مقایسه تأثیر آوای قرآن کریم موسیقی لالایی سکوت و شرایط عادی بر پاسخ های فیزیولوژیک و وضعیت رفتاری نوزادان نارس ترخیص شده از بخش مراقبت‌های

بررسي اثر عصاره اسطوخدوس ( Lavandula angustifolia ) بر القاي LTP در هيپوکمپ موش هاي صحرايي آلزايمريک
اثرات رژيم DASH (راهکارهاي رژيمي براي کنترل فشارخون) بر روي مقاومت انسولين، فاکتور التهابي، بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو و نتايج بارداري در زن
بررسي رضايت دانشجويان از دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال 1391
بررسي علائم باليني آزمايشگاهي و سير بيماري در کودکان مبتلا به مسموميت با متادون
بررسي وضعيت سلامت رواني بيماران ترومايي خفيف مغزي مراجعه کننده به اورژانس تروماي بيمارستان شهيد بهشتي کاشان
بررسي ميزان فراواني ويروس HPV18 از طريق حضور ژن انکوپروتئين E6 در نمونه بيماران مبتلا به سرطان سرويکس
اثرمصرف روزانه يک محصول سين بيوتيک غني شده با بتاکاروتن بر روي پروفايل هاي متابوليک ، فاکتور التهابي و بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو در بيمار
ارزيابي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در ايران سال 1391
بررسي اثر اسانس تام گل سرخ در پبشگيري از سميت کبدي القا شده با تتراکلريد کربن ( CCL4) در رت
مقايسه هيجانها و مشکلات تنظيم هيجاني بيماران تروماتيک مغزي خفيف با افراد سالم
بررسي تاثير رايحه درماني با اسانس اسطوخودوس بر کيفيت خواب سالمندان بازنشسته شهر کاشان
بررسي رابطه بين عفونت H.Pylori آسم در کودکان بين 5 سال تا 18 سال
بررسي ارتباط سطح خوني آنتي ترومبين 3 در زنان باردار با بروز زايمان زودرس
*