راهنمای مرجع مهندسی عمران برای آزمون PE


راهنمای مرجع مهندسی عمران برای آزمون PE
معرفی:
“راهنمای مرجع مهندسی عمران” جامع‌ترین کتاب درسی برای آزمون NCEES Civil PE می‌باشد. تشکیل زمان آزمون این کتاب و توضیحات شفاف با اصول اولیه آغاز می‌شود تا به شما کمک کند به‌سرعت با مفاهیم رایج مهندسی عمران آشنا شوید. 90 فصل با مرور عمیقی از همه موضوعات، قوانین و استانداردهای ذکر شده در مفاد امتحان NCEES Civil PE در این کتاب ارائه شده است. شاخص گسترده‌ای شامل هزاران مطلب، مطالب چندگانه برای هر موضوع، بطوریکه شما هرآنچه که به‌دنبال آن هستید را بدون توجه به نحوه جستجویتان پیدا خواهید کرد.


خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست‌رسى دارد، یا کتاب‌هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند."ویکتور هوگو"تلگراف 150 ساله شد

1:88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews