بررسي تاثير رايحه درماني با اسانس اسطوخودوس بر کيفيت خواب سالمندان بازنشسته شهر کاشان

تعیین اثر عوامل غیرزبانی بر ادراک شنوایی و زبان نوشتاری دانش آموزان کم شنوای شدید و عمیق مدارس ابتدایی عادی و استثنایی شهر شیراز
بررسی تعارضات خانوادگی در بین فرزندان متاهل شاهد و ایثارگر استان فارس و ارائه راهکارها
بررسی میزان شیوع و نوع رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شاهد و ایثارگر با ارائه راهکارهای جلوگیری
نیازسنجی از مردم شهرهای استان فارس درباره برنامه های شبکه استانی صدا و سیمای مرکز فارس
بررسی اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس (با رویکرد اشتغال دانش آموختگان)
بررسی راهکار تحقق کالبدی گردشگری روستایی پایدار در روستای مارگون و ارائه ضوابط طراحی کالبدی آن
بررسی معماری تاریخ و اثرات اجتماعی مساجد تاریخی شیراز
بررسی جایگاه اجتماعی- سیاسی وقف در فارس
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش کارآفريني اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعي
بررسی میزان اثربخشی آموزش جنسی بر رضایت مندی زناشویی (مطالعه موردی:زنان متاهل شهر قم)
شناخت و تحليل موانع توسعه يافتگي روستايي استان لرستان با استفاده از تكنيك دلفي و ارائه راهكارهاي برون رفت از آن
مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی جرایم مقامات عمومی
كتاب راهنماي دستگاههاي اجرايي كشور
*