که خودم سیر بودم و آب گوارا می نوشیدم.

با این حال از تو طلب بخشش دارم و از ملاوقت می خواهم تا آخر عمرت، تو را در ناز و نعمت نگاه دارند.»

شتر با ناراحتی فرمود: «ای بزرگ، خدای من و تو، مرا برای بار بردن، خار خوردن و تحمل تشنگی آفریده هست.

من از بار بردن برای تو و تشنگی ها آزرده خاطر نیستم.

اما اونچه از تو بر دل دارم به تو می گویم و تو را می بخشم.

روزی سوار بر اسب با خدم و حشم در جلوی کاروان می رفتی و من و دیگر شتران در پی ساربان در راه بودیم.

در میانه راه، خاری در پای ساربان رفت و از کاروان عقب ماند و تو افسار شتران را بر پشت الاغی بستی.

ما بدین چاره تو ناچار بودیم،

حال اون که ما را شأن و منزلت بر پیروی ساربان بود نه دنباله روی حمار.»

------------

26:

هر بامداد آهویی از خواب بر می خیزد و میداند که از تندترین شیر باید تندتر بدود وگرنه کشته خواهد شد
هر بامداد شیری از خواب بر می خیزد و میداند که باید از تندترین آهو تندتر بدود وگرنه از گرسنگی خواهد مرد
فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمی آید آماده دویدن باش …

انجمن فيزيكدانان جوان ايران • - جملات ارزشمند

27:

زندگی هنر نقاشی

سخنان گرانبها

28:

دوست گرامی فونت نوشته هاتون خیلی ریزه وبسختی قابل خوندنه حیفه جملات وداستان های قشنگتون نخونده رهابشه..اگرمکننه درشت ترلطفا

29:

درتاپیک دیگری درموردغلط بودن جمله صورتی صحبت کردم لطفا این قسمت روحذف کنید که ازتحریفات تورات هست ودرشان دین و قران مانبست

30:

سخنان گرانبها

31:

تاپیک بسیار خوبیست اما افسوس که اینگونه تاپیکها زیاد پربازدید نیست !!!چرا؟!!!
چراشو میدونم اما مثل شاهنامه درازه بیخیال

ولی خیلی ببخشید اگه تاپیک نمیدونم با..........سن جنیفر رو زده بودند حالا 10هزار بازدید نماينده داشت
به هر حال امیدوارم این جور تاپیکهای مثبت اندیش اینگونه نباشند

32:

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید ،
مأموریتان ارزشمندتر از یک سفیر کبیر جنگ هست …


سخنان گرانبها

33:

سخنان گرانبها


34:

سخنان گرانبها

35:

سخنان گرانبها

36:

سخنان گرانبها

37:

سخنان گرانبها

38:

زندگی کوتاه هست


سخنان گرانبها
کافیست یک قــدم

به سمت اونچــه آرزو داری ، برداری !

زندگــی کــوتاه هست ...

قطعــا" تــو اسطـــــوره ای هستی که هنــوز

اولیــن قدم را در راه اختصاصـــی ات

بـــرنداشتـــه ای !!!

39:

مثل ساحل آرام باش
تادیگران مثل دریا بی قرارت باشند .

.

.

سخنان گرانبها

40:

سخنان گرانبها

41:

سخنان گرانبها42:

سلام ضمن تبریک روز زن -متن اصلاح شد

43:

در زندگی نیز بیشتر امت بجای چاره اندیشی ، به بلاهایی فکر می نمايند که نمی خواهند به سرشان بیاید.

اگر با ترسهای خود مبارزه کنید ، ایمان و توکل داشته باشید و نیروی تمرکز خود را تحت انضباط در آورید، اعمالتان بطور طبیعی شما رابه مسیر صحیح هدایت خواهد کرد.


اکنون ترس را رها کنید و به چیزهایی توجه نمائید که واقعاٌ طالب اون هستید ولیاقت اونرا دارید
.

اونتونی رابینز


سخنان گرانبها

44:

قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا را .

.

.


لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه
شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما … همه زندگی ما هستند


سخنان گرانبها

45:

مشتاق که باشی .


واحد اندازه گیری فاصله ، متر نیست ....
بلکه اشتیاق هست ....
مشتاق که باشی .....
هیچ مقصدی دور نیست ! ....سخنان گرانبها46:

ظاهر زیبا فقط چند سال دوام می آورد اما شخصیت زیبا یک عمر….

باور کن شخصیت بالاتر به خودنمایی بیشتر نیست.

سخنان گرانبها

47:

فصل قاصدک های خوش خبر هم رسید .


امیدوارم با فوت کردن قاصدک ها آرزوهاتون به دست خدا برسه و برآورده بشه .سخنان گرانبها

48:

سخنان گرانبها

49:

دعاى عرفه امام حسین علیه‏السلام
خدای من! با نعمتت مرا آغاز كردى؛ پیش از اون كه چیزى به یادآمدنى باشم و از خاكم آفریدى و سپس در صلب‏ها جایم دادى؛ ایمن از سختى‏هاى دوران و رفت و آمد سالیان و روزگاران و من در دهلیزهاى تاریخ و زوایاى قرون، هماره از صلبى به رحمى كوچ مى‏كردم و این لطف و احسان تو بود كه مرا در وقت حكام كفر و در وقت عهدشكنان پیامبرْ ناشناس، پوشش خلقت نپوشاندى و در وجود نیاوردى؛ بلكه وقتى روح آفرینش در من دمیدى كه بستر هدایت را از پیش گسترده بودى و جاده سعادت را هموار كرده بودى.
تو مرا از آبى ریختنى سرشتى و در ظلمات سه گانه میان گوشت و پوست و خون، سكنایم دادى.

نه مرا در كار خلقتم گواه گرفتى و نه كارى از آفرینش را بر دوش من گذاشتى و سپس، مرا تمام و كمال، بى‏هیچ عیب و نقص، بر هودج هدایت نشاندى و به سوى دنیا گسیل داشتى و مرا در گهواره كودكى با دست‏هاى ملاطفتت حفظ كردى و از میان غذاها، شیرى خوشگوار برایم برگزیدى و
دل‏هاى پرستاران را بر من مهربان كردى و مهربانى مادران را به كفالت من گماشتى و مرا از شر جن و انس در امان داشتى و مرا در مسیر تعادل از پرتگاه‏هاى زیادى و كاستى محافظت كردى.
پس تو بزرگ و عزیز و بلند مرتبه‏اى؛ اى بخشندگى محض واى مهربانى تمام!
خدایا! من شهادت مى‏دهم با تمامى وجودم، از قله حقیقت ایمانم و از بلنداى بناى محكم یقینم، با خلوص و صراحت توحیدى‏ام و از اعماق پوشیده ضمیرم، با بندبند رگ‏هاى دیدگانم و روشنایى چشمانم، با چین‏ها و چروك‏هاى صفحه پیشانى‏ام، با زوایاى حفره‏هاى وجودم، با نرمینه پره‏هاى بینى‏ام، با تارها و دهلیزهاى پرده شنوایى‏ام، با تك‏تك اجزاى لب‏هایم و با تمامى حركات كلام آفرین زبانم، با فراز و نشیب‏ها و چم و خم‏هاى دهان و آرواره‏ام و رستنگاه دندان‏هایم، با همه مجارى خوردن و آشامیدنم، با جزء جزء بشره مغزم و پوست سرم، بانخاع و رگ‏هاى ریسمان گونه گردنم، با قفسه سینه‏ام، با رگ‏هاى طناب آساى حمایل بر دل و جگرم، با بندهاى پوشیده دلم، با اجزاى كناره‏هاى جگرم، با محتویات غضروف‏هاى دنده‏هایم، با گیره‏هاى بندبند مفاصلم، با انقباض عضلاتم، با گوشه‏هاى سرانگشتانم، با گوشتم، خونم، مویم، پوستم، عصبم، نایم، هستخوان‏هایم، مغزم، رگ‏هایم و با همه اعضا و جوارحم كه از اوان كودكى و شیر خوارگى در من تافته و بافته شده، با اون چه زمین از من مى‏شناسد و حمل مى‏كند، با خواب و بیدارى‏ام، با حركت و سكونم و با ركوع و سجودم؛ خداى من! با همه اینها شهادت مى‏دهم كه اگر در عمرى جاودانه سر كنم و تمام هم و غم و تلاشم را بر شكرگزارى یكى از نعمت‏هاى تو بگذارم، نمى‏توانم.

خداى من! حتى شكر یكى از نعمت‏هاى تو را نمى‏توانم؛ مگر باز به لطف و عنایت و توفیق تو كه اون نیز شكرى تازه و جاودانه مى‏طلبد و ثنایى تازه‏تر و ماندگارتر
.


آرى معبودم! اگر من و تمام ایجاد شمارنده‏ات، همت كنیم و حرص بورزیم كه نعمت‏هاى قدیم و جدید تو را ـ نه سپاس بگزاریم كه ـ بشناسیم و در شماره آوریم، نمى‏توانیم؛ محال هست بتوانیم.


...

و چگونه بتوانیم؛ در حالى كه خودت در كتاب ناطقت و اخبار صادقت فرموده‏اى:
«وَ اِنْ تَعُدّوا نِعْمَةَ اللّهِ لا تُحْصوها؛ اگر بخواهید نعمتهاى خداوند را بشمارید، نمى‏توانید».
خدایا! مرا آزرمناك خویش برنامه ده، بدان‏سان كه انگار مى‏بینمت و مرا اون گونه حیامند كن كه گویى حضور عزیزت را احساس مى‏ كنمسخنان گرانبها.


دعاى عرفه امام حسین علیه‏السلام، ترجمه سید مهدى شجاعى
بر گرفته از: مجله پرسمان، شماره 29

50:

سخنان گرانبها

سخنان گرانبها

سخنان گرانبها

51:

سخنان گرانبها
وقتی کسی اندازت نیست .......
دست به اندازه خودت نزن..........

52:

سخنان گرانبها
دست به دامن خدا که میشوم...

چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس!

از باختن تا ساختن دوباره…


فاصله ای نیست…

53:

خندیدن یک نیایش هست
اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی
هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!
کسی می تواند بخندد،
که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.


کوتاه ترین راه برای فرمودن دوستت دارم لبخند هست!
شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود!
غم اگر تقسیم شود، نصف می شود!
همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!
یادت باشه! انسانهای خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!

سخنان گرانبها

54:

سخنان گرانبها

55:

سخنان گرانبها

56:

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

دیل کارنگی
سخنان گرانبها

57:

دنيا يكسره صحنه بازي هست و همه بازيگران اون به نوبت مي آيند و مي روند و نقش خود را به ديگري مي سپارند .

ویلیام شکسپیر

سخنان گرانبها


58:

می خواستم دنيا را تغيير دهم


"اون هنگام که جوان بودم و فارغ از همه چيز و تخيّلم مرز و محدوده ای نمی شناخت، در سر آرزوی تغيير دنيا را می پروراندم.

بزرگتر و

خردمندتر که شدم دریافتم جهان تغييرناپذیر هست، پس افق اندیشه ام را محدودتر کردم و بر اون شدم تا تنها کشورم را تغيير دهم.

اما

این هم عملی نبود.
پس از سال ها زندگی و تجربه، آخرین تلاش نااميدانه خود را صرف تغيير خانواده ام کردم.

اما افسوس اونها نيز که نزدیکترین کسان به

من بودند تغيير نکردند.
اکنون که در بستر مرگ آرميده ام، به ناگاه حقيقتی را یافته ام. تنها اگر خودم را تغيير داده بودم، اون گاه نمونه ای می شدم برای
اعضای خانواده ام تا اونان نيز خود را تغيير دهند.

با انگيزه و تشویق اونها چه بسا کشورم نيز اندکی اصلاح می شد، شاید می توانستم

دنيا را هم تغيير بدهم!"

59:

صائب تبریزی :
از درون تو بُوَد تیره جهان، چون دوزخ
دل اگر تیره نباشد، همه دنیاست بهشت
سخنان گرانبها

60:

از گل فروش لاله رخی لاله می خرید
می فرمود: بی تبسم گل خانه بی صفاست.


فرمودم صفای خانه کفایت نمی کند
باید صفای روح بیابی, که کیمیاست
خوب هست ای کسی که به گلزار زندگی
روی تو همچو لاله صفا بخش ودلروباست
روح تو چون رخ لاله با صفا بود
تا بنگری خانه تو خانه خداست.


فریدون مشیری.

سخنان گرانبها

61:

پدر و پسر به فاصله وقتی 60 سال در یک محل


سخنان گرانبها


2


62:

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند.


اگر خوب پیش میرود از اون لذت ببر،
چون برای همیشه دوام نخواهد داشت.


اگر هم بد پیش میرود نگران نباش،
زیرا برای همیشه دوام نخواهد داشت …
سخنان گرانبها

63:

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست
برای خاطر بیچارگان نیاسودن
به کاخ دهر که آلایش هست بنیادش
مقیم گشتن و دامان خون نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک اضافه کردن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن روح را نفرسودن
رهی که گمرهیش در پی هست نسپردن
دری که فتنه اش اندر پس هست نگشودن پروین اعتصامی

64:

کلافه ام از ناسپاس بودنم! از وقتی که دیدم معلولی خطاب به آفریدگارش فرمود:
خدایا شکرت که مرا در مقامی ایجاد کرده ای که هر کس مرا می بیند تو را شکر می کند!!!
خدایا شکرت….

سخنان گرانبها

65:

خوشبختي يعني اينكه :
خداوند انقدر عزيزت كنه كه،
وجودت آرام بخش ديگران باشه …

سخنان گرانبها

66:

منشاء اشتباهات ندانستن نیست ...

بلکه اعتقاد کورکورانه هست...


67:

سخنان گرانبها

68:

سخنان گرانبها

69:

در جستجوی قلب زیبا باشسخنان گرانبها
در جست و جوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا
چون هرچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
اما اونچه خوب هست همیشه زیباست

70:

سخنان گرانبها

71:

سخنان گرانبها

72:

"به دام تعصب نیافتید...

که این زندگی با نتایج تفکر دیگران هست.
اجازه ندهید سرو و صدای عقاید دیگران...

صدای درون شما را غرق کند...

"
هستیو جابز

73:

این فرموده امام علی(ع) آرام باش،

توكل كن، تفكر كن،
آستینها را بالا بزن اونگاه

دستان خداوند را می بینی كه زودتر
از تو دست به كار شده اند .

آویزه گوشم میکنم

74:

اگر بتوانم دوباره زندگی کنم، سبک سفر خواهم کرد …
"خورخه لوئیس بورخس"
سخنان گرانبها

75:

کوتاهترین فاصله برای دوست داشتن، یک لبخند هست ….

میخندی یا بخندم؟


سخنان گرانبها

76:

تنبل از رنج کار می گریزد نادان از رنج یاد گیری ،ناتوان وضعیف از ورزش،چاق از رنج پرهیز،دزد از رنج زحمت ، خسیس ازرنج بخشش،خودخواه ومغرور از رنج انتقاد ،ناامید ازرنج سعی دوباره و…رنج گریزی ریشه تمام بدبختی هاست .

اونکه از رنج سازنده بگریزد قطعا" گرفتار رنج سوزنده خواهد شد.

سخنان گرانبها

77:

این واقعیت را بپذیرید که گذشته امروز نیست
اجازه ندهید گذشته، حال و آینده شما را بدزدد.


شاید به کارهایی که در گذشته کردید مفتخر نباشید اما اشکالی ندارد.


گذشته گذشته هست و قابل تغییر، قابل فراموشی یا پاک کردن از زندگیتان نیست.


فقط باید اون را قبول کرد.

همه ما دچار اشتباه می‌شویم، همه ما دچار مشکل
می‌شویم و گاهی افسوس اتفاقات مختلف در گذشته‌مان را می‌خوریم.


اما شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید،
و الان با قدرت شکل دادن
به وقت حال و آینده‌تان اینجایید.

سخنان گرانبها

78:

رسول خدا (ص) می فرمایند :امت از حضرت آدم تا امروز مانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند ، عرب را بر عجم فضیلتی نیست ، سرخ رویان بر سیاهان برتری ندارند، تنها افراد پاکدل و درستکار گروه ممتاز جامعه هستند

79:

امام علی (علیه السلام)
العَمَل العَمل، ثُمَّ النَّهایة النَّهایة، والاستِقامة الاستِقامَة، ثُمَّ الصَّبر الصَّبر، والوَرَع، إِنَّ لَكُم نَهایَة فَانتهوا اِلی نَهایَتِكُم
كار كنید و اون را به پایانش رسانید و در اون پایداری كنید؛‌ اون گاه شكیبایی ورزید و پارسا باشید.

همانا شما را پایانی هست؛ پس، خود را به اون پایان (بهشت) رسانید.80:

سخنان گرانبها

81:

زندگی چه منظره دل انگیزی پیدا می کند

وقتی که پنچره اون به گذشت متقابل و

درب اون به احترام متقابل گشوده شده باشد …


سخنان گرانبها

82:

سخنان گرانبها

83:

بیایید کمی بالاتر رویم…

سخنان گرانبهاعقل همانند کوهستانی هست که رسیدن به قله‌های بلندش از دست هر کسی بر نمی‌آید.

از دور زیباست ولی وقتی به کارش بگیری و بخواهی درونش را بکاوی، اونگاه هست که می‌بینی عقل چیست.

درون عقل به مثابه کوه، عقابی زندگی می‌کند بنام عشق.

این عقاب در بالاترین قله عقل لانه ساخته و در بلندترین ارتفاعات ممکن پرواز می‌کند.

عقل در سیطره اوست.

عقل در زیر بالهای عشق همانند قطره‌ای هست در برابر دریا.

عقل در برابر عشق همانند طفل چند ماهه‌ای هست که مادر تمام زیر و بم اون را می‌داند و در نظر عشق، عقل چیزی برای عرضه ندارد.

رسیدن به عشق واقعی و خالص کار هر کسی نیست.

چون عقاب هیچگاه لانه‌اش را در دسترس نمی‌سازد.

این عقاب هست که جای جای کوه را می‌شناسد و با یک نگاه اونچه که از زیر پای خود بخواهد را می‌بیند.

این عشق هست که افسار عقل را بدست گرفته و اون را به هر سو که بخواهد می‌کشد.

تشخیص عقاب در کوه از دیگر پرندگان گاهی دشوار هست و افراد اکثرا با دیدن پرندگان دیگر، همچون باز و… می‌پندارند عقاب دیده‌اند و از خوش‌شانسی به خود می‌بالند؛ همانند عشق که هر عاشقی فکر می‌کند عشقش اون عشق حقیقی هست و اون عشق خالص.

فرق نمی‌کند عشق زمینی باشد یا آسمانی؛ گاه افراد فکر می‌نمايند اونها هستند که به خدا نزدیکترند و می‌توانند با ظاهرسازی به خدا نزدیک شوند و می‌پندارند عقاب دیده‌اند، ولی زهی خیال باطل که در جلوی چشمانشان بازی بیش نیست؛ و دسترسی به عشق حقیقی کاری دشوار هست که فقط با تلاش بدست می‌آید نه با نگاه کردن و با عمل.

فرموده‌اند که اگر می‌خواهید در امری پیروز شوید بدان عشق بورزید.
و عشق، عقاب عقل هست، بیاییم کمی بالاتر رویم…

84:

تمام هستی به رقص خواهند آمد … اگر سازت عشق بنوازد …


سخنان گرانبها

85:

5 سوال مهم که هر روز باید از خودتان بپرسید

سعی کنید این سوالات را در انتهای هر روز از خودتان بپرسید.

اینکار به شما کمک می‌کند فردی بهتر و موفق‌تر شوید.


سعی کنید این سوالات را در انتهای هر روز از خودتان بپرسید.

اینکار به شما کمک می‌کند فردی بهتر و موفق‌تر شوید.

1.

بهترین اتفاقی که امروز برایم افتاد چه بود؟

چه اتفاقی باعث شد احساس غرور، شادی، یا قدرشناسی کنید؟ آیا امروز حتی برای لحظه‌ای احساس لذت و موفقیت کردید؟
برای لحظه‌ای دوباره اون احساس را در خودتان زنده کنید.

ما لحظات اینچنینی بیشتری در زندگیمان نیاز داریم، به همین خاطر بهتر هست که به چیزهای مثبت فکر کنیم.

خیلی وقت‌ها اتفاقات خوب را نادیده می‌گیریم.

اما نباید اینطور باشد، باید از اونها نهایت لذت را برده و قدردانشان باشیم.

این سوال کمک می‌کند، مثبت، شاد و قدرشناس باشیم.

2.

چه کاری را می‌توانستم بهتر اجرا کنم؟

از تجربیات امروزتان چه درسی می‌توانید بگیرید؟ چه اشتباهی مرتکب شدید که باید در آینده از اون جلوگیری کنید؟ چطور می‌توانستید یک موقعیت فرمودگو را بهتر اجرا کنید؟ به راه‌هایی فکر کنید که این مسئله را در آینده بهبود بخشید.
3.

مهمترین کاری که فردا باید اجرا کنم چیست؟

کدام کار هست که به تنهایی اهمیت زیادی دارد و تفاوت زیادی در روز من ایجاد خواهد کرد؟ اگر برنامه روزانه دارید، مطمئناً این کار باید در اون نوشته شده باشد--و احتمالاً در راس اون لیست.

به این فکر کنید که چطور اول صبح اون کار را به اتمام برسانید.

این سوال کمکتان می‌کند روی کارهای مهم روزانه خود متمرکز شوید.

4.

چه کار جدیدی را فردا می‌توانم امتحان کنم؟

زندگی سفری اکتشافی هست.

در هر سنی هم که باشیم، باید هر روز یک کار جدید را امتحان کنیم.

فردا چه تجربه جدیدی می‌توانید داشته باشید؟

5.

مهمترین فردی که در زندگی من وجود دارد کیست و چه کاری برای او انجام می‌دهم؟

روی کسی که دوست دارید—همسرتان، فرزندتان، والدین یا هر کس دیگر—متمرکز شوید.

آیا به اونها فرموده‌اید یا نشان داده‌اید که چقدر برایتان اهمیت دارند؟ فردا چه کاری می‌توانید برای کمک کردن، شاد کردن و یا غافلگیر کردن اونها اجرا کنید؟ ما خیلی وقت‌ها اونقدر مشغول می‌شویم که عزیزانمان را فراموش می‌کنیم.

این سوال باعث می‌شود دوباره به اونها بپردازید.

همین.

5 سوال ساده اما مهم که می‌تواند کمکتان کند زندگیتان را بهتر کنید.

سعی کنید هر شب قبل از خواب این سوالات را از خودتان بپرسید.

86:

این جمله ایه که به نظرم زیادی جای فکر کردن داره مخصوصا اینروزا
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد...امام خمینی «ره»

87:

سخنان گرانبها

88:

سخنان گرانبها

89:

غروب و طلوع
سخنان گرانبها
+همیشه یادتان باشد سپس هر غروبی , طلوعی هست.
فردا خورشید دوباره از پشت کوها خواهد در آمد.
آری.
فردا روزی جدید هست.
شاید دیروز را نتوان تغییر داد شاید گذشته هرگز پاک نخواهد شد.
اما...
تو می توانی آینده را تغییر دهی.
تو می توانی فردا طلوع خوبی داشته باشه.
طلوعی زیبا.
پس از گذشته عبرت بگیر ولی در اون زندگی نکن.
حال یا آینده ات را به خاطر دیروز خراب مکن.
هر روز می تواند روز جدیدی باشد.
ولی بدان که گذشته هم می ماند.
شاید بشود جبران کرد اما می ماند.
پس سعی کن اشتباه نکنی که اگر هم کردی زود به راه درست برگرد.
که راه کج به منزل نخواهد رسد...

90:

ذهنِ ما باغچه هست
گل در اون باید کاشت…
گل بکاریم بیا
تا مجالِ علفِ هرز فراهم نشود
بی گل آراییِ ذهن
نازنین
هرگز آدم، آدم نشود…
سخنان گرانبها

91:

براي زنداني بودن لازم نيست شخص پشت ميله هاي زندان باشد .

انسان مي تواند زنداني و برده عقايد و انديشه هاي خايشانش باشد .

92:

آدمهای ساده را دوست دارم
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند
همان ها که برای همه لبخند دارند
همان ها که همیشه هستند،
برای همه هستند
آدمهای ساده را
باید مثل یک تابلوی نقاشی
ساعتها تماشا کرد…..


…آدم های ساده را دوست دارم
بوی ناب “آدم” میدهند
سخنان گرانبها

93:

محبت نیرومندترین قدرتی هست که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی هست که بتوان تصور کرد .


ماهاتما گاندی
سخنان گرانبها

94:

یک فکر


این واقعیت را بپذیرید که گذشته امروز نیست
اجازه ندهید گذشته، حال و آینده شما را بدزدد.


شاید به کارهایی که در گذشته کردید مفتخر نباشید اما اشکالی ندارد.


گذشته گذشته هست و قابل تغییر، قابل فراموشی یا پاک کردن از زندگیتان نیست.


فقط باید اون را قبول کرد.

همه ما دچار اشتباه می‌شویم، همه ما دچار مشکل
می‌شویم و گاهی افسوس اتفاقات مختلف در گذشته‌مان را می‌خوریم.


اما شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید،
و الان با قدرت شکل دادن
به وقت حال و آینده‌تان اینجایید.

سخنان گرانبها

95:

سخنان گرانبها
مهربان باش…
و به هر کس می‌رسی لبخند بزن
تو نمیدانی به آدم‌ها چه می‌گذرد،
شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد
و اونها بسیار به اون لبخند محتاج باشند…

96:

سخنان گرانبها

97:

کلامی از شیخ بهایی:


آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان امت آسوده نیست، زیرا:

اگر بسیار کار کند، میگویند احمق هست !
اگر کم کار کند، میگویند تنبل هست !
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !
اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل هست !
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال هست !
اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !
اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار هست !
و اگر نکند، میگویند کافر هست و بی دین !
لذا نباید بر حمد و ثنای امت اعتنا کرد
و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.
پس اونچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.

98:

سخنان گرانبها


99:

بن بست


در بن بست هم راه آسمان باز هست ..... تو فقط پرواز را بیاموز ! ......


سخنان گرانبها

100:

ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻪ ﺧﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﮔﻮﺷﺖ امت ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﻥ امت !
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻪ ﭘﻮﺷﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ امت !
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺟﻬﻞ امت
ﮔﻔﺘﻨﺪ : و چطور در جهل نگهشان میداری؟
ﮔﻔﺖ : مقدساتی پوچ وعده شان میدهم !
ﮔﻔﺘﻨﺪ : و چگونه سر سپرده وعدهایت میشوند ؟ !
ﮔﻔﺖ : با ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ


101:

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی می شود تغییر مسیر داد و پایان خوبی ساخت.

سخنان گرانبها

102:

زندگى زيباست اى زيبا انديش!
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد‌بینی خود را شکسـت
من مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌ام

سخنان گرانبها

103:

دستانم بوی گل می داد
سخنان گرانبها

104:

حدیث قدسی
سخنان گرانبها ای فرزند آدم خود را برای بندگی من مهیا نما در این صورت قلب تو را بی نیاز خواهم کرد و تو را به سوی خواسته هایت واگذار نخواهم کرد و بر من واجب خواهد بود که حاجت تو را به جا آورم وقلب تو را مملوء از خوف وترس از خود می کنم و اگر برای بندگی من خودت را مهیا نسازی قلب تو را مشغول دنیا خواهم کرد سپس حاجت تو را بجا نخواهم آورد و تو را به خواسته هایت واگذار خواهم کرد.

105:

زن نظافتچى

من دانشجوى
سال دوم بودم.

یک روز سر جلسه امتحان وقتى چشمم به سوال آخر افتاد، خنده‌ام گرفت.

فکر کردم هستاد حتماً قصد شوخى کردن داشته هست.

سوال این بود: «نام کوچک زنى که محوطه دانشکده را نظافت می‌کند چیست؟»
من اون زن نظافتچى را بارها دیده بودم.

زنى بلند قد، با موهاى جو گندمى و حدوداً شصت ساله بود...

امّا نام کوچکش را از کجا باید می‌دانستم؟
من برگه امتحانى را تحویل دادم و سوال آخر را بی‌جواب گذاشتم.

درست قبل از اون که از کلاس خارج شوم دانشجویى از هستاد سوال کرد آیا سوال آخر هم در بارم‌بندى نمرات محسوب می‌شود؟
هستاد فرمود: حتماً و ادامه داد: شما در حرفه خود با آدم‌هاى بسیارى ملاقات خواهید کرد.

همه اون‌ها مهم هستند و شایسته توجه و ملاحظه شما می‌باشند، حتى اگر تنها کارى که می‌کنید لبخند زدن و سلام کردن به اون‌ها باشد.
من این درس را هیچگاه فراموش نکرده‌ام.


106:

اگر برای ساختن زندگی ای که دوست دارید وقــت نگذارید،
در نهایت مجبور خواهید شد وقت زیادی را صرف رویارویی با زندگی ای کنید
که هیچ علاقه ای به اون ندارید
سخنان گرانبها

107:

کلید زندگی
«جان لنون» یکی از معرفترین و برجسته ترین چهره های موسیقی دنیا در قرن بیستم خاطره ای به شرح زیر تعریف می کند:
وقتی پنج سالم بود مادرم همیشه میفرمود.


مدرسه که رفتم یک روز معلم مان از ما خواست که بنویسیم وقتی بزرگ شدیم در زندگی میخواهیم چه کاره شویم.


من نوشتم: می خواهم شاد باشم.


معلم به من فرمود:نه…این چه جوابیست؟؟سوال را نفهمیدی…جواب دادم: چرا فهمیدم..این شمایید که مفهوم زندگی را نمی فهمید
سخنان گرانبها

108:

جهــــان سوم جائیست که

امتش به فکر آمدن یک روز خوب هستند…نه آوردنش.,,,سخنان گرانبها

109:

مشکل ما آدم ها اینه که حسرت خوردن خوب بلدیم...
اما تلاش کردن نه!!!
وقتی یه نفر میبینیم که به درجه موفقیت رسیده...
جای تحسین و الگو قراردادن اون...
فقط بلدیم حرص بخوریم..حسرت داشته باشیم..هی اه و افسوس و ناله کنیم و حسادت بورزیم...و بدتر از همه اینکه میخوایم اثبات کنیم طرف حقش نبوده و شانس داره و از این حرفا...
اما اگه جای همه این فشارها..به خودمون رجوع کنیم..و کم کاری های خودمون پیدا کنیم...و در صدد تلاش و حرکت باشیم..


حتما ما هم میتونیم موفق باشیم...
اما افسوس...که ما همیشه نگاهمون به نوک قله اس...نه چگونگی طی کردن مراحل سختی که تا رسیدن به قله باید با اونها مواجه شد و مقابله کرد!!!!

110:

پنجاه و چهار سخن زيبا
1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت تبديل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

(مارتین لوتر‌کینگ)


2- بهتر هست روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.

(رودی)


3- قطعاً خاک و کود لازم هست تا گل سرخ بروید.

اما گل سرخ نه خاک هست و نه کود (پونگ)


4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(همیلتون)


۵- عمر اونقدر کوتاه هست که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

(دیزرائیلی)


6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن هست.

(امرسون)


7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

(چاردینی)


8- اونکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.

(لاروشفوکو)


9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

(اسکات پک)


10- زندگی بسیار مسحور نماينده هست فقط باید با عینک مناسبی به اون نگریست.

(دوما)


11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری هست.

(اسکات پک)


12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

(اسکات پک)


13- ما دیگران را فقط تا اون قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.

(اسکات پک)


14- جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.

(محمد حجازی)


15- هنر کلید فهم زندگی هست.

(اسکار وایله)


16- تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌نمايند.

(والترنیس)


17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت.

(خلیل جبران)


18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت هست و در درازای عمر ادامه دارد.

(اسکات پک)


19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی.

(آرنت)


20- برای اونکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم هست، دیدگانی نو.

(یونک)


21- شب اونگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.

(دوروستان)


22- آدمی ساخته‌ی افکار خویش هست فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده هست.

(مترلینگ)


23- اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها.

(بلیک)


24- برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌نمايند.

(بردیر فرانسوی)


25- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه هست.

(فرانکلین)


26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.

(هیلزهام)


27- هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی.

(نیما یوشیج)


28- اگر وقتی دراز به اعماق نگاه کنی اونگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند.

(نیچه)


29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست.

(ورنر هفته)


30- برای کسی که شفرمود‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد.

(اشنباخ)


31- تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند.

(ادگارمون)


32- «عقلانیت باز» اون عقلانیتی هست که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» هست و «چند» در «یکی».

(ادگارمون)


33- آرامش،زن دل‌انگیزی هست که در نزدیکی دانایی منزل دارد.

(اپیکارموس)


34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست.

(باخ‌من)


35- تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال هست.

(داستایوفسکی)


36- با عشق،وقت فراموش می شود و با وقت هم عشق.

37- علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر هست.

(الکس‌مکنزی)


38- من تنها یک چیز می‌دانم و اون اینکه هیچ نمی‌دانم.

(سقراط)


39- دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید.

(ناپلئون هیل)


40- تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

41- خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد.

(برزیلی)


42- تو ارباب سخنانی هستی که نفرموده‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند.

(ضرب‌المثل تازی)


43- تا وقتیکه امروز تبديل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته هست غافل خواهند بود.

(ضرب‌المثل چینی)


44- بهتر هست ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.

(جانسون)


45- اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.

(دیل کارنگی)


46- شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

(سقراط)


48- ضعیف‌الاراده کسی هست که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

(ادگار‌ آلن‌پو)


40- به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن.

(ضرب‌المثل چینی)


50- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش.

(ضرب‌المثل هندی)


51- برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو.

(ضرب‌المثل انگلیسی)


52- به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک اون دشوار هست.

(ضرب‌المثل فارسی)


53- مانند علما بنویس و مانند توده امت حرف بزن.

(ضرب‌المثل هندی)


54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.(حضرت علی علیه‌السلام)

111:

آري آري زندگي زيباست
زندگي ، آتشگهي ديرنده پابرجاست
گر بيفروزيش ، رقص شعله اش در هر كران پيداست
ور نه خاموش هست و خاموشي گناه ماست سخنان گرانبها

112:

سخنان گرانبها

113:

سخنان گرانبها

114:

سخنان گرانبها
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد، و هرکس بر خداوند توکل کند کفایت امرش را می‌کند، خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند، و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای برنامه داده هست.
(سوره طلاق آیه 2 و 3)

115:

آبشار


در سقوط هم می توان سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود این را آبشار به من آموخت
سخنان گرانبها

116:

مالی که از دست نرفته هست

سخنان گرانبها

117:

سخنان گرانبها

118:

ساده ترين عجايب
معلم از دانش آموزان خواست اسامي " عجايب هفت گانه " را بنايشانسند .
با وجود اختلاف نظرها ، بيشتر بچه ها اينها را نام بردند :
1- اهرام ثلاثه
2- تاج محل
3- دره بزرگ گراند كانيون
4- كانال پاناما
5- كليساي پطرس مقدس
6- ساختمان امپاير هستيت
7- ديوار بزرگ چين
يكي از دانش آموزان هنوز كارش را تمام نكرده بود .
آموزگار پرسيد كه آيا مشكلي دارد ؟
دختر جواب داد :
بله ، كمي مشكل دارم ،
چون تعداد شفرمودي ها خيلي زياد هست و نمي دانم كدام را بنايشانسم .
آموزگار فرمود :
اونهايي را كه نوشته اي نام ببر شايد ما هم بتوانيم كمك كنيم .
دختر با ترديد چنين خواند :
به نظر من " عجايب هفت گانه " دنيا عبارتند از :
1- ديدن
2- شنيدن
3- لمس كردن
4- چشيدن
5- احساس كردن
6- خنديدن
7- دوست داشتن
كلاس در سكوت فرو رفت .
سخنان گرانبها
اون چيزهايي كه به نظرمان ساده و معمولي مي رسند ،
ناديده و دست كم ميگيريم .
در حالي كه حقيقتا شفرمود انگيزند !!!
همانها با ملايمت به يادمان مي آورند كه با ارزشترين چيزهاي زندگي ،
ساخته دست انسان نيستند و اونها را نمي توان خريد .
اونقدر خودمان را مشغول نكنيم كه بي توجه از كنارشان بگذريم .

119:

روش‌هائی برای خوشحال تر زیستن


خـوشحالی یك وضعیت خاص ذهـنـی اسـت.

هـر فـردی درزنـدگی خـود روزهـایی را تجربه نموده كه برایش خوشایندنبوده هست.

اما ناخرسندی مزمن میتواند سلامتی، شغل و روابط شما را تحت تاثیر برنامه دهد.


بجز هـرگونه مشكـلات پزشكی یا افسردگی های بلندمـدت كه نیازمند تجویزهای طبی و مساعدت حرفه ای می باشند، می توانـیـد مـیزانخوشحالی خود را كنترل نمایید.
بـه خـوشـحال بـودن فـكر كـنـیــد تا احساس و ظاهر بهتری بدست آورید.

دراین قسمت نكته هایی وجود دارند كه شمارا در این كار یاری می نمایند:
۱- خوش بین باشید
بـه زنـدگی با دیـدی مثـبـت نگـاه كـنـید تـا خـود را بـه دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی كـه نصیبتان خواهـد شد، متعجب سازید.

بـه یاد داشته باشید كه افراد شاد و مثبت بیشتر می توانند دیگران را مجذوب خود كنند.
۲- دید وسیعی داشته باشید
اجازه ندهید مسائل كوچك شما را آشفته نمایـد.

بـرای رسیـدن بـه هـدف خـود پـایدار و مـقاوم باشید، خـواه اون هـدف ریاست، پرداخت رهن و یا یك ازدواج طولانی مدت باشد.

در ایـن راه بـا موانـعی مواجه خواهید شد؛ به سرانجام و پـاداش تلاشـتان فكر كـرده و از ناخرسندی بخاطر مسائل كم اهمیت دوری نمایید.
۳- سپاسگزار باشید
از دیگران قدردانی كنید.

از همكار خود بخاطر كمكش به شما تشكر كرده و بدلیل موفقیت در انـجـام كـارش بـه او تـبریك بـگویید.

بـه خدمتكاری كه صبحانه شما را برایتان می آورد كـلمـه ای محـبت آمیـز بیان كنید.

به شخص درمانده ای كـه در خـیـابان از مـقـابـلـش رد میشوید، چند سكه كمك نموده و از اینكه زندگی مسرت بخشی دارید شكرگزار باشید.
۴- از زندگی لذت ببرید
به كارهایی مبادرت نمایید كه از انجام دادن اونها لذت میبرید: اتومبیلتان را بـشوییـد، بـه برخی تعمیرات جزئی در منزل بپردازید، تلویزیون تماشا كنـیـد، خرید بروید.

برای خود یك اولویت قائل شده و اونچه را كه دوست دارید اجرا کنید.
۵- از جسم خود مراقبت نمایید
خوب بخورید و ورزش كنید.

به باشگاه رفته و كمی بدوید یـا در یـك بازی ورزشی شركت كنید.

هـمراهی نمودن یـك تـیم به عنـوان یـك عضـو و بیرون رفتن با هم تیمی ها سپس بازی، برای جسم و فكر شما مفید خواهد بود.
۶- برنامه های خود را تغییر دهید
برنامه های روزانه خود را عوض نموده تا انرژی جـدیدی پیدا كنید.

مرز مشخصی بین كار و تـفریح ایـجاد نـمایید.

بـرای فـعالیتهای ســرگرم كننده و یا تفكر در محیطی آرام از خانه خارج شوید.
۷- با امت در تماس باشید
آیا به خاطر می آورید وقتـی كـه یك دوست قدیمی بطور غیر منتظره با شما تماس گرفت چه احساسی داشتید؟ برای یكی از آشنایان ایمیلی ارسال نمـوده یا با افراد فامیل و یا دوستان قدیمی خود تماس گرفته و از حال اونها باخبر شوید.
۸- خلاق باشید
روزنه ای برای ان
رژی خلاق خود بیابید.

این ممكن هست شـامـل كـاردسـتـی، باز سازی، نقاشی، ترسیم كاریكاتور، نویسندگی و یا حتی باغداری باشد.

مهم نیست كه چــقدر مشغله داشته باشید و یا تا چه اندازه در آخر هفته احساس بی حالی می كـنـیـد، اگـر زمـانی را برای انـجـام فـعـالیت های خلاق اختصاص دهید، احساسی شادتر و سالم تر خواهید نمود.
۹- برای خود همدمی پیدا كنید
تقسیم نمـودن تجربیات با كسی كه به او عشق می ورزید، خوشحالی شما را افزایش خـواهـد داد.

عـشـق مـطلق باعث بوجود آمدن احـسـاس امنیت، رضایت و شادمانی در شما می گردد.

روابط جنسی مشروع نیز میتواند بـرای ذهـن و جسم شما اثرات بسیار مفیدی داشته باشد.
۱۰- با كسی صحبت نمایید
یكی از دوستان خود را برای هم صحبتی و بیان احساسات و عقاید خود انتـخـاب كـنید.

او در مـورد شما قضاوت ننموده و مشكلات شما را حل نخـواهد كرد.

وی بـه حـرفهایـتـان گوش می دهد چرا كه می داند شما نیز همین كار را برایش انجام خواهید داد.
۱۱- تخیل كنید
آرزوها و بلند پـروازی های خود را یادداشت نموده و به تدریج اونها را واقعیت بخشید اونگاه همیشه چـیزهایی بـرای انــتظار كشیدن، و جایی برای متمركز كردن انرژی خود خواهید داشت.
۱۲- بخشنده باشید
شاید وقت اون فرا رسیده باشد كه كسـی ( یـا خودتان ) را بخاطر چیزی كه اتفاق افتاده و یا فرمودـه شـده مـورد بـخشایـش قـرار دهــید.

اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذیرفته و فراموش كنید.

بدانید كه نمیـتوانید وقت را بـه عـقب برگردانید.

شادمانی خود را با از یاد بردن نومیدی ها و شكستهای گذشته دوباره بدست آورید.
● نگران نباشید، خوشحال باشید
در دنـیای واقعی نمی توانیم از دیگران انتظار داشته باشیم تا برای ما شادمانـی ایـجـاد كنند.

خوشحالی حالتی از ذهن هست كه كاملا میتواند تحت كنترل شما باشد.
محیط پیرامون خود را به گونه ای مهیا سازید كه موقعيتـهایـی بـرای شناختن و لذت بردن از جنبه های مثبت و خوشایند زندگی را فراهم آورد.

برای شاد بودن تلاش كنید.


120:

وسعت زندگی هرکس به اندازه ی وسعت اندیشه ی اوست

121:

زندگی زيباست زشتی ‌های اون تقصير ماست، در مسيرش هرچه نازيباست اون تدبير ماست!

سخنان گرانبها

122:

هر گاه ردِ پای کسی که آرامشم را گرفته بود ،
دنبال کردم به خودم رسیدم …
"اوندره ژید"
سخنان گرانبها

123:

تو باور کن...

سخنان گرانبها
زندگی زیباست، تماشاییست!
چرا زیبا نمی بینیم؟
چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم؟
چرا با هم نمی خندیم؟
مگر دنیا چه کم دارد؟
ببین این آسمان آبی ست
ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست
و خوبی تا ابد پاینده می ماند...
تو باور کن
همین کافیست...!

124:

سخنان گرانبها

125:

حالا چرا؟...
سخنان گرانبها
آمــــــــدی جـانم بـه قربانــــــــت ولـی حــــــالا چـــــــرا؟
بـــــی وفا حــالا که من افتــــــــاده‌ام از پــــا چـــــــــرا؟
نــــــــوش‌دارویی و بعد ازمــــــــــــــرگ سهراب آمــدی
سـنگـــــــدل این زودتــــر می‌خواستـــی حـــالا چــــرا؟
عمــــــــــــــر ما را مهـــــــلت امروز و فردای تو نیـست
مــــــن که یــک امروز مهمــــــــــــــان توام فردا چـــرا؟
نازنیــــــــــــنا ما به نـــاز تــــــو جـــــوانــــی داده‌ایـــــم
دیــــــــگر اکـــــنون با جــــوانان نــــــاز کـــن با ما چرا؟
وه کـه با ایـــــن عــــــمرهای کـــــــــوته بی‌اعتـــــــبار
این‌هـــــــمه غافل شدن از چون منی شیــــــدا چرا؟
شـور فرهادم بپرســـــش ســـر به زیر افـــــکنده بود
ای لب شیــــــــــرین جواب تــــــــــتـلخ ســـربالا چرا؟
ای شب هجران که یک دم در تو چـتشم من نخفت
اینـــــــقدر با بخـت خــــــــواب آلـــود مــــــن لالا چرا؟
آســــــمان چون جمع مشتــــــاقان پریشان می کند
در شگـــــفتم من نمی‌پــــاشد ز هم دنیــــــــــا چرا؟
در خــــزان هجــرگـــل ای بـــلبــل طبـــــع حزیــــــن
خامـــــــشی شـــــرط وفــــــاداری بود غـــــوغا چرا؟
شهـــــــــریارا بی حبیـــب خــــود نمی‌کـــردی سـفر
ایــــن ســــفر راه قیـــــــامت مــی‌روی تنـــــــها چرا؟


126:


دست نوشته ها


کوچک باش ولی ...عاشق


وقتی عاشق خدایی وبه عظمت اون پی بردی ، کم کم رشد میکنی و بزرگ میشی ! تا جایی که لایق درگاهش میشی ! عشق به خدا ، ماورای عشقهای زمینیه ! عشقهای زمینی ، میرایی داره و رو به زوال ونیستی میره ، ولی عشق به خدا ، اوج میگیره و غایتی نداره !
وقتی کوچیک هستی ، دلت تنهایی احساس میکنه و حس میکنی یه جایی ، یه چیزی ، یه بخشی از وجودت کمبودی داره ! دنبال اون کمبود هستی و مدام بال بال میزنی تا اون حسِ غریب رو پیدا کنی ! دور وبرت رو میگردی و هر چیزی که بنظرت والا میاد ، اونو امتحان میکنی ! غافل از اینکه این حس ، این کمبود ، همین نزدیکی هاست ، توی دلت ، توی قلبت ، توی وجودت شکل گرفته و تو نمیدونی !
آره اون همین نزدیکی هاست ! تو میتونی کوچیک باشی ...

ولی عاشق باش ! اونوقته که عشق تو رو بزرگت میکنه و بسمت خودش میکشه ! اونوقته که عظیم ترین قدرتها ، پشت وپناهته ! اونوقته که همه چیز در نظرت کوچیک وکوچیکتر میشه ! دیگه زرق وبرقهای دنیای فانی گرفتارت نمیکنه ! دیگه حرفای آزاردهنده ی این و اون ، اذیتت نمیکنه ! دیگه جاه ومقام ، مال وملک همه و همه برات تبدیل به ذره ای از یه دریا میشن !
وقتی تو دریا رو داری ، قطره برات رنگش رو از دست میده و تو فارغ از وابستگی ها میشی ! دیگه کسانی که مسخره ت میکنن ، در نظرت مثل پر کاهی میمونن که به نسیمی از دور وبرت دور میشن ! تو میمونی و دریایی از عشق به خدا ! واین خداست که حامی و همراه توست

127:

روزی جوانی از پیری نصیحت خواست.پیر فرمود: ای جوان!!
قراون بخوان قبل از اونکه برایت قراون بخوانند!
نماز بخوان!!!
قبل از اونکه برایت نمازبخوانند!!
از تجربه دیگران هستفاده کن!!
قبل از اونکه تجربه دیگران شوی

128:

❤ با بدی های دیگران
دل خویش را به سیاهی نیالاییم
همواره …
ساز سادگیـــمان کوک باشد
و نگاهمان امیـــدوار ❤
سخنان گرانبها

129:

سخنان گرانبها

130:

سخنان گرانبها

131:

سخنان گرانبها

132:

کشتی ایام با حرکت در اقیانوس زندگی سینه وقت را می‌شکافد و همچنان به پیش می‌رود.

جذر و مدّ ناخوشی‌ها وخوشی‌ها گاه و بیگاه، مهمان دل مسافران می‌شود و تکرار غروب وطلوع خورشید، ندای خاموش سالنامه و تقویم‌ها، وادارشان می‌کند که در آیینه‌ ایام، به تماشای گذر عمر خود بنشینند و با خود بگویند:
راستی کشتی ایام از کجا آمده؟
الاون کجا هستیم؟
و سرانجام ما چه خواهد شد؟

سخنان گرانبها

133:

سخنان گرانبها

امیری از طفلی سوال کرد که اگرفرمودی خدا کجاست یک سکه به تو می دهم طفل فوری در

جواب امیر فرمود : اگر شما فرمودید که خدا کجا نیست من دو سکه به شما خواهم داد.

134:


گاهی با یک قطره،
لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام،
قلبی آسوده و آرام می گردد


گاهی با یک کلمه،
یک انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری،
دلی می شکند و…

مراقب بعضی "یک" ها باشیم
که در عین ناچیزی، همه چیزند


سخنان گرانبها

135:

ینجا فیس بوک هست

1.اینجا فیس بوک هست جایی که برای عضو شدن در ان باید عکس اسکن شده پاسپورت خود را برایشان ارسال کنی.
2.جایی هست که خیلی ها در انجا پا روی ارزش ها میگذارند
3.جایی هست که عکس های نیمه برهنه ای میبنید که زیاد لایک خورده اند
4.

جایی هست که با اخلاق بودن برای بعضی ها در انجا از مد افتاده و متعلق به قرن ها پیش هست.
5.جایی هست که تا میتوانی باید از حکومت اسلامی باید نا امید باشی و به ان بد و بی راه بگویی
6.جایی هست که هر طور میتوانی باید علاقه خود را به امریکا ثابت کنی
7.جایی هست که بی حجاب و برهنه بودن برای بعضی ها در ان نهایت خوشبختی و کمال شناخته میشود
8.

جایی هست که صاحب ان یک بی خداست
9.جایی هست که ادوارد اسنودن کارمند سیا ان را یک سرویس جاسوسی معرفی کرده
10.جایی هست که مسخره کردن دیگران در ان یکی از بهترین تفریحات بعضی از اعضای ان هست.
11.ودر یک کلام جایی هست که دشمن انواع واقسام تهاجمات فرهنگی مورد نظر خودش را روی شما پیاده میکند....


136:


بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست ، تقدیر را باور مکن

تصویر اگر زیبا نبود ، نقاش خوبی نیستی

از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور مکن

خالق تو را شاد آفرید ، آزاد آزاد آفرید

سخنان گرانبها

137:

شادترین امت


شادترين امت لزوماً کسى که بهترين چيزها را دارد نيست
بلکه کسى هست که از چيزهايى که دارد بهترين هستفاده را مى‌کند.
نلسون ماندلا
سخنان گرانبها

138:


به نظر من، ما روزی خواهیم مرد كه
نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم
و %د نباشیم اون را دوست بداریم…
"اوندره ژید"
سخنان گرانبها

139:

زندگی آرام هست …
مثل آرامش یک خواب بلند ،
زندگی شیرین هست …
مثل شیرینی یک روز قشنگ ،
زندگی رویایی هست …
مثل رویای یکی کودک ناز ،
زندگی زیبایی هست …
مثل زیبایی یک غنچه ی باز ،
زندگی تک تک این ساعت هاست ،
زندگی چرخش این عقربه هاست ،
زندگی راز دل مادر هست …
زندگی پینه ی دست پدر هست ،
زندگی مثل وقت در گذر هست … !
سخنان گرانبها

140:

درون هر يك از ما جوانه ايست از مهر و لطافت خدا،
براستي اونانكه بدور از تلاطم زندگي و هواهاي نفساني
و بدون توجه به نژاد و يا مذهبي؛ اين جوانه را مي پرورانند
لذت شيرين انسانيت را چشيده اند…
سخنان گرانبها

141:

مداد : همیشه اثری از خود به جا می گذارد.پس بدان هر کار در زندگی ات می کنی، ردی از تو به جا می گذارد

و سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشیار باشی و بدانی چه می کنی.


سخنان گرانبها

142:

سخنان گرانبها

143:

برای تغییر خود ؛ داشتن اخلاق فردی مناسب لازم هست یعنی داشتن قدرت :
علم و دانایی (قدرت تشخیص خوب ازبد ُخیراز شر ُودرست ازنادرست )
خوش بینی توام با واقع بینی
ایمان به توانمندیهای خود
ایمان به کمک خدا
ایمان به قانونمندی عالم
توکل به خدا
اراده قوی
نترسیدن از غیر خدا
صبوری در موارد ضروری
انتقاد پذیری و نصیحت پذیری
عزت نفس واحساس شکست ناپذیری
توانایی غلبه بر بدبینی ومنفی گرایی
مثبت نگری
غلبه بر تنبلی
غلبه برترس های موهوم
قناعت در امور مادی و اشتیاق به امور نعنوی
زهد و بی رغبتی نسبت به امور فانی که لذت زودگذر ودرد طولانی دارند
غلبه بر خواسته های مضر

144:

چگونه بر منفی بافی غلبه کنیم ؟
با اینکه منفی بافی می تواند حالتی ثابت و ماندنی باشد، اما می توان اون را کنترل کرد.

وقتیکه بدبینی نتیجه مستقیم از دست دادن شغل، قطع رابطه با یکی از دوستان یا مرگ کسی که دوستش داریم باشد، به عنوان واکنشی در مقابل این ناراحتی تلقی می شود و موقتی هست.


واگر این خصوصیت با وجودتان عجین شده باشد و یا فقط واکنشی موقتی به یک حادثه باشد، با ایجاد تغییراتی در مغز شما همراه هست.

مغز از میلیون ها سلول عصبی تشکیل شده هست که پیام ها را به اعضاء مختلف بدن رسانده و دریافت می نمايند.

ممکن هست این پیام ها با ایجاد نا تعادلی شیمیایی مختل شوند.

خجالت ندارد اگر برای مداوای این عدم تعادل و بالا تر بردن کیفیت زندگیتان دنبال مشاوره و درمان پزشکی باشید.

اگر احساساتی مثل نا امیدی، کمبود انرژی و نا توانی در انجام کارها دو هفته ادامه پیدا کرد، می توانند علائمی از افسردگی به حساب آیند.

می توانید برای دوباره به دست آوردن کنترل مغزتان دنبال درمان باشید.


اگر این منفی بافی های شما نتیجه عادت هست نه حالت های قابل درمان پزشکی، راه هایی برای مقابله با اون وجود دارد.

در این جا به چند نکته اشاره می کنیم که به مثبت اندیشی شما کمک می کند.


● انگیزه تان را مشخص کنید
آگاه باشید چه وقتی تفکرات منفی بر شما غلبه می نمايند.

وقتی که خسته یا گرسنه هستید یا وقتی که فشار کاریتان زیاد هست.

ممکن هست تفکراتتان تغییر پیدا نمايند.

کنترل افکار منفی به شما کمک می کند که انگیزه و سبب اون را بفهمید و این باعث می شود که بتوانید دوباره کنترل خودتان را در دست بگیرید.


● عیبجویی از خود را کنار بگذارید
در مسیرتان انتظار دست انداز هم داشته باشید و اون ها را بپذیرید.

افکار منفی، بدگویی و عیبجویی از خود را از ذهنتان بیرون کنید.

در مورد مسائل و اتفاقات گذشته فکر نکنید، فقط از اون ها تجربه بگیرید و به راهتان ادامه بدهید.

تغییر دیدگاهتان در مورد دنیا به شما اجازه می دهد تا در مشکلات و گرفتاری ها دنبال شانس باشید.


● خود را با شرایط وفق دهید
وقت هایی را که در گذشته منفی بینی به سراغتان آمده را به یاد آورید و به خود یاد آور شوید که چگونه اون را پشت سر گذاشته اید.

حتی برای یک فرد مبتلا به منفی بینی یا کسی که دچار افسردگی هست هم امید همیشه وجود دارد.

سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و با این کار، رفتارهایتان جنبه ی مثبت بیشتری خواهند گرفت.


● قبل از اینکه چیزی بگویید، فکر کنید
خود را مجبور کنید که برای چند روز هیچ حرف منفی بر زبان نیاورید.

قبل از اینکه حرفی بزنید، در مورد اون خوب فکر کنید.

این عادت جدید را در خود ایجاد کنید که برای خود و دیگران ارزش بیشتری قائل شوید و قبولشان داشته باشید.


● دنبال کمک باشید
اگر می بینید که افکار منفیتان روی یک نقطه متمرکز شده اند، از افراد دیگری که تجربه ای مشابه داشته اند کمک بگیرید.

حتی رفتن به چند جلسه مشاوره با افراد متخصص به شما کمکمی کند که بهتر با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنید و دیدگاهتان را توسعه دهید.


● دیدگاهتان را تغییر دهید
به افراد نیازمند کمک کنید، چون این باعث می شود که جنبه های مثبت زندگی خودتان را بهتر ببینید.

منفی بافی های ما بیشتر به این دلیل هست که برای جلو رفتن، بالا رفتن درآمدمان و بیشتر کردن ثروتمان استقامت نداریم.


● از دوستتان کمک بگیرید
از یک دوست مطمئن بخواهید که وقتی بدبین شدید یا شروع به منفی بافی کردید به شما اطلاع دهد.

برای این کار علامتی در نظر بگیرید تا دیگران از اون بویی نبرند.

سپس متوجه شدن، سریعاً در صدد جبران برآیید و اون فکر یا عمل بدبینانه را اصلاح کنید.

مهم تغییر رفتارهایتان و تعویض اون ها با عادت های جدید و سالم تر هست.


● از افراد بدبین دوری کنید
افراد منفی باف و بدبین را از زندگیتان بیرون کنید، زیرا ممکن هست تحت تاثیر اونها برنامه گیرید.

اگر تمایلی به تغییر ندارند، ارتباطتان را با اون ها محدود کنید.


● دنبال کارهای فوق برنامه باشید
دنبال یک سرگرمی برای خودتان بگردید.

داشتن علائق و سرگرمی هایی بیرون از منزل و هر روز ورزش کردن، تاثیرات مثبتی روی مغزتان می گذارد.

ممکن هست فکر کنید که برای اینطور فعالیت های فوق برنامه وقتی ندارید، اما اگر دوباره به وضعیت خودتان و کارهایتان فکر کنید، کمی برای خودتان متاسف خواهید شد.

و این انرژی تازه ای به شما می دهد.


● هستوار باشید
ببینید چه چیز برای زندگی شما خوب و مناسب هست و توانایی ها و مهارت ها و هستعدادهایتان را کشف کنید.

تفکرات مثبت را همیشه جلوی مغزتان بگذارید تا تفکرات منفی دیگر اجازه غلبه کردن بر شما را پیدا ننمايند.حكمت 114جايگاه خوشبينى و بدبينى در جامعه
هرگاه نيكوكارى بر روزگار و امت اون غالب آيد ، اگر كسى ديگرى گمان بد برد ، در حالى كه از او عمل زشتى آشكار نشده ستمكار هست ، و اگر بدى بر وقته و امت اون غالب شود و كسى به ديگرى خوش گمان باشد (27) ، خود را فريب داد.


145:

سخنان حکیمانه نهج البلاغه


کسی که به یاد سفر طولانی آخرت باشد خود را آماده می سازد .
دانش ، راه عذر تراشی را بر بهانه جویان بسته هست .
هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند ، دانش را از او دور سازد .

کار اندکی که ادامه یابد ، از کار بسیاری که از اون بستوه آیی امیدوار نماينده تر هست.
عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیزان چه اندک !
فرمودار حکیمان اگر درست باشد درمان ، و اکر نا درست ، درد جان هست .
سخنان گرانبها


146:

دهان کارایی های بسیاری دارد .

کم اهمیت ترین اون ،
همان نصیحت هست .
دهانت را ببند ، و تا وقتی که کسی از تو در خواست نکرده هست ،
وی را نصیحت نکن .
حتی در اون شرایط نیز مراقب باش که چه چیزی
از دهانت بیرون می آید .

سخنان گرانبها

147:

سخنان گرانبها

148:

سخنان گرانبها

149:

گذشته که گذشت و نیست…
آینده هم که نیومده و نیست…
غصه ها مال گذشته و آینده هست…
حالا که گذشته و آینده نیست!…
پس چه غصه ای؟!
تنها حال موجود هست که
اون هم نه غصه دارد و نه قصه!!!
سخنان گرانبها

150:

سخنان گرانبها

151:

هرجا با امید کامل به خدا کاری را آغاز کردی موفق نشدی بدون دست خدا در کار هست


سخنان گرانبها

152:


153:

امروز
آرزو دارم
فاصله نباشد میان تو و تمام احساس های خوبت
تو باشی و …
شادی باشد و …
یک دنیا سلامتی !
" امضای خدا پای تمام آرزوهایت "
اولین پنجشنبه پاییزتون پر از انرژی و برکت ♥
سخنان گرانبها

154:

سخنان گرانبها

155:

سخنان گرانبها

156:

شتباه کردن ، اشتباه نیست!
در اشتباه ماندن، اشتباه هست
سخنان گرانبها

157:

زندگی زیباست می بینی؟
نقش عاشقان اینجاست .می بینی؟
قلبهای نازنین ، صحراست .می بینی ؟
مهرخورشید ناپیداست.می بینی؟
عشق آب وخاک ،دریاست .می بینی؟
مهربانی ها،بس زیباست .می بینی؟
زندگی زیباست .ای خوبان من.
نقش عشق اینجاست .ای خوبان من .
مهراذین
سخنان گرانبها

158:

سخنان گرانبها

سخنان گرانبها

سخنان گرانبها

سخنان گرانبها

159:

سخنان گرانبها

160:

زندگی را تو بساز
نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف…
زندگی یعنی جنگ تو بجنگ
زندگی یعنی عشق
تو بدان عشق بورز…
سخنان گرانبها

161:

سخنان گرانبها

162:

دریافتم، زندگی معجزه حیات هست.
زندگی با کلمه‌های ما ساخته می‌شود
و هر کلمه‌ای رد پای معجزه هست.
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست !
زندگی باغ تماشـــای خداســت …
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا ، لبـخند هـا ، آوازهـــا … !
سخنان گرانبها

163:

حالت را خوب كن هر طور كه ميتواني
سخنان گرانبها

164:

سخنان گرانبها

165:

سلاام…
دوست خوبم
!
نگرانی هرگز از سخنی فردا چیزی نمی کاهد!…
فقط شادی امروز را از بین می برد، با شادی ب هستقبال فردا برو!…

سخنان گرانبها

166:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی.

(نیما یوشیج)
سخنان گرانبها

167:


168:

سخنان گرانبها
زندگی زیباست، تماشاییست!
چرا زیبا نمی بینیم؟
چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم؟
چرا با هم نمی خندیم؟
مگر دنیا چه کم دارد؟
ببین این آسمان آبی ست
ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست
و خوبی تا ابد پاینده می ماند...
تو باور کن
همین کافیست...!

169:

چشم به راهی ...
سخنان گرانبها
شب ها که سکوت هست و سکوت هست و سیاهی
آوای تو می خوانَدَم از لایتـناهی
آوای تو می آرَدَم از شوق به پرواز
شب ها که سکوت هست و سکوت هست و سیاهی
امواج نوای تو به من می رسد از دور
دریایی و من، تشنه ی مهرِ تو، چــو ماهی
دیدارِ تو گر صبحِ ابد هم دهَدَم دست
من سرخوشم از لذتِ این چشم به راهی...


170:

زندگی کنید.

.

.

برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند؛
شما موقعيتی برای بودن دارید.
پس ساکت ننشینید.

.

.
بگذارید همه بدانند که:
شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید.
کافی هست لحظات گذشته را رها کرده ،
و .

.

.
برای ثانیه های آینده زندگی کنید؛
چون رویاهایتان اونجاست
و .

.

.

شما ؛
فقط و فقط یکبار موقعيت زندگی کردن دارید.

سخنان گرانبها

171:

عادت کنیم:
1- با ملایمت سخن بگوییم
2- عمیق نفس بکشیم
3- شیک پوشش بپوشیم
4- صبورانه کار کنیم
5- نجیبانه رفتار کنیم
6- همواره پس انداز کنیم
7- عاقلانه غذا بخوریم
8- کافی بخوابیم
9- بی باکانه عمل کنیم
10- خلاقانه بیندیشیم
11- صادقانه کسب کنیم
12- هوشمندانه خرج کنیم
تا زندگی موفقی داشته باشیم!

172:

كاش باران بودم
و غم پنجره را ميشستم
و به هر كس كه پس پنجره غمگين مانده
از سر عشق ندا ميدادم
پاك كن پنجره از دلتنگی
كه هوا دلخواه هست
گوش كن باران را
كه پيامی دارد
دست از غم بردار
زندگی كوتاه هست
باز كن پنجره را
روز نو در راه هست…
سخنان گرانبها

173:

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم،


ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم ، اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت…


سخنان گرانبها

174:

سخنان گرانبها

175:

از گذشته عبرت بگیر ولی در حال زندگی کن

سخنان گرانبها
هنگام هستفاده از ماشین حساب؛ قبل از هر کار باید اعداد و ارقام مربوط به مسئلۀ قبلی را از روی اون پاک کرد.

در غیر این صورت؛ بخش هایی از مسئله یا موقعیت قبلی به موقعیت جدید؛ انتقال یافته و جواب صحیح به دست نمی آید.


«ماکسول مالتز»

176:

سخنان گرانبها

177:

عذرخواهی آموختنی هست

سخنان گرانبها
بسیاری از ما شاید در طول شبانه روز بخاطر اشتباهاتی که انجام داده ایم از دیگران عذرخواهی میکنیم، اما شاید ندانیم که عذرخواهی مهارتی هست که باید از دوران کودکی اون را آموخت.

عذرخواهی باعث ایجاد حس آرامش در افراد شده و در افزایش همدلی و درک انتقال پیامها بسیار مثبت عمل میکند.

178:

خوشبختی موهبتی هست الهی ؛
و از اون کسی هست که؛
در فضای " شکرگزاری " زندگی کند
چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد
چه اون وقت که می دود و نمی رسد
چه اون وقت که گامی برنداشته ، خود را در مقصد می بیند
"الهی!
مرا نعمت دادی ، شکر نکردم
بلا بر من گماشتی ، استقامت نکردم
بدان سبب که تو را شکر نکردم ، نعمتی از من باز نگرفتی…
و بدان سبب که استقامت نکردم ، بلا دایم نگردانیدی
الهی!
از تو چه آید
جز کرم؟"

سخنان گرانبها

179:روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
اين همه اندوه بى دليل براى چيست؟
هيچ چيزى هميشگى نيست
فردا كه بيايد، امروز فراموش شده هست
سخنان گرانبها

180:

سخنان گرانبها

181:

زندگی تکرار نیست تک باری هست پر از شباهت

سخنان گرانبها

182:

کاش می شد که کسی می آمد
باور تیره ی ما را می شست
و به ما می فهماند
دل ما منزل تاریکی نیست
"اخم" بر چهره بسی نازیباست
بهترین واژه همان "لبخند "است
که ز لبهای همه دور شده
کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم
تا فراموش نگردد هنوز "انسانیم"
سخنان گرانبها

183:

خوشبخت کسی هست که امروز را روز خود می نامد ......
و در انتهای روز ....
با آسودگی می گوید :
ای فردا !
هر چه توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ! .....سخنان گرانبها

184:

به نام زندگی بخش

زندگی!

زندگی یعنی چی؟

راستی

زندگی از کی شروع میشه؟

زندگی من از کی شروع شد؟

از وقتی به دنیا آمدم؟

از وقتی به زندگی امیدوار شدم؟

از وقتی افکارم تغییر کرد؟

یا از وقتی رفتارم تغییر کرد؟

وقتی معنی زندگی را فهمیدم

تازه فهمیدم زندگی نکردم

تازه فهمیدم باید زندگی کنم

وقتی معنای زندگی را کامل فهمیدم

زندگی را عاشقانه شاد زیبا یافتم

فهمیدم زندگی یعنی بندگی

وبندگی یعنی عاشقی

185:

سخنان گرانبها

186:


خدایا دلم به حضورت قرص هست
دلم به دستگیریت ایمان دارد
گرمایت انجماد باورم را آب خواهد کرد…
بر من بتاب….دلم را روشن تر کن….


سخنان گرانبها

187:

امروز می تونه
روز قشنگی باشه
اگر من
هنر این را داشته باشم
که قشنگ زندگی کنم.
زیبا ببینم،
زیبا نفس بکشم،
زیبا استقامت کنم
و جز زیبایی
در کالبد خاکی این
دنیای فانی نبینم
چون،
اعتقاد به زیبایی خدا
و اونچه که خالقش هست
زندگی را زیبامیکند…
سلام
روزتون خیلی قشنگ…


سخنان گرانبها

188:

به نام مهربانترین


سخنان گرانبها
روز خوبی داشته باشید

189:

قشنگترین لحظات را کسی به تو می دهد
که بتواند غمگین ترین لحظات را از تو بگیرد …
سخنان گرانبها

190:

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دارو آبمیوه نبود …
بزرگ شدیم … به اندازه ای که
فهمیدیم پشت هر خنده مادرم هزار گریه بود وپشت هر قدرت پدرم یک بیماری نهفته بود…
و اینک والدینمان دیگر دستهایمان را برای عبور
از جاده نخواهند گرفت و یا حتی برای عبور
از پیچ و خم های زندگی …
بزرگ شدیم و فهمیدیم که این تنها ما نبودیم که بزرگ شدیم ،
بلکه والدین ما هم همراه ما بزرگ شده اند و
چیزی نمانده که بروند
و یا هم اکنون رفته اند …
خیلی بزرگ شدیم …
و فهمیدیم سخت گیری مادرم عشقش بود …و غضبش عشق بود
تنبیه اش عشق بود
عجب دنیایی هست ،و عجیب تر از دنیا چه کوتاه هست عمرمانسخنان گرانبها

191:

سخنان گرانبها

192:

همه چیز بازیچه نیست"
این را پروانه ای فرمود ،
که بالهایش در دستان کودکی جا مانده بود …

سخنان گرانبها

193:

"هر پادشاهی ابتدا فقط یک نوزاد بوده ،
هر ساختمانی ابتدا فقط یک طرح روی کاغذ بوده ،
مهم نیست امروز کجایی،مهم اینکه فردا کجا خواهی بود."
* * * * *
"هر کس در زندگی خود یک کوه اورست دارد ،
که سرانجام یک روز باید به اون صعود کند."

سخنان گرانبها

194:

هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند،
مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی، رنگ خشكی را نبیـند

اوندره ژید

195:

سخنان گرانبها

196:

سخنان گرانبها

197:

از صدای گذر آب چنان میفهمم
تند تر از آب روان گذر عمر میگذرد
زندگی را نفسی ست ، ارزش غم خوردن نیست
اونقدر سیر بخند تا که ندانی غم چیست .

.

.


سخنان گرانبها

198:

ای دوست آرزویم برایت این هست :
در میان امتی که می دوند برای زنده بودن، آرام قدم برداری برای زندگی کردن

سخنان گرانبها

199:

سخنان گرانبها

200:

زندگی آرام هست،مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین هست،مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی هست،مثل رویای یک کودک ناز
زندگی زیباست،مثل زیبایی یک غنچه ناز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست…
زندگی راز دل مادر،زندگی پینه دست پدر..
زندگی مثل وقت در گذر هست
زندگی آب روانی هست،روان میگذرد…
اونچه تقدیر من و توست همان میگذرد

سخنان گرانبها

201:

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک پاک کن
در جهان گریاندن آسان هست،اشکی پاک کن
سخنان گرانبها

202:

فکرتان را رنگ کنید
هر وقت احساس فشار روانی کردید، چند دقیقه به رنگ های آرامبخشی مثل آبی کم رنگ، سفید، بنفش کم رنگ یا سبز فکر کنید.

در ذهنتان خود را با این رنگ ها بشویید و بر فشار روانی غلبه کنید.

ببینید چقدر آرام تر میشوید.


203:

زندگى موسیقى گنجشک هاست
زندگى باغ تماشاى ...
زندگى یعنى همین پرواز‌ها
سخنان گرانبها

204:

سخنان گرانبها

205:

بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک
شاخه های شسته ; باران خورده ; پاک
آسمان آبی و ابر سفید , برگهای سبز بید
عطر نرگس , رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار.
سخنان گرانبها

206:

خوشبختی چیزی نیست جز شکر گذاری ...
سخنان گرانبها
خوشبختی از اون کسی هست

که در فضای "الحمدالله" زندگی می نمايند

چه دنیا به کامش باشد، و چه نباشد

چه اون وقت که می دود و نمی رسد

و چه اون وقت که گامی برنداشته، خود را در مقصد می بیند

چرا که خوشبختی

چیزی جز آرامش نیست

و هر کس که این موهبت الهی را دارد

خوشبخت هست.

.

.


207:

هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی ،
درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود
و موهبت های بیشتری نصیبت می شود .
فقط خودت مسئول زندگی ات هستی .
وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی ،
نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست اون را از تو پس بگیرد !....
آدینه روزتان شاد باد !....


سخنان گرانبها

208:

مديران مسئول اين گونه عمل مي كنند‎‎

سال 1973 من مدير پروژه برنامه ساخت و پرتاب ماهواره هند شدم.

هدف ما برنامه دادن ماهواره هند در مدار تا سال 1980 بود.

به من بودجه و نيرايشان انساني لازم داده شد و صراحتاً به من فرموده شد كه تا سال 1980 بايد ماهواره را به فضا پرتاب كنيم.

هزاران نفر با هم در تيم هاي علمي و فني براي دستيابي به هدف كار مي كردند.
ماه آگوست سال 1979، ما اطمينان داشتيم كه براي پرتاب آماده هستيم.

به عنوان مدير پروژه، من به مركز كنترل پرتاب رفتم.

چهار دقيقه قبل از پرتاب، كامپيوتر شروع به تست موارد تنظيم شده در چك ليست كرد.

يك دقيقه بعد، برنامه كامپيوتري تست را متوقف كرد؛ نمايشگر خبر از اشكال در برخي از مولفه هاي برنامه مي داد.

متخصصان همراه من فرمودند كه جاي نگراني نيست؛ اونان محاسباتي انجام دادند و فرمودند كه مي توانيم ادامه دهيم.

بنابراين برنامه كامپيوتري را متوقف كردم و وضعيت را به حالت دستي تغيير دادم و دكمه پرتاب راكت را زدم.

در مرحله اول همه چيز خوب كار كرد.

در مرحله دوم اشكالي پيش آمد و راكت به جاي اينكه به سمت فضا حركت كند در خليج بنگال سقوط كرد.

اين يك شكست بزرگ بود!!
پرتاب ساعت 7 صبح انجام شده بود و رئيس ساوقت تحقيقات فضايي هند ساعت 7 و 45 دقيقه صبح يك كنفرانس خبري با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي ترتيب داد و خود پشت تريبون برنامه گرفت و فرمود كه مسئوليت اين شكست را به عهده مي گيرد.

او فرمود كه تيم تحت رهبري او در اين مدت سخت كار كرده اند اما پشتوانه فني بيشتري نياز بوده هست.

او به رسانه ها اطمينان داد كه سال بعد يك پرتاب موفق خواهند داشت.

من مدير پروژه بودم و اين شكست، به دليل كوتاهي و اشتباه من بود، اما او به عنوان رئيس ساوقت، مسئوليت شكست پرتاب را به عهده گرفته بود.
سال بعد، در جولاي 1980، دوباره پرتاب ماهواره را اجرا كرديم و اين بار موفق شديم.

امت همه خوشحال بودند.

دوباره يك كنفرانس خبري انجام شد.

رئيس ساوقت تحقيقات فضايي من را به كناري كشيد و فرمود: «امروز تو كنفرانس خبري را انجام ميكني.»
اون روز يك درس خيلي مهم ياد گرفتم.

وقتي خطايي پيش آمد، رهبر ساوقت اون را به عهده گرفت.

وقتي موفق شديم، اون را به تيمش نسبت داد.

بهترين درس مديريتي كه ياد گرفته بودم از مطالعهكتابها بدست نيامده بود بلكه از اون تجربه حاصل شده بود.


209:

سخنان گرانبها
از همان روزی که دست حضرت قابیل

210:

مادرم
بانوی گل…!
شاهکار زیبای خلقت…!
مخلوق دلبری خداوند…!
شادی تو شادی دنیاست.
روزت،ماهت،سالت و تمام
لحظه های عمرت ، از هم اکنون مبارک…
سخنان گرانبها

211:

زندگی به زیبایی مداد رنگی هاست.
می توانی از شادترین رنگ ها شروع کنی :
نگاه مهربانت رو صورتی کن
با رنگ سبز اندیشه ات را زیبا کن
به خاطرات قشنگت رنگ نارنجی بزن
با رنگ آبی آسمان دلت را رنگ آمیزی کن
با رنگ زرد قلب مهربانت را طلایی و درخشان کن
مهربان، امروز را با کدام رنگ آغاز میکنی ؟!!
انتخاب با توست …
روزهایت سرشار از رنگهای زیبا و به یاد ماندنی
سخنان گرانبها

212:

دست به دامان خدا که میشوم
چیزی آهسته در درونم به صدا می آید که …نترس
از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست…


سخنان گرانبها

213:

انسان مثبت


اگر امواج مغز انسان مثبت باشد:
صدا تبدیل به موسیقی،
حرکت تبدیل به رقص،
لبخند تبدیل به خنده،
ذهن تبدیل به مراقبه،
و زندگی تبدیل می شود به جشن…
چرا که ذهن قادر هست از جهنم بهشت بسازد…
زندگيتان سرشار از امواج مثبت… ♥ ♡ ♥
سخنان گرانبها

214:

یک دوست واقعی
چه در شادی، چه در غم همیشه همراهتان هست،
برایش وزن، چهره و تمیزی خانه تان مهم نیست.
برایش فرقی ندارد که چه ماشینی سوار می شوید
و افراد خانواده تان چه کسانی هستند.
چنین دوستانی شما را به خاطر خودتان و اونچه که هستنید دوست دارند.
سخنان گرانبها

215:

مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن هست.
این دل انسان هست
که او را سعادتمند و ثروتمند می کند.
انسان با اونچه که هست ثروتمند هست
نه با اونچه که دارد.
آرامش
سهم کسانی هست
که بی منت می بخشند
بی کینه می خندند
و در نهایت
با سخاوت محبتشان را اکرام می نمايند

216:

سخنان گرانبها

217:

به فکر" آمدن" روزهای خوب نباشید ؛ اونها نخواهند آمد…
به فکر ساختن باشید،
روزهای خوب را باید ساخت….
سخنان گرانبها

218:

"حق الناس "


یادمان باشدکه:
"حق الناس "
همیشه پول نیست!

گاهی
"دل" هست...
دلی که:
باید بدست می آوردیم ونیاوردیم!
دلی که:
باید می دادیم و ندادیم!
دلی که:
شکستیم و رهاکردیم!
دلهای غمگینی که:
بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!
خدا
ازهرچه بگذرد ازحق الناس نمی گذرد

حواسمان باشد که:
ﺑﺎ
"ﺯباﻥ "ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖ
با
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ
با
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎ
ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود جدایی انداخت
با
زبان میشود آتش زد
با
زبان میشود آتش راخاموش کرد

حواسمان به دلهایمان باشد:
"آلوده اش نکنیم"

219:

سخنان گرانبها

کمترین فاصله از
دشمنی تا دوستی، یک “لبخند”
از توقف تا پیشرفت، یک “حرکت”
از عداوت تا صمیمیت، یک “گذشت”
از شکست تا پیروزی، یک “شهامت”
از عقبگرد تا جهش، یک “جرأت”
از نفرت تا علاقه، یک “محبت”
از صلح تا جنگ، یک “جرقه”
از آزادی تا زندان، یک “غفلت”
و از جدایی تا پیوند، یک “قدم” هست

220:

یادمان باشد ... سخنان گرانبها

یادمان باشد که: او که زیر سایه دیگری راه می‌رود، خودش سایه‌ای ندارد.
یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.
یادمان باشد که: زخم نیست اونچه درد می‌آورد، عفونت هست.
یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.
یادمان باشد که: دست به کاری نزنم که نتوانم اون را برای دیگران تعریف کنم.
یادمان باشد که: اونها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند.
یادمان باشد که: فرار؛ راه به دخمه‌ای می‌برد برای پنهان شدن نه آزادی.
یادمان باشد که: باورهایم شاید دروغ باشند.
یادمان باشد که: لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.
یادمان باشد که: آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته‌اند و او را راه می‌برند

221:

قهوه خوشمزه هست
خوشمزگی اش به همان تلخ بودنش هست، وقتی میخوریم تلخی اش را تحول نمیگیریم اما میگوییم چســـبید
زندگــی هم روزهای تلخش بد نیست مثل قهوه می ماند تلخ هست اما لـــذت بخش
تلخی هایش را تحویل نگیر بخــــ☺ـــــند و بگو…
عجب طعـــــــــــــمی
_
زندگیتون زیــبا ♥♥♥
سخنان گرانبها

222:

تلاش...تلاش...تلاش...تنها راه موفقیت برای انسان برنامه ریزی و تلاش هست...


223:

زندگی کردن ، انتخاب کردن هست؛
اما برای انتخاب درست و خوب شما باید بدانید که :
که هستید ؟
چه می خواهید ؟
به کجا می خواهید برسید؟
و برای چه می خواهید به اونجا برسید ..
گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم ،
لم میدهم و به بدبختیهایم لبخند میزنم…
امت فکر مینمايند هیچ مشکلی ندارم ، اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب هست…
آدم هم نمی تواند همیشه بخوابد!

224:

اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ
ﻭ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن:
به تمام جزئیاتش..به لبخند بین حرف هایش
به سبک ادای کلماتش..به چشم هاش خیره شو
دستهایش را به حافظه ات بسپار
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ
ﺯﻧﺪﮔﯽ انقدر ها هم طولانی نیست… ❥
سخنان گرانبها

225:

اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد فرمود کجا کاشته ای …
"پس نیکی را بکار،
بالای هر زمینی…
و زیر هر آسمانی….
برای هر کسی… "
تو نمیدانی کی و کجا اون را خواهی یافت!!
که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …
اثر زیبا باقی می ماند،
حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد
سخنان گرانبها

226:

سخنان گرانبها

227:

شاهکار امیرالمومنین در جواب به " یک سوال "

جمعیت زیادی دور حضرت علی (ع) حلقه زده بودند ..مردی وارد مسجد شد و در موقعيتی مناسب پرسید:

- یا علی ! سؤالی دارم .
علم بهتر هست یا ثروت؟

حضرت علی(ع) در جواب فرمود: علم بهتر هست ؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.
مرد که جواب سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد.

در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:
- اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟
امام در جواب اون مرد فرمود : بپرس !

مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید : علم بهتر هست یا ثروت ؟

حضرت علی فرمود: علم بهتر هست؛
زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی .

نفر دوم که از جواب سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.

در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد ، و امام در پاسخش فرمود:
علم بهتر هست ؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری هست ، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار !

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد.

او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست ، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید :

- یا علی ! علم بهتر هست یا ثروت؟

حضرت ‌علی در جواب به اون مرد فرمودند: علم بهتر هست ؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود ؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و اون را به دیگران بیاموزی بر اون اضافه کرده می‌شود.

نوبت پنجمین نفر بود.

او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد .حضرت‌ علی در جواب به او فرمودند : علم بهتر هست ؛ زیرا امت شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌نمايند.

با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، امت با تعجب او را نگاه ‌کردند.

یکی از میان جمعیت فرمود : حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر هست یا ثروت !

کسانی که صدایش را شنیده بودند ، پوزخندی زدند .

مرد ، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد : یا علی ! علم بهتر هست یا ثروت؟

امام نگاهی به جمعیت کرد و فرمود: علم بهتر هست؛ زیرا ممکن هست مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد.

مرد ساکت شد.

همهمه‌ای در میان امت افتاد ؛ چه خبر هست امروز !

چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟

نگاه متعجب امت گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌ واردها دوخته می‌شد..

در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود ، پرسید :

- یا ابالحسن ! علم بهتر هست یا ثروت ؟

امام فرمودند : علم بهتر هست ؛ زیرا مال به مرور وقت کهنه می‌شود، اما علم هرچه وقت بر اون بگذرد، پوسیده نخواهد شد.

در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر هست ؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند ، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان هست .

سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌فرمود ..

همه از پاسخ‌‌های امام شفرمود‌ زده شده بودند که … نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت امت پرسید:
یا علی ! علم بهتر هست یا ثروت ؟

امام در حالی که تبسمی بر لب داشت ، فرمود : علم بهتر هست ؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند ، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود .

نگاه‌های متعجب و سرگردان امت به در دوخته شده بود ، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند.

در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد.

او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به رو به‌ رو چشم دوخت ..

امت که فکر نمی‌ کردند دیگر کسی چیزی بپرسد ، سرهایشان را برگرداندند ، که در این هنگام مرد پرسید :

- یا ابالحسن ! علم بهتر هست یا ثروت ؟

نگاه‌های متعجب امت به عقب برگشت.

با شنیدن صدای حضرت علی امت به خود آمدند :
علم بهتر هست ؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند ، تا اونجا که گاه ادعای خدایی می‌نمايند ، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌ اند .

فریاد هیاهو و شادی و تحسین امت مجلس را پر کرده بود.
سؤال نمايندگان ، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند.هنگامی‌که اونان مسجد را ترک می‌کردند ، صدای امام را شنیدند که می‌فرمود: اگر تمام امت دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام جواب متفاوتی می‌دادم .

کشکول بحرانی، ج1، ص27.

به نقل از امام علی‌بن‌ابی‌طالب، ص142.

228:

چرا مردان و پسران همش دنبال سکس هستند ؟

مقاله از علی سلطانی مجد
وقتی نظر دختران را در مورد مردان می پرسیم ، تقریبا 90 % اونها می گویند مردان فقط دنبال یک چیز هستند ، این نگرش خانم ها برگرفته از اون هست که اطلاعات اصولی از نظام آفرینش مردان و فعل و انفعالات هورمونی و ژن مردان ندارند .

اینکه پسران و مردان از سن بلوغ به دنبال سکس هستند یک امر طبیعی در مردان به حساب می آید اونها اینگونه آفریده شده اند .

مثل اون هست که زنان علاقه مند به خود نمائی هستند و دوست دارند مورد توجه برنامه بگیرند چرا که جنس زن اینگونه آفریده شده هست .
برای اونکه بهتر با این موضوع آشنا شوید نتیجه یک تحقیق را که بر روی 100 دختر و پسر 15 تا 25 ساله انجام شده را به اطلاعتان میرسانم
معمولا به صورت طبیعی پسران از سن 15 سالگی تا 25 سالگی هر ده دقیقه یکبار به سکس فکر مینمايند ، این در حالیست که هر دختر در سن 15 تا 25 سالگی هر دو روز یک بار به سکس فکر میکند البته این بدان معنی نیست که اگر پسر یا دختری اینچنین فکر نمینمايند مشکلی دارند
یعنی یک پسر از سن 15 سالگی تا 25 سالگی تقریبا 525600 مرتبه به سکس فکر میکند حال اگر این فکر کردن فقط در حد 10 ثانیه باشد معادل 1460 ساعت وقت می شود
و یک دختر از سن 15 سالگی تا 25 سالگی تقریبا 1800 مرتبه به سکس فکر میکند و اگر مبنای 10 ثانیه را در نظر بگیریم معادل 5 ساعت وقت در طول این دوره می شود
این یعنی پسران در سن 15 سال تا 25 سال 292 برابر دختران به سکس فکر مینمايند و این فکر کردن غیر ارادیست و به علت ساختار اونها میباشد .
حال قضاوت با شماست برای همین هست که یکی از ملاکهای انتخاب همسر در پسران رابطه جنسی و کیفیت اون میباشد ، به همین خاطر هست که واکنش مغز پسران به کوچکترین برهنگی بدن دختران و زنان بسیار بالا میباشد ، شاید از نظر یک دختر حجابش و نوع پوشش پوشیدنش جلب توجه نکند اما این دختر از دید خود به مسئله نگاه میکند در صورتی که باید این مسئله را در ذهن داشته باشد که دید پسران 292 برابر دید وی سکسی تر هست واین یعنی کوچکترین برهنگی یک انفجار برای شهوت مردان حساب می شود و این در دست اونها نیست و اگر مردی جلوی این آتش شهوت خود را میگیرد ، بدانید که واقعا مرد قدرتمندی هست چرا که مبارزه با اتش نفسانی با این شدت فوق العاده دشوار هست .
جالب هست بدانید مردان از برهنگی کامل کمتر تحریک می شوند ، یعنی اگر نوع پوشش پوشیدن خانمی طوری باشد که از هر عضو از بدن خود قسمتی را برهنه نمایان کرده باشد رفلکس ذهن مردان نسبت به اون بیشتر هست و چشم مردان و نهایتا سر مردان زودتر بر میگردد چرا که مغز مردان نسبت به پارادوکسها ( تناقض ها ) واکنش بیشتری نشان میدهد .

بعنوام مثال اگر در طرز پوشش پوشیدن مردان دقت کنید مردان بیشتر ترجیح میدهند از رنگهای مخالف هم هستفاده نمايند و بر عکس زنان ترجیح میدهند از رنگهای هماهنگ ( کیف مانتو روسری کفش یک رنگ) هستفاده نمايند .

این مسئله در فانتزی جنسی مردان نقش مهمی را ایفا می کند .
سخنآخر: به هر حال خطاب به دختران و خانم های محترم عرض میکنم شرایط ازدواج برای پسران فوق العاده دشوار تر از دختران هست من شدت گرایش به سکس در مردان را برایتان عنوان کردم که بدانید اگر پوشش شما کوچکترین برهنگی از بدن شما را نمایان میکند چه بلایی سر اون پسر مجرد که نمیتواند ازدواج کند می آورد شاید اون پسر واکنشی نشان ندهد اما درون اون غوغایی به پا می شود واین در دست اون پسر نیست .

پس بعنوان یک دوست تقاضامندم این مسئله را در ذهن خود ذخیره کنید .

با تشکر از شما

علی سلطانی مجد ( محقق و پژوهشگر - مدیر سایت تنظیم خانواده )

229:

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی،
علف کوچکی باش و چشم‌انداز کنار شاه راهی را شادمانه‌تر کن.
اگر نمی‌توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش،
ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه باش.
در این دنیا برای همه ما کاری هست کارهای بزرگ،
کارهای کمی کوچکتر و اونچه که وظیفه ماست،
چندان دور از دسترس نیست.
اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، کوره راه باش،
اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر اونچه که هستی، بهترینش باش

.

سخنان گرانبها

230:

در قبیلۀ بدوی آفریقایی؛
اگر کسی کار اشتباهی اجرا کند، او را وسط میدان اصلی روستا میبرند و باقی افراد قبیله دورش جمع می شوند و برای دو روز هر کار خوبی که کرده بیادش می آورند!!
افراد این قبیله معتقدند: هــمه خوبن! و هر کسی میتواند مرتکب اشتباه شود که نیاز به کمک شدید دارد.
اونها متحد می شوند که فرد خطاکار را به طبیعت خوبش برگردانند…!

231:

چالش های زندگی مانند آتش برای همه یکسان هست،
این انسانها هستند که تصمیم میگیرند برای عبور از اونها!
پخته شوند،خیلی پخته شوند،خیلی خیلی پخته شوند، بسوزند یا خاکستر شوند..

.

فرید هزاریان

232:

تمام مشکلات دنیا این هست که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمئن اند اما آدم های عاقل همیشه شک دارند.

"برتر اند راسل"

233:

از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید.


گروهی از فارغ التحصیلان پس از گذشت چند سال و تشکیل زندگی و رسیدن به موقعیت‌های خوب کاری و

اجتماعی طبق برنامه قبلی به دیدن یکی از هستادهای مجرب دانشگاه خود رفتند.
بحث جمعی اون‌ها خیلی زود به گله و شکایت از هسترس‌های ناشی از کار و زندگی کشیده شد.

هستاد برای

پذیرایی از میهمانان به آشپزخانه رفت و با یک قوری قهوه و تعدادی از انواع قهوه‌خوری‌های سرامیکی،
پلاستیکی و کریستال که برخی ساده و برخی گران‌قیمت بودند بازگشت.
سینی را روی میز گذاشت و از میهمانان خواست تا از خود پذیرایی نمايند.

پس از اون‌که همه برای خود قهوه ریختند

استاد فرمود: اگر دقت کرده باشید حتما متوجه شده‌اید که همگی قهوه‌خوری‌های گران‌قیمت و زیبا را برداشته‌اید
و اون‌ها که ساده و ارزان‌قیمت بوده‌اند در سینی باقی مانده‌اند.

البته این امر برای شما طبیعی و بدیهی هست.

سرچشمه همه مشکلات و هسترس‌های شما هم همین هست.

شما فقط بهترین‌ها را برای خود می‌خواهید.


قصد اصلی همه شما نوشیدن قهوه بود اما آگاهانه قهوه‌خوری‌های بهتر را انتخاب کردید و البته در این حین به
اون‌چه دیگران برمی‌داشتند نیز توجه داشتید.
به این ترتیب اگر زندگی قهوه باشد، شغل، پول، موقعیت اجتماعی و … همان قهوه‌خوری‌های متعدد هستند.


اون‌ها فقط ابزاری برای حفظ و نگهداری زندگی‌اند، اما کیفیت زندگی در اون‌ها فرق نخواهد داشت.

گاهی، اون‌قدر

حواس ما متوجه قهوه‌خوری‌هاست که اصلا طعم و مزه قهوه موجود در اون را نمی‌فهمیم.
پس دوستان من، حواس‌تان به فنجان‌ها پرت نشود… به جای اون از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید.


89 out of 100 based on 49 user ratings 1199 reviews